Kennismaken
Menu
Sluiten

Quick ratio

De quick ratio is een financiële maatstaf die analyseert hoe goed een bedrijf in staat is om zijn kort termijnschulden te voldoen met zijn meest liquide activa.

De quick ratio is een financiële maatstaf die analyseert hoe goed een bedrijf in staat is om zijn kort termijnschulden te voldoen met zijn meest liquide activa. Deze ratio is belangrijk voor het meten van de directe liquiditeit van een onderneming, zonder te rekenen op de verkoop van voorraden.

Hoe bereken je de quick ratio?
De quick ratio berekenen doe je met de volgende formule:

Quick ratio = vlottende activa (minus voorraden) + liquide middelen / kort vreemd vermogen.

Dit berekent hoeveel liquide middelen beschikbaar zijn om elke euro aan korte termijnschulden te dekken.

Quick ratio norm: Wat is een goede quick ratio?

Een goede quick ratio is typisch één of hoger. Dit betekent dat het bedrijf meer liquide middelen heeft dan korte termijn verplichtingen, wat wijst op een sterke financiële gezondheid. Ratio’s onder één kunnen een signaal zijn dat een bedrijf mogelijk liquiditeitsproblemen heeft.

Quick ratio versus Current ratio
Het belangrijkste verschil tussen de quick ratio en de current ratio ligt in de opname van voorraden in de berekening. De quick ratio sluit voorraden uit omdat deze niet altijd snel en voor de volle waarde omgezet kunnen worden in contanten, wat een realistischer beeld geeft van de beschikbare liquiditeit.

Het belang van quick ratio bij een bedrijfsfinanciering
De quick ratio is een indicator van hoe goed een bedrijf voorbereid is op financiële tegenslagen. Een gezonde quick ratio verzekert kredietverstrekkers en investeerders van de capaciteit van het bedrijf om zijn schulden op korte termijn af te lossen, wat belangrijk is voor het verkrijgen van gunstige financieringsvoorwaarden.

Conclusie
De quick ratio is een belangrijk onderdeel van een financiële analyse van een bedrijf. Met name voor bedrijven in snel veranderende industrieën en waar een goede cashflow belangrijk is. Door regelmatig deze ratio te monitoren kun je financiële risico’s beter beheren en strategische beslissingen nemen die de stabiliteit en groei van het bedrijf bevorderen.