Kennismaken
Menu
Sluiten

Bruto werkkapitaal

Bruto werkkapitaal is de som van alle korte termijn activa die een bedrijf in bezit heeft. Deze activa kunnen binnen een jaar in contanten worden omgezet en worden gebruikt voor het bekostigen van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten.

Bruto werkkapitaal is belangrijk bij het beheren van de dagelijkse operationele activiteiten van een bedrijf. Bruto werkkapitaal verwijst naar de totale waarde van de vlottende activa van een bedrijf, zoals voorraden, debiteuren en kasmiddelen. Deze activa zijn noodzakelijk voor het continueren van de dagelijkse bedrijfsvoering en het waarborgen van de financiële gezondheid van de onderneming.

Wat is bruto werkkapitaal?
Bruto werkkapitaal is de som van alle korte termijn activa die een bedrijf in bezit heeft. Deze activa kunnen binnen een jaar in contanten worden omgezet en worden gebruikt voor het bekostigen van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten.

Bruto werkkapitaal berekenen
Het bereken van  het bruto werkkapitaal is vrij eenvoudig. De bruto werkkapitaal formule is als volgt:

Bruto werkkapitaal = Voorraden + Debiteuren + Kasmiddelen + Overige Vlottende Activa

Deze berekening geeft een duidelijk overzicht van de middelen die beschikbaar zijn voor het voldoen aan korte termijn verplichtingen en het ondersteunen van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten.

Waarom is bruto werkkapitaal belangrijk voor bedrijven?
Liquiditeitsbeheer: Een voldoende hoog bruto werkkapitaal zorgt ervoor dat een bedrijf in staat is om zijn korte termijn verplichtingen tijdig te voldoen, zoals betalingen aan leveranciers, lonen en andere operationele kosten.
Operationele continuïteit: Door voldoende vlottende activa te hebben, kan een bedrijf zijn dagelijkse activiteiten zonder onderbrekingen voortzetten, wat cruciaal is voor het behoud van klanttevredenheid en marktaandeel.
Financiële flexibiliteit: Een goed beheerd bruto werkkapitaal biedt bedrijven de flexibiliteit om snel in te spelen op kansen of onverwachte situaties, zoals het aangaan van nieuwe investeringen of het overbruggen van tijdelijke financiële tekorten.

Wat valt er onder het werkkapitaal?
Onder het werkkapitaal vallen alle korte termijn activa van een bedrijf die binnen een jaar in contanten kunnen worden omgezet. Dit omvat voorraden, debiteuren (openstaande facturen bij klanten), kasmiddelen en overige vlottende activa zoals kortlopende beleggingen.

Wat is een gezond werkkapitaal?
Een gezonde werkkapitaalpositie betekent dat een bedrijf voldoende korte termijn activa heeft om aan zijn korte termijn verplichtingen te voldoen. Dit zorgt voor financiële stabiliteit en de mogelijkheid om snel te reageren op veranderingen in de markt. Over het algemeen wordt een huidige ratio (current ratio) van 1,5 tot 2 als gezond beschouwd, wat betekent dat het bedrijf €1,50 tot €2 aan vlottende activa heeft voor elke €1 aan korte termijn verplichtingen.

Conclusie
Bruto werkkapitaal is een fundamenteel begrip binnen de bedrijfsfinanciering dat bedrijven helpt hun dagelijkse operationele activiteiten effectief te beheren. Door regelmatig hun bruto werkkapitaal te berekenen en te analyseren, kunnen bedrijven hun liquiditeit en operationele continuïteit waarborgen, wat essentieel is voor hun algehele succes en groei.