Kennismaken
Menu
Sluiten

Wat is boekwaarde?

De boekwaarde is de waarde van een bedrijfsmiddel zoals deze in de boekhouding staat. Dit wordt berekend door de aanschafwaarde van het bedrijfsmiddel te verminderen met de cumulatieve afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. Het geeft aan hoeveel een bedrijfsmiddel nog waard is volgens de boekhouding en biedt inzicht in de nettowaarde van een bedrijfsmiddel van een bedrijf.