Kennismaken
Menu
Sluiten

Private equity

Beursgenoteerde bedrijven kunnen extra aandelen uitgeven wanneer er extra kapitaal nodig is, niet beursgenoteerde bedrijven kunnen dat niet. Private equity is de term voor investeren in niet beursgenoteerde bedrijven.

Wat is private equity?
Private equity is een vorm van financiering waarbij kapitaal wordt geïnvesteerd in bedrijven die niet beurs genoteerd zijn. Het doel van private equity is om het bedrijf te helpen groeien, te herstructureren of anderszins te optimaliseren, vaak om het later met winst te verkopen. Deze investeringen worden meestal gedaan door gespecialiseerde investeringsmaatschappijen, ook wel private equity firma’s genoemd.

Wat Doet Private Equity?
Private equity firma’s investeren in bedrijven met als doel deze bedrijven te laten groeien en hun waarde te verhogen. Dit doen ze door strategische ondersteuning te bieden, managementteams te versterken en financiële middelen te verstrekken voor uitbreidingsplannen. Private equity firma’s nemen vaak een actieve rol in het bestuur en de strategie van de bedrijven waarin ze investeren, met als einddoel om het bedrijf met winst te verkopen of naar de beurs te brengen.

Wat zijn Private Equity Fondsen?
Private equity fondsen zijn verzamelingen van kapitaal van investeerders die worden beheerd door private equity firma’s. Deze fondsen worden gebruikt om aandelen in niet-beursgenoteerde bedrijven te kopen. Investeerders in private equity fondsen kunnen institutionele beleggers zijn, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, maar ook vermogende particulieren. De fondsen hebben vaak een looptijd van 7 tot 10 jaar, waarin het kapitaal wordt geïnvesteerd, beheerd en uiteindelijk teruggevloeid naar de investeerders met rendement.

Private Equity en Fiscaliteit
Bij private equity investeringen speelt fiscaliteit een belangrijke rol. De structuur van de investering kan invloed hebben op de belastingdruk voor zowel de investeerders als de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt. Belangrijke fiscale overwegingen zijn onder andere:

Dividendbelasting: De belasting op uitkeringen van winst aan aandeelhouders.
Winstbelasting: Belastingen op de winsten die bedrijven maken, die kunnen variëren afhankelijk van het land waarin het bedrijf opereert.
Kapitaalwinstbelasting: De belasting op de winst die wordt gerealiseerd bij de verkoop van aandelen in het bedrijf.

Private equity firma’s werken vaak samen met fiscale adviseurs om de belastingeffecten van hun investeringen te optimaliseren. Dit kan het gebruik van belastingvriendelijke structuren en jurisdicties omvatten, evenals het zorgvuldig plannen van investerings- en exitstrategieën.