Kennismaken
Menu
Sluiten

Werkkapitaal, de ruggengraat van elk bedrijf.

Geplaatst op 21-09-2023

In deze kennisblog ontdek je waarom werkkapitaal zo cruciaal is voor een bedrijf. We leggen uit hoe werkkapitaal invloed heeft op een bedrijf en hoe het idealiter moet worden beheerd.

Wat is werkkapitaal

Als ondernemer heb je kapitaal nodig om mee te werken oftewel werkkapitaal. Dit bestaat naast je liquide middelen uit voorraden (incl. onderhanden werk) en debiteuren. Werkkapitaal is nodig om je kortlopende verplichtingen zoals bijvoorbeeld huur, salarissen en openstaande facturen te voldoen. Werkkapitaal vormt de ruggengraat, of misschien wel het financiële hart van je bedrijf. Het is dus belangrijk om voldoende werkkapitaal te hebben. Maar let op, als je veel werkkapitaal hebt ´vastzitten´ in een (te) hoge voorraad of debiteurenpositie lijkt het of je voldoende werkkapitaal hebt, maar kun je alsnog vastlopen. Ook als je bedrijf hard groeit, of een grote opdracht krijgt, kan er een tekort ontstaan. Een financiering, bijvoorbeeld in de vorm van een krediet of factoring, kan dan uitkomst bieden. Te veel werkkapitaal kan je belemmeren in je groei doordat je onvoldoende kunt investeren of vervangen.

Hoe bereken je werkkapitaal?

Werkkapitaal bereken je aan de hand van je debiteuren, voorraad, liquide middelen en crediteuren.

Bruto werkkapitaal is: debiteuren + voorraad + vrij besteedbare liquide middelen.
Netto werkkapitaal is: debiteuren + voorraad + vrij besteedbare liquide middelen -/- crediteuren.

Je bruto werkkapitaal geeft dus aan hoeveel middelen je beschikbaar hebt t.b.v. het voldoen van je kortlopende verplichtingen. Je netto werkkapitaal is het saldo na aftrek van de crediteuren.

Voorbeeld bruto en netto werkkapitaal:
Een bedrijf heeft een voorraad van EUR 40.000, een debiteurenportefeuille van EUR 90.000, liquide middelen van EUR 20.000 en een crediteurenpositie van EUR 110.000. Het bruto werkkapitaal is EUR 150.000, het netto werkkapitaal EUR 40.000.

Andere ratio’s om te bekijken of je een gezond werkkapitaal hebt zijn de current ratio en de quick ratio. De formules zijn als volgt:

Current ratio is: vlottende activa (incl. liquide middelen)/ vlottende passiva
Quick ratio: (vlottende activa (incl. liquide middelen) – voorraden) / vlottende passiva

Voor een gezond werkkapitaal dient de current ratio groter dan 1 te zijn. Dan kun je al je kortlopende verplichtingen voldoen uit je werkkapitaal.  Bij de quick ratio sluit je de voorraad uit, dat kan bijvoorbeeld van belang zijn als je een seizoen voorraad opbouwt (bijvoorbeeld kerstartikelen) die niet direct verkocht zal worden.

Hoe kijkt een investeerder naar werkkapitaal?

Investeerders en/ of private equity fondsen sturen altijd sterk op werkkapitaal. Door dit te optimaliseren ontstaat er eerder ruimte voor andere investeringen, extra aflossingen of dividenduitkeringen.

Wat zijn de gevaren van een negatief werkkapitaal?
Als je netto werkkapitaal negatief is, of je current ratio kleiner dan 1, bestaat het gevaar van een liquiditeitsprobleem, zeker als de crediteuren urgent zijn en het bruto werkkapitaal bestaat uit nog niet verkochte voorraad. De onderneming kan dan in de kern gezond zijn, maar hierdoor wel in de problemen komen.

Hoe optimaliseer je werkkapitaal/ wat zijn manieren om je werkkapitaal te verbeteren?
Het is dus belangrijk om niet te veel en niet te weinig werkkapitaal te hebben. Het mooiste voorbeeld is een supermarkt. De voorraad van een supermarkt heeft in de regel een snelle doorlooptijd, er zijn nauwelijks debiteuren (je betaalt bij de kassa) en de crediteurentermijn is lang doordat leveranciers veel later worden betaald. Hierdoor financieren de leveranciers van de supermarkt haar werkkapitaal. Mooi voorbeeld, maar er zijn maar weinig ondernemers die een dergelijke sterke onderhandelingspositie hebben, daarom hieronder wat tips:

  • Maak afspraken met leveranciers over zo kort mogelijke levertijden (‘just in time’ oftewel JIT) waardoor je voorraadpositie beperkt is;
  • Maak afspraken met leveranciers over betaaltermijnen, het liefst zo lang mogelijk, denk aan de supermarkt. Andersom geldt ook: Zit je ruim in je werkkapitaal, beding dan korting bij snelle betaling;
  • Werk aan je debiteurenbeheer door i) vooraf de kredietwaardigheid van je klant in te schatten, ii) op tijd te factureren en iii) op tijd aan te manen. Door standaard een kredietwaardigheidscheck te toen bij nieuwe/grote klanten kun je veel leed voorkomen. Op basis van deze check zou je vooruitbetaling af kunnen dwingen, als de kredietwaardigheid ter discussie staat.
  • Heb je veel debiteuren? Dan zou factoring of factuurfinanciering een mogelijkheid zijn om je werkkapitaal te verbeteren.

Is jouw werkkapitaal op orde?

Zoals je leest is het belangrijk om je werkkapitaal goed op orde te hebben en komt er meer bij kijken dan af en toe een debiteur bellen met het verzoek om te betalen. Wil je hier eens over doorpraten met een expert? Neem dan gerust contact op met één van onze Eijgen Finance adviseurs!

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Tonny van Dijk.

Vind jouw adviseur

Veelgestelde vragen

Hoe bereken je netto werkkapitaal?

Werkkapitaal bereken je aan de hand van je debiteuren, voorraad, liquide middelen en crediteuren. Netto werkkapitaal is: debiteuren + voorraad + vrij besteedbare liquide middelen -/- crediteuren.

Je netto werkkapitaal is het saldo na aftrek van de crediteuren.

Voorbeeld netto werkkapitaal:
Een bedrijf heeft een voorraad van EUR 40.000, een debiteurenportefeuille van EUR 90.000, liquide middelen van EUR 20.000 en een crediteurenpositie van EUR 110.000. Het bruto werkkapitaal is EUR 150.000, het netto werkkapitaal EUR 40.000.

Wat is een gezond werkkapitaal?

Voor een gezond werkkapitaal dient de current ratio groter dan 1 te zijn. Dan kun je al je kortlopende verplichtingen voldoen uit je werkkapitaal.  Bij de quick ratio sluit je de voorraad uit, dat kan bijvoorbeeld van belang zijn als je een seizoen voorraad opbouwt (bijvoorbeeld kerstartikelen) die niet direct verkocht zal worden.

Current ratio is: vlottende activa (incl. liquide middelen)/ vlottende passiva
Quick ratio: (vlottende activa (incl. liquide middelen) – voorraden) / vlottende passiva

Wat is netto werkkapitaal?

Netto werkkapitaal is: debiteuren + voorraad + vrij besteedbare liquide middelen -/- crediteuren.

Wat is werkkapitaal?

Als ondernemer heb je kapitaal nodig om mee te werken oftewel werkkapitaal. Dit bestaat naast je liquide middelen uit voorraden (incl. onderhanden werk) en debiteuren. Werkkapitaal is nodig om je kortlopende verplichtingen zoals bijvoorbeeld huur, salarissen en openstaande facturen te voldoen.

Meer artikelen