Kennismaken
Menu
Sluiten

Current ratio

De current ratio is een belangrijke financiële maatstaf die laat zien in hoeverre een bedrijf in staat is om zijn kortlopende verplichtingen te voldoen met de beschikbare kortlopende activa.

De current ratio is een belangrijke financiële maatstaf die laat zien in hoeverre een bedrijf in staat is om zijn kortlopende verplichtingen te voldoen met de beschikbare kortlopende activa. Met andere woorden, het geeft inzicht in de liquiditeit van een onderneming. Liquiditeit verwijst naar de mate waarin een bedrijf in staat is om snel aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Wat is een goede current ratio?
Een goede current ratio ligt meestal tussen de 1,5 en 2. Dit betekent dat het bedrijf 1,5 tot 2 keer meer kortlopende activa heeft dan kortlopende schulden. Een current ratio van minder dan 1 kan erop wijzen dat een bedrijf mogelijk moeite heeft om zijn kortlopende verplichtingen te betalen, wat een risico kan vormen voor de continuïteit van de onderneming. Aan de andere kant kan een hele hoge current ratio (boven de 2,5) duiden op inefficiënt gebruik van activa, aangezien het bedrijf wellicht te veel cash of voorraden aanhoudt in plaats van te investeren in groeimogelijkheden.

Hoe bereken je de current ratio?
De current ratio wordt berekend door de kortlopende activa te delen door de kortlopende verplichtingen. De formule ziet er als volgt uit:

Current Ratio = Kortlopende Activa / Kortlopende Verplichtingen

Kortlopende activa omvatten onder andere de voorraden, debiteuren en liquide middelen die binnen een jaar in geld omgezet kunnen worden. Kortlopende verplichtingen zijn de schulden en andere verplichtingen die binnen een jaar moeten worden voldaan, zoals crediteuren, kortlopende leningen en belastingverplichtingen.

Wat betekent current ratio?
De current ratio geeft aan in hoeverre een bedrijf in staat is om zijn kortlopende verplichtingen te betalen met de middelen die op korte termijn beschikbaar zijn. Een ratio van 1 betekent dat de kortlopende activa precies gelijk zijn aan de kortlopende verplichtingen, wat inhoudt dat het bedrijf net genoeg middelen heeft om aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen. Een ratio boven de 1 geeft aan dat het bedrijf meer kortlopende activa heeft dan kortlopende verplichtingen, wat doorgaans positief is. Een ratio onder de 1 suggereert mogelijke liquiditeitsproblemen.

Wanneer is de current ratio goed?
Een current ratio wordt als goed beschouwd wanneer deze tussen de 1,5 en 2 ligt. Dit duidt op een gezonde financiële positie waarbij het bedrijf voldoende middelen heeft om zijn kortlopende verplichtingen na te komen, maar ook efficiënt genoeg is in het gebruik van zijn activa. Het is echter belangrijk om de current ratio in de context van de specifieke sector en bedrijfsvoering te beoordelen, aangezien verschillende sectoren verschillende liquiditeitsbehoeften kunnen hebben.