Kennismaken
Menu
Sluiten

Hoe vestig je een pandrecht?

Het vestigen van pandrecht verloopt in drie stappen:
1. Geldige Titel:
Er moet een geldige juridische grond zijn voor het vestigen van het pandrecht, zoals een leningsovereenkomst.
2. Beschikkingsbevoegdheid:
De pandgever moet bevoegd zijn om het goed te verpanden. Dit betekent dat hij eigenaar moet zijn van het goed en gerechtigd is om het pandrecht te vestigen.
3. Vestigingshandeling:
Het pandrecht wordt formeel gevestigd door een notariële akte of een geregistreerde onderhandse akte. Bij stil pandrecht moet de akte worden geregistreerd bij de Belastingdienst.