Kennismaken
Menu
Sluiten

Wanneer betaal je geen overdrachtsbelasting?

Er zijn verschillende situaties waarin vrijstelling van overdrachtsbelasting mogelijk is, bijvoorbeeld:

  • Wanneer je onroerende zaken erft
  • Als je zowel overdrachts- als omzetbelasting moet betalen
  • Bij de overdracht van een bedrijf aan familieleden kan onder bepaalde voorwaarden vrijstelling van overdrachtsbelasting worden verleend.
  • Als er sprake is van inbreng in een maatschap, vof of cv
  • Een onderneming wordt omgezet in een N.V. of B.V.
  • Wanneer landbouwgrond wordt gekocht die je bedrijfsmatig gebruikt voor akkerbouw, veeteelt of tuinbouw
  • Als je natuurgrond koopt
  • Er sprake is van stedelijke herstructurering
  • Je minder dan 1/3 van de aandelen in een vastgoed B.V. koopt