Kennismaken
Menu
Sluiten

Waar staat goodwill op de balans?

Goodwill op de balans van de onderneming wordt doorgaans gepresenteerd onder de Vaste Activa, als immateriële vaste activa. De afschrijving ten laste van het jaarlijkse resultaat vindt doorgaans plaats op basis van een periode van 10 jaar.