Kennismaken
Menu
Sluiten

Kredietwaardigheid

Een goede kredietwaardigheid helpt bij het aanvragen van een bedrijfsfinanciering.

Een goede kredietwaardigheid helpt bij het aanvragen van een bedrijfsfinanciering.

Wat is kredietwaardigheid?
Kredietwaardigheid verwijst naar de beoordeling van de capaciteit van een bedrijf om haar financiële verplichtingen na te komen. Kredietwaardigheid gaat verder dan alleen de financiële gezondheid van een bedrijf en omvat een brede beoordeling van factoren zoals vroegere betalingsgeschiedenis, huidige schuldniveaus en toekomstige inkomstenprognoses. Het resultaat van deze beoordeling heeft niet alleen invloed op de mogelijkheden om leningen te verkrijgen, maar ook op de voorwaarden waaronder krediet wordt verstrekt, zoals de rentevoet. Een positieve kredietwaardigheid kan leiden tot betere kredietvoorwaarden, terwijl een negatieve beoordeling kan resulteren in hogere kosten of zelfs de afwijzing van kredietverzoeken.

Hoe kredietwaardigheid te checken
Het checken van de kredietwaardigheid van een bedrijf kan op verschillende manieren. Tegenwoordig gebeurt een check veelal online via betaalde services zoals creditsafe of de Kamer van Koophandel. Het online opvragen van de kredietwaardigheid van een onderneming geeft op deze manier snel een goed beeld.

Factoren die kredietwaardigheid bepalen
Kredietwaardigheid wordt gemeten aan de hand van:

– Schuldenlast: Hoeveel schuld draagt het bedrijf en hoe verhoudt dit zich tot de activa?

– Betalingshistorie: Is het bedrijf stipt in het nakomen van de betalingsverplichtingen?

– Liquiditeit: Kan het bedrijf snel activa vrijmaken om de korte termijn schulden te dekken?

– Rentabiliteit: Hoe efficiënt genereert het bedrijf winst uit zijn activiteiten?

Kredietwaardigheid van verschillende organisaties
In dit geval richten we ons op de kredietwaardigheid van bedrijven, maar ook landen en banken hebben een kredietwaardigheid. De kredietwaardigheid van landen en van banken volgen worden op dezelfde manier gemeten, maar op een grotere en vaak complexere schaal.

Conclusie
Een sterke kredietwaardigheid is belangrijk bij het aanvragen van een bedrijfsfinanciering. Een goede kredietwaardigheid opbouwen en behouden kan de deuren openen naar betere financieringsmogelijkheden, wat cruciaal is voor groei en uitbreiding. Door proactief beheer van financiën en het periodiek controleren van de kredietstatus, kunnen bedrijven hun financiële gezondheid verbeteren en een sterke positie in de markt behouden.