Kennismaken
Menu
Sluiten
Nieuwe Eijgen Finance vestigingen geopend in Den Bosch en Hilversum

De vraag naar onafhankelijk financieel advies onder het MKB in Nederland blijft maar groeien. Ondernemers vinden steeds gemakkelijker de weg naar een onafhankelijk intermediair, juist in het midden van het land.

“Ondernemers weten ons steeds beter te vinden, dat merken we op al onze vestigingen. We zijn blij met een groeiend marktaandeel maar het legt wel extra druk op onze inspanningen om kwalitatieve adviseurs te werven. Want we zijn niet bereid om op dat vlak concessies te doen, ondernemers moeten er bij ons altijd zeker van kunnen zijn dat ze het beste advies krijgen en de beste financiering uit de markt hebben gehaald, samen met hun Eijgen Finance adviseur. We zijn daarom ontzettend blij met deze twee nieuwe vestigingen. Met twee adviseurs afkomstig uit het bankwezen met kantoren in rayons waar veel gebeurt, mooi centraal gelegen.” zo licht Johan Westra, eigenaar van de franchiseformule Eijgen Finance, de opening van Eijgen Finance Het Gooi en Eijgen Finance Den Bosch toe.

Nieuwe vestiging in Zwolle geopend

Deze week openden Eijgen Finance adviseurs S.J. (Sjon) van Veen CFP® & Thomas Peters een nieuwe locatie in Zwolle.

Het prachtige kantoorpand aan de Eekwal 20 geeft ons de mogelijkheid om ook klanten in Zwolle en omgeving te ontvangen en te helpen met MKB- en vastgoedfinancieringen.

Onderneem jij in Zwolle of de provincie Overijssel en speelt er een financieringsvraagstuk of zoek je een financieel adviseur om mee te sparren? Maak dan eens een afspraak via zwolle@eijgenfinance.nl of bel met Thomas op telefoonnummer 06 11 4773 78. De koffie staat klaar!

Gevolgen van krapte op de arbeidsmarkt

Restaurants die een paar dagen per week sluiten, een bakker die noodgedwongen stopt, een ondernemer die een deel van zijn machinepark verkoopt omdat hij geen nieuwe medewerkers kan krijgen, medewerkers die ontslag nemen vanwege de hoge werkdruk en de lange wachtrijen op Schiphol. Zo maar een paar voorbeelden van de gevolgen van de huidige krappe arbeidsmarkt. Hoe anticipeer jij als ondernemer op het vertrek van een medewerker? En wat zijn de gevolgen voor je zakelijke financiering?

Sinds het laatst kwartaal van 2021 is volgens de UWV-spanningsindicator in alle beroepsgroepen sprake van een krappe of zeer krappe arbeidsmarkt. In 2022 verslechterde de situatie verder en is in bijna heel Nederland sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Vooral in ICT beroepen, de elektronica en verpleegkundigen zijn de tekorten groot, maar ook ingenieurs en machinemonteurs zijn slecht te vinden. Oorzaken van de huidige krapte zijn volgens het CBS:

Daarnaast spelen ook nog andere factoren een rol. Een wijzigende kijk op werk waarbij steeds meer mensen er voor kiezen parttime te werken. Mensen verleiden om meer te gaan werken zou dus ook een deel van de oplossing kunnen zijn. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Wat doe je nu als je geconfronteerd wordt met niet in te vullen vacatures, werkdruk die alsmaar toeneemt en je dit op korte termijn niet ziet veranderen. Dan moet je keuzes maken waarvan je misschien nooit gedacht had dit te moeten doen. Om deze keuzes gefundeerd te kunnen maken is inzicht belangrijk. Inzicht in de bijdrage/ productiviteit per medewerker maar ook financieel. Welke invloed heeft het niet invullen van de vacature op de omzet? Kan de functie tijdelijk ingevuld worden door iemand in te huren of kan de functie (deels) geautomatiseerd worden? Wat kost het als die machine, bus of kraan de komende tijd stilstaat? Hoe ziet mijn liquiditeitspositie eruit de komende periode?  Kan ik die lasten dragen zonder in de knel te komen? En aan welke knoppen kan ik draaien om mijn (financiële) lasten te verlagen?

We horen steeds vaker dat ondernemers op zoek zijn naar extra financiële ruimte vanwege een tekort aan medewerkers. Als dat is om te investeren in automatisering is dat prima, maar niet altijd is een kredietuitbreiding de juiste oplossing. Je kunt ook denken aan het verlagen van de aflossingsdruk, een algehele herfinanciering of aan verkoop van activa.

Eens sparren welke mogelijkheden er voor jouw zakelijke financiering zijn? Neem contact op met jouw Eijgen adviseur!

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Tonny van Dijk.

Het IMK Garantiefonds

Het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) heeft een fonds opgezet dat gaat dienen als garantstelling voor ondernemers die leningen willen aanvragen bij financiers. Zij verwachten hierdoor dat financiers eenvoudiger krediet gaan verstrekken.

Wat houdt het IMK Garantiefonds in?

Het IMK heeft bij zeven private investeerders ieder EUR 250.000,– opgehaald en heeft zelf ook een vergelijkbaar bedrag verstrekt. Er zit nu in totaal EUR 2.000.000,– in het fonds dat dient als garantstelling. De nieuwe constructie wordt gefinancierd met een deel van het tarief dat de financier in rekening brengt bij de ondernemer. Naar verwachting kunnen er dan zo’n 1.000 ondernemers worden geholpen.

Voor wie?

Een grote groep kleine en middelgrote ondernemers in Nederland, de motor van de economie, komt slecht aan financiering zodra dat nodig is. Dit komt grotendeels omdat financiers het begrip ‘levensvatbaarheid’ te beperkt formuleren. Financiers kijken vooral naar de financiën en nemen de ontwikkelingen van de markt waarin de ondernemer opereert nauwelijks meer mee in hun beoordeling. Ook bewezen persoonlijke ontwikkelingen uit het recente verleden van de aanvrager die invloed hebben op de toekomstige continuïteit worden niet of zeer beperkt gewaardeerd.

Ondernemers die volgens de criteria van IMK levensvatbaar zijn, op grond van niet alleen financiële resultaten maar ook op grond van gunstige ontwikkelingen in de markt en de juiste persoonlijkheid van de ondernemer, kunnen rekenen op rugdekking van dit garantiefonds.

De bedoeling is dat financiers met deze garantie meer leningen gaan verstrekken aan het MKB. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar de kille cijfers. De ondernemer moet weer in haar context worden geplaatst. Een situatie net als vroeger waarbij een bankmedewerker zijn ondernemers persoonlijk kende.

Voorbeeld

Een winkelier heeft zich in de coronatijd flink in de schulden moeten steken om te overleven. Sinds de afschaffing van de coronabeperkingen gaat het weer uitstekend met de winkel. De ondernemer draagt als gevolg van Corona wel een extra schuld van EUR 40.000,– met zich mee. Zo staat er nog EUR 20.000,– uit bij een leverancier, heeft hij een TOZO lening gekregen van EUR 10.000,– en zijn er EUR 10.000,– aan uitgestelde belastingen. De ondernemer heeft geprobeerd om een krediet te krijgen bij zijn bank waarmee hij zijn schulden in één keer kan aflossen. Hij kreeg nul op het rekest vanwege twee slechte coronajaren.

Op dit moment gaat het weer goed met de winkel. De ondernemer verwacht nog verder te kunnen groeien doordat concurrenten stoppen en hij in de coronaperiode een online verkoopkanaal heeft opgezet. Deze aspecten neemt het IMK mee in haar beoordeling waardoor deze winkelier wel als levensvatbaar wordt beoordeeld en een financier gebruik kan maken van het garantiefonds.

Loop jij tegen bovenstaande aan en wil je eens sparren of het IMK garantiefonds jou verder kan helpen?
Neem dan contact op met jouw Eijgen adviseur.

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Rudy Groeneveld.

Invoering van de opkoopbescherming

Nederland heeft al een tijd te maken met een behoorlijke krapte op de woningmarkt. Vooral voor starters is het de laatste jaren moeilijk om aan een betaalbare woning te komen. Zij moeten het in de woningmarkt opnemen tegen doorstromers met eigen geld uit de verkoop van hun oude woning en vastgoedbeleggers die meer kapitaal tot hun beschikking hebben en daarmee starters kunnen overbieden. Het kabinet probeert daarom jaarlijks zo’n 100.000 nieuwe woningen te realiseren om het dringende tekort aan woonruimte tegen te gaan. Ook gemeentes dragen hun steentje bij en zetten vooral maatregelen als de zelfbewoningsplicht, het anti speculatie beding en de opkoopbescherming in. Vooral de invoering van de opkoopbescherming moet starters betere kansen geven op de woningmarkt.

Verschil per gemeente
De maatregelen werden eerst vooral in de grote steden toegepast en de regels verschillen dan ook per gemeente. Zo kan er in sommige gemeentes tot een bepaalde WOZ-waarde niet gekocht worden door beleggers en weer andere gemeenten combineren de opkoopregeling met een anti speculatiebeding of een verbod tot opkopen in bepaalde stadsdelen. In Amsterdam geldt bijvoorbeeld voor nieuwbouw woningen en woningen die middels transformatie zijn gerealiseerd, dat de woning de eerste 4 jaar niet verhuurd mag worden. In de stad Groningen geldt dat woningen met een WOZ-waarde lager dan €305.500 niet opgekocht mogen worden. Woningen boven die WOZ-waarde, welke jaarlijks bijgewerkt wordt op basis van een mogelijke hypotheek met een gemiddeld inkomen, zijn nog wel beschikbaar voor beleggers.


Deze kaart toont welke gemeenten wel of geen opkoopbescherming of zelfbewoningsplicht hanteren (Bron: RTL Nieuws)

Ondanks het verschil per gemeente is het duidelijk dat zowel het kabinet als gemeenten proberen om opkoping zoveel mogelijk uit te sluiten om vooral starters een eerlijke kans op de woningmarkt te geven. Zoals te zien is op het kaartje hierboven gelden de maatregelen vooral in de randstad en in de grote steden. Het gevolg hiervan is dat beleggers de focus verplaatsen naar gebieden waar de regels nog niet zijn ingevoerd, waardoor ook deze gemeenten actie beginnen te ondernemen.

Duidelijkheid
Vanwege het grote verschil in regelgeving per gebied kan het onduidelijk zijn of de woning die je op het oog hebt nu wel of niet verhuurd mag worden. Onze adviseurs volgen alle regels en ontwikkelingen omtrent vastgoed op de voet. Twijfel je over een bepaald gebied of en woning die je op het oog hebt? Bel dan eens met een Eijgen Finance adviseur in die regio voor duidelijkheid!

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Thomas Peters.

Eijgen Finance opent nieuwe vestiging in Groningen Stad

De vraag naar onafhankelijk financieel advies onder het MKB in Nederland blijft maar groeien. Zo ook in de provincie Groningen. Eijgen Finance heeft al een goedlopende vestiging in Leek en opende afgelopen week een tweede vestiging in hartje centrum Groningen.

“Vanuit onze Eijgen Finance vestiging in Leek helpen we al veel Groningse ondernemers bij het realiseren van hun plannen. De focus van onze adviseurs in Leek ligt daarnaast op langlopende adviestrajecten. We merken dat er vanuit de markt veel vraag is naar MKB-financieringen en vastgoedhypotheken. Om de klant ook in de toekomst snel te kunnen helpen zijn er meer adviseurs nodig. Deze uitbreiding creëren we met de komst van onze tweede vestiging en wel in het hart van ondernemend Groningen!” zo licht Johan Westra, eigenaar van de franchiseformule Eijgen Finance, de opening van Eijgen Finance Groningen Stad toe.

De nieuwe vestiging wordt gerund door Thomas Peters, sinds 2021 werkzaam bij Eijgen Finance op het hoofdkantoor in Leeuwarden als Adviseur vastgoedfinancieringen, en Sjon van Veen, zelfstandig Hypotheek adviseur bij Hypotheek Friesland in Heerenveen. “Voor mij was de tijd rijp om een volgende stap te zetten in mijn carrière. Nu het aantal aanvragen in de markt zo aan het groeien is en het rayon Groningen Stad vrijgegeven werd, zag ik mijn kans schoon om zelfstandig verder te gaan als Vastgoed adviseur binnen Eijgen Finance. ” vertelt Thomas enthousiast. Zijn compagnon Sjon blijft ook nog werkzaam in Heerenveen en ziet een mooie combinatie tussen zijn werk als Hypotheek adviseur in Heerenveen en als Financieel adviseur bij Eijgen Finance. “Thomas en ik kennen elkaar al jaren. Met de voorgenomen plannen van Thomas leek het ons een goed moment om de krachten te bundelen en samen verder te gaan. De afgelopen jaren heb ik naast particulieren ook al veel ondernemers geholpen. We hebben allebei een mooie basis aan ervaring, tel daar de expertise van Eijgen Finance in Leek bij op en we kunnen elk financieringsvraagstuk aan.”

Eijgen Finance Groningen Stad is vanaf vandaag op werkdagen op afspraak geopend. Ondernemers en particulieren uit de stad Groningen kunnen bij Thomas en Sjon terecht als onafhankelijk intermediair in hypotheken, vastgoedhypotheken en bedrijfsfinancieringen.

Thomas Peters
T (06) 11 47 73 78
E thomas.peters@eijgenfinance.nl
Sjon van Veen
T (06) 10 31 76 07
E sjon.vanveen@eijgenfinance.nl

Excessief lenen vanaf 2023

Er wordt al een tijdje over gesproken, in 2023 lijkt het nu toch echt te gaan gebeuren. Het wetsvoorstel excessief lenen treedt dan in werking. Wanneer je vanuit je BV geld uitleent aan jezelf, je partner, ouders of kinderen, dan is het belangrijk om hier rekening mee te houden. In deze blog vertellen we wat het wetsvoorstel inhoudt en welke consequenties het heeft.

Wat is excessief lenen
Veel DGA’s lenen via de holding geld uit aan zichzelf, bijvoorbeeld voor de financiering van een eigen woning of voor het beleggen in vastgoed. Dit kon tot nu toe onbeperkt en het grote voordeel is dat je een beter rendement op je overtollige liquiditeit creëert en je privé eenvoudiger financiert. De afgelopen jaren is deze manier van financieren om die reden snel gegroeid. De wetgever vindt dat zij hierdoor belasting misloopt omdat veel vermogen verschoven wordt naar privé zonder dat er op dat moment belasting wordt betaald.

Beperkingen
Er ligt op dit moment een voorstel bij de Tweede Kamer om dit zogenaamde excessief lenen vanaf 2023 te beperken. Alle leningen en rekeningcourant verhoudingen, niet zijnde een box 1 woningfinanciering boven de EUR 700.000, – aan een aanmerkelijk belanghouder, inclusief financieringen aan zijn/haar (schoon)ouders of kinderen wordt vanaf dat moment belast als fictief dividend in box 2 tegen een tarief van 26,9%. Waarschijnlijk wordt de peildatum 31 december 2023.

Aandachtspunten
Eind 2023 duurt nog even maar het is goed om hier eens met je adviseur en/of fiscalist over van gedachten te wisselen. Als in je holding nog steeds veel liquiditeit aanwezig is zou je dividend uit kunnen keren waarmee je de lening of RC-verhouding aflost. Daarmee doe je overigens precies waar de wetgever op uit is.  Heb je veel vastgoed in privé gefinancierd door de holding dan kun je overwegen dit vastgoed over te hevelen naar de B.V. Echter, dit kost je in ieder geval 8% overdrachtsbelasting en volgend jaar zelfs 10,1%. Je zou ook kunnen overwegen om de financiering in privé te herfinancieren bij een bank of informal.

Dan nog een laatste aandachtspunt voor als je van plan bent in 2023 of daarna je eigen woning wilt financieren via je holding, dat je in ieder geval een hypotheek vestigt via de notaris. Anders wordt deze geldlening meegeteld in het totale saldo.

Zoals je leest kan deze wijziging aanzienlijke impact hebben als je veel geld vanuit de holding uitleent. Een wetsvoorstel om rekening mee te houden dus! Wil je eens sparren over jouw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met jouw Eijgen adviseur.

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Tonny van Dijk.

Succesvol een financiering aanvragen in een veranderde financieringsmarkt, wat kun je verwachten?

Als je het afgelopen jaar bij je huisbank hebt aangeklopt om een financiering aan te vragen, dan zul je gemerkt hebben dat er nogal wat verandert is sinds de laatste keer dat je ze nodig had. Niet alleen de inrichting van de kantoren is drastisch op de schop gegaan en afgestemd op de moderne tijd, ook intern is de bezem door de kantoren gegaan. Veel zaken zijn gedigitaliseerd, er komt geen persoonlijk contact meer aan te pas. Dit betekent niet alleen dat je minder gemakkelijk een persoonlijk advies krijgt maar ook dat je veel meer mogelijkheden hebt voor het aanvragen van een financiering. Welke partijen zijn er allemaal? Aan welke voorwaarden moet je per partij voldoen? En hoe vergelijk je al die verschillende aanbiedingen goed met elkaar? Ineens zie je door de bomen het bos niet meer.

De route naar een succesvolle financiering
Ook wij merken dat de afstand tussen het MKB en een succesvolle financiering aanvraag de afgelopen jaren steeds groter is geworden. Een standaard aanvraag is online nog wel af te sluiten en voor die aanvragen is het proces aanzienlijk simpeler geworden. Maar een nadeel van digitalisering is dat er ook veel gestandaardiseerd wordt. Ruimte voor maatwerk of een alternatieve oplossing is beperkter. Daar komt bij dat met name in de MKB markt (financieringen < EUR 1.000.000) medewerkers vanuit een gecentraliseerde afdeling werken. Je spreekt niet meer met een medewerker uit jouw werkgebied die jouw situatie kent en een beeld heeft van jouw bedrijf. Dit maakt het moeilijker om jouw specifieke situatie goed over te brengen. Deze medewerker beoordeeld de gegevens die zijn aangeleverd en maakt op basis daarvan een beslissing voor de financiering.

Om de kans op een succesvolle financiering te vergroten is het van belang om goed beslagen ten ijs te komen bij een financier. Met een goede voorbereiding en een goed plan heb je enerzijds meer kans op succes bij het online aanvragen van financiering, omdat je al rekening kunt houden met de standaarden die een financier hanteert. Anderzijds overtuig je een medewerker sneller met een goed plan wanneer er voor jouw situatie maatwerk nodig is.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Tegenwoordig wordt er veel meer van jou als ondernemer gevraagd van een financier. De informatieplicht is hoger geworden, administraties moeten op orde zijn en er wordt een duidelijke strategie en visie verwacht. Het is begrijpelijk dat er veel op je afkomt. Een financieel adviseur van Eijgen Finance geeft snel richting. Niet alleen op de weg naar een succesvolle financiering maar ook voor jou als ondernemer. Onze intermediairs hebben jarenlang ervaring en weet wat een financier verlangt en kan dat vervolgens vertalen in een helder plan. Je komt goed beslagen ten ijs bij een financier, met een grotere kans van slagen en het levert ook nog eens minder frustratie op! Daarnaast geeft het jouw als ondernemer structuur en houvast.

Loop jij hier ook tegenaan of kun je wel wat richting gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact op met jouw Eijgen adviseur.

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Rudy Groeneveld.

Aandeel non-bancaire financieringen groeit, zo ook rol intermediairVreemd en eigen vermogen in balans

Er zijn ondernemers die wars zijn van vreemd vermogen en een banklening zien als noodzakelijk kwaad. Toch heeft iedere onderneming wel een vorm van vreemd vermogen op zijn balans staan, denk aan crediteuren of nog te betalen belasting, lening of een financial leasecontract. De eerste zijn een vorm van kort vreemd vermogen en de laatstgenoemde zijn lang vreemd vermogen. Maar hoe blijf je als ondernemer in balans?

(meer…)

Negatieve spaarrente, wat nu?

Vanaf vandaag betaal je bij onder andere Rabobank, ING en Volksbank rente over het tegoed op je rekening hoger dan 100.000 euro. Bij ABN AMRO  betaal je vanaf 150.000 euro. Deze bank telt het saldo van jouw rekeningen bij elkaar op. Dit betekent dat je per vandaag geld betaald om te sparen. Waarom doen banken dit? Wat zijn de alternatieven?  (meer…)

Mogelijkheden in een veranderd financieringslandschap

Het financieringslandschap verandert in hard tempo. Als het gaat om financieringen via traditionele grootbanken pakt dat negatief uit, maar er ontstaan gelukkig ook weer vele nieuwe alternatieven. Als gevolg van (internationale) wet- en regelgeving vallen veel, vooral kleinere, ondernemers buiten de boot als het om een persoonlijke bediening gaat. Het is voor veel banken onrendabel geworden. Het mooie van de markt is dat er veel nieuwe initiatieven zijn ontstaan die deze doelgroep wél willen en kunnen bedienen. Alleen: welke oplossing past bij jouw bedrijf? Dat blijft voor velen een lastige puzzel. 

(meer…)

Stichting MKB Financiering introduceert Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB

Samen met onder andere Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Kamer van Koophandel en een groep landelijke financieringsexperts hebben wij het afgelopen jaar het voortouw genomen in het nieuwe Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. Trots delen we mee dat deze op 1 januari 2021 geïntroduceerd wordt door Stichting MKB Financiering.

Gedurende de huidige corona-periode ging het toenemende aantal regelingen voor ondernemers gepaard met een toenemende financierings- en liquiditeitsbehoefte. Binnen het ingewikkelder geworden financieringslandschap is de behoefte aan vakkundig en onafhankelijk advies alleen maar gegroeid. Daarom komt het keurmerk op het juiste moment. Het is belangrijk dat ondernemers en financiers kunnen vertrouwen op gekwalificeerd, onafhankelijk en gedegen advies en begeleiding.

Mona Keijzer, staatssecretaris Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: “De corona crisis heeft gezorgd voor een grotere financieringsbehoefte onder mkb-ondernemers. Het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB zorgt ervoor dat ondernemers gemakkelijker de juiste adviseur kunnen vinden voor het realiseren van hun financieringsplannen. Dit vergroot de slagingskans op het verkrijgen van financiering en kan ondernemers de armslag bieden om de huidige economische crisis door te komen.”

Het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB garandeert een MKB ondernemer dat adviesgesprekken over financieren altijd gevoerd worden met een gekwalificeerd en erkend financieringsadviseur. Onderdeel van het keurmerk is de gedragscode Erkend Financieringsadvies MKB. Hierin zijn afspraken vastgelegd over transparantie van tarieven en provisies, vertrouwelijkheid en over de dienstverlening door financieringsadviseurs. Ook is in samenwerking met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) een onafhankelijk Klachtenloket voor organisaties met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB opgezet.

Ronald Kleverlaan, Voorzitter Stichting MKB Financiering: “Door de opkomst van nieuwe non-bancaire financiers zijn er veel meer mogelijkheden voor ondernemers om aan financiering te komen. Adviseurs die ondernemers hierin kunnen begeleiden vormen een specifieke beroepsgroep. Met het keurmerk Erkend MKB Financieringsadvies kunnen zij zich vanaf nu onderscheiden in de markt en gevonden worden door ondernemers die een onafhankelijke adviseur zoeken.”

Afgelopen week is de website www.erkendfinancieringsadviesmkb.nl online gegaan. Hier vind je meer informatie over het keurmerk.

Heb je behoefte aan een snel, kwalitatief en vertrouwd financieringsadvies? Dan staan onze Eijgen Finance adviseurs klaar! Neem vrijblijvend contact op met een Eijgen Finance adviseur uit jouw regio.

Verlenging garantieregelingen BMKB-C, KKC en GO-C

Vanmorgen kondigde het kabinet een nieuw steunpakket uit van nog eens 3,7 miljard euro voor banen en economie. Aanvankelijk wilde het kabinet de loondoorbetalingsregeling NOW versoberen. In de kamerbrief wordt tevens extra belastinguitstel aangekondigd en een verlenging van de garantieregelingen BMKB-C, KKC en GO-C. 

Bedrijven met een groot omzetverlies kunnen tot 70% van de vaste lasten vergoed krijgen en de geplande afbouw van de steunmaatregelen vanaf 1 januari is dus van tafel. Volgens minister Eric Wiebes van Economische Zaken is er ‘een klein lichtje’ aan het einde van de tunnel doordat er nu vaccins op de markt komen. Het is nu ‘een kwestie van volhouden’, stelt Wiebes, en dat betekent dat het steunpakket ‘meeveert’ en nog niet afgebouwd wordt.

Daarnaast worden de bestaande garantieregelingen verlengd. Via de BMKB-C regeling staat de rijksoverheid voor 75% garant bij een overbruggingsfinanciering, waaronder sinds juli ook crowdfunding. Met deze garantieregeling helpt de overheid gezonde bedrijven met een tijdelijk liquiditeitstekort.

Binnen de KKC-regeling staat de Nederlandse overheid voor 95% garant voor overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte, van 10 tot 50 duizend euro.

De GO-C regeling is voor zowel MKB als grote ondernemingen. Het kabinet helpt deze ondernemingen door garantie op bankleningen van minimaal 1,5 miljoen en maximaal verruimd tot 150 miljoen euro. Het maximale garantiepercentage is op dit moment 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat zij getroffen zijn door corona.

Voorzien in de ondernemersbehoefte naar geld is in deze tijden complex. De continu veranderde markt vraagt om specialisme en is een vak apart, concludeert ook de onafhankelijke Stichting MKB Financiering. Voor een snel, kwalitatief en vertrouwd advies staan onze Eijgen Finance adviseurs klaar. Neem vrijblijvend contact op met een Eijgen Finance adviseur uit jouw regio.

Dit jaar nog een pand kopen? Financiering geen probleem!

De overdrachtsbelasting voor verhuurde woningen gaat in 2021 van 2% naar 8%. Ook bedrijfspanden vallen vanaf volgend jaar in het 8% tarief.

Daarom is het gunstig om dit jaar nog beleggingspanden in eigendom te verkrijgen. Een financieringsaanvraag brengt de nodige voorbereidingstijd met zich mee. Een taxatierapport laat snel twee tot soms drie weken op zich wachten. Vervolgens hebben de geldverstrekkers tijd nodig om de aanvraag te beoordelen. Op dit moment zien wij bij diverse (vastgoed)financiers oplopende doorlooptijden vanwege een enorme toeloop aan financieringsaanvragen. Dit zal naar onze verwachting alleen maar toenemen richting het einde van het jaar.

Wij weten de weg naar geldvertrekkers die jouw aankoop dit jaar nog wél kunnen realiseren. In geval van nood kan er tevens gebruik gemaakt worden van particuliere geldverstrekkers, waarmee een hypotheek binnen enkele dagen geregeld is.

Wil je dit jaar nog profiteren van de lage overdrachtsbelasting? Neem dan nu vrijblijvend contact op met een Eijgen Finance adviseur bij jou uit de regio.

Waarmee kunnen we je helpen?