Kennismaken
Menu
Sluiten

Wat betekent boekwaarde?

De boekwaarde is de waarde van een bedrijfsmiddel zoals deze in de boekhouding staat.

Hoewel de boekwaarde een nuttige maatstaaf is, verschilt deze vaak van de marktwaarde.

Boekwaarde: Gebaseerd op historische kosten minus afschrijvingen en waardeverminderingen. Het geeft de waarde volgens boekhoudkundige berekeningen.

Marktwaarde: De waarde waarvoor het bedrijfsmiddel daadwerkelijk op de markt kan worden verkocht. Deze waarde wordt beïnvloed door factoren zoals vraag en aanbod, economische omstandigheden en de staat van het bedrijfsmiddel.

Bijvoorbeeld een machine die op de balans staat met een boekwaarde van € 25.000 kan een marktwaarde hebben van € 30.000 als deze goed is onderhouden en er veel vraag naar is in de tweedehands markt.