Kennismaken
Menu
Sluiten

Wanneer overdrachtsbelasting betalen?

Je betaalt overdrachtsbelasting wanneer je vastgoed aankoopt. Ook als je eigenaar wordt van aandelen in een N.V. of B.V. en waarvan de bezittingen vooral uit onroerend goed bestaan dan moet je overdrachtsbelasting betalen. Overdrachtsbelasting is een eenmalige belasting en maakt deel uit van de totale kosten bij het verwerven van onroerend goed.

Je betaalt overdrachtsbelasting op het moment van overdracht bij de notaris. De notaris verwerkt de overdrachtsbelasting in de notariële akte.