Kennismaken
Menu
Sluiten

Vlottende activa

Vlottende activa zijn essentieel voor het beheren van de korte termijn liquiditeit en verplichtingen van je onderneming. Ze bestaan uit voorraden, debiteuren, liquide middelen en overige vorderingen, en kunnen gemakkelijk binnen een jaar in geld worden omgezet.

Wat zijn Vlottende Activa?

Vlottende activa zijn een belangrijke categorie op de balans van een bedrijf. Ze vertegenwoordigen de bezittingen die binnen één jaar in geld omgezet kunnen worden. Dit type activa is cruciaal voor de dagelijkse bedrijfsvoering van een onderneming, omdat het helpt bij het beheren van de korte termijn verplichtingen en liquiditeitsbehoeften.

Waar Bestaat Vlottende Activa Uit?

Vlottende activa omvatten verschillende soorten bezittingen, waaronder:

  1. Voorraden: De waarde van producten die het bedrijf op voorraad heeft voor verkoop.
  2. Debiteuren: Het geld dat klanten nog moeten betalen voor geleverde goederen of diensten.
  3. Liquide Middelen: Contant geld en banktegoeden die direct beschikbaar zijn.
  4. Overige Vorderingen: Andere bedragen die het bedrijf binnen het jaar verwacht te ontvangen, zoals vooruitbetaalde kosten of belastingteruggaven.

Hoe Vlottende Activa Berekenen?

Het berekenen van vlottende activa is vrij eenvoudig. Je telt simpelweg de waarde van alle bezittingen die binnen één jaar in geld omgezet kunnen worden. De formule is als volgt:

Vlottende Activa = Voorraden + Debiteuren + Liquide Middelen + Overige Vorderingen

Bijvoorbeeld, als je voorraden €50.000 waard zijn, je debiteuren €30.000 bedragen, je liquide middelen €20.000 zijn en je overige vorderingen €10.000, dan zijn je totale vlottende activa €110.000.

Het Verschil Tussen Vlottende Activa en Vaste Activa

Het belangrijkste verschil tussen vlottende activa en vaste activa ligt in de tijdsduur waarin ze in geld kunnen worden omgezet.

  • Vlottende Activa: Deze worden binnen één jaar in geld omgezet en omvatten voorraden, debiteuren, liquide middelen, en overige vorderingen.
  • Vaste Activa: Dit zijn bezittingen die langer dan één jaar meegaan, zoals gebouwen, machines, voertuigen en andere duurzame goederen. Vaste activa worden gebruikt voor de langdurige bedrijfsvoering en niet voor directe verkoop.

Conclusie

Vlottende activa zijn essentieel voor het beheren van de korte termijn liquiditeit en verplichtingen van je onderneming. Ze bestaan uit voorraden, debiteuren, liquide middelen en overige vorderingen, en kunnen gemakkelijk binnen een jaar in geld worden omgezet. Het begrijpen van het verschil tussen vlottende en vaste activa helpt je om de financiële gezondheid van je bedrijf beter te beheren.