Kennismaken
Menu
Sluiten

Hoe hoog is de overdrachtsbelasting?

In 2024 zijn de tarieven voor overdrachtsbelasting als volgt vastgesteld:

  • Woningen waarin de koper zelf voor langere tijd gaat wonen: 2%
  • Overige onroerend goed, zoals bedrijfspanden en onbebouwde grond: 10,4%

Deze tarieven zijn van toepassing op de waarde van het onroerend goed op het moment van overdracht. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze tarieven, aangezien ze een significante invloed kunnen hebben op de totale kosten van je aankoop.