Kennismaken
Menu
Sluiten
Het belang van stakeholders

Er wordt veel gesproken over het belang van stakeholders voor een onderneming. Maar wat is een stakeholder precies? En waarom is het hebben van stakeholders zo belangrijk? In deze kennisblog geven we een heldere uitleg. Niet alleen van de betekenis maar ook over de effecten van goede stakeholders ten opzichte van je bedrijfssucces en de reputatie van je onderneming.

“Achter sterke merken schuilen betrokken bedrijven” Will Hutton

Stakeholder is een Engelse term, welke met betrekking tot het bedrijfsleven in het Nederlands ‘belanghebbende’ betekent. Wanneer we over stakeholders praten, dan bedoelen we dus mensen en partijen die belang hebben en betrokken zijn bij jouw onderneming. Mensen die er belang bij hebben dat jouw bedrijf goed loopt, succes heeft en groeit. De term gaat echter nog wel wat verder dan alleen een belang hebben bij, de betrokken personen hebben namelijk zelf ook invloed op de prestaties van het bedrijf.

Wat is EBITDA?

In verschillende situaties komt het begrip EBITDA naar voren, zoals bij investeringen, financieringsaanvragen of bedrijfsovernames. EBITDA is een belangrijke maatstaaf voor zowel ondernemingen als financiers. Het is namelijk een winstbegrip wat niet makkelijk te manipuleren is en daarom zijn bedrijven goed te beoordelen aan de hand van hun EBITDA. Het geeft inzicht in de operationele prestaties van een bedrijf.

In deze kennisblog geven we een heldere uitleg over de betekenis van EBITDA en waar je deze term tegen kunt komen.

De definitie en werking van kapitaalmarktrente uitgelegd.

Ontdek wat kapitaalmarktrente precies is, hoe het functioneert en welke impact het heeft op de economie. Deze kennisblog geeft een heldere uitleg over de kapitaalmarktrente.

De kapitaalmarktrente is de rente die partijen betalen om op de kapitaalmarkt te lenen. Banken en bijvoorbeeld institutionele beleggers lenen op de kapitaalmarkt. Er kan geleend worden in looptijden van twee tot veertig jaar. Omdat de kapitaalmarktrente de inkoop is van bijvoorbeeld banken hebben fluctuaties van de kapitaalmarktrente direct invloed op het tarief wat zij op dat moment doorrekenen bij nieuwe of te verlengen financieringen. Dit artikel helpt je de kapitaalmarktrente beter te begrijpen, de invloed hiervan op de bankrentes en geeft een voorzichtige prognose over de ontwikkeling.

Carve out – Wat is het en waarom wordt het gedaan?

Het was een historisch moment in 2019. Philips nam afscheid van licht. Het bedrijf verkocht alle aandelen van Signify, de voormalige lichttak van het bedrijf. De gloeilamp waar het allemaal mee begon en waar Eindhoven haar naam als Lichtstad aan te danken heeft. Philips heeft hiermee afscheid genomen van een bepaald onderdeel van haar bedrijf. Dit wordt ook wel een carve out genoemd.

Cash pooling

In de kennisblog van deze week leggen we uit wat Cash Pooling is en hoe het precies werkt. We leggen uit wanneer je cash pooling kunt toepassen en welk effect dat heeft.

Werkkapitaal, de ruggengraat van elk bedrijf.

In deze kennisblog ontdek je waarom werkkapitaal zo cruciaal is voor een bedrijf. We leggen uit hoe werkkapitaal invloed heeft op een bedrijf en hoe het idealiter moet worden beheerd.

Wat zegt omloopsnelheid over jouw bedrijf?

Het is een veel gehoorde financiële term, de omloopsnelheid van je debiteuren, crediteuren en voorraden. Maar wat zegt het nou precies? En wat kun je ermee als ondernemer? In deze kennisblog wordt antwoord gegeven op alle vragen rondom omloopsnelheid.

Goodwill, wat is het en waarom is het belangrijk?

Tijdens bedrijfsovernames komt vaak de term ‘goodwill’ naar voren. Wat is goodwill, hoe bereken je het en waar moet je op letten? Je leest het allemaal in deze kennisblog.

Wat is investeren en hoe begin je ermee?

Investeren is een breed begrip. Bij investeren denken wij meteen aan ondernemers die investeren in hun bedrijf. Door het aanschaffen van machines, aannemen van personeel of het duurzaam maken van hun bedrijfspand. Maar investeren is een veel groter begrip. Je kunt met geld investeren maar ook met tijd, inzet of kennis. Je kunt investeren in je bedrijf maar ook in jezelf, je woonomgeving of je gezin. Denk bijvoorbeeld aan het helpen van je kind bij het maken van huiswerk, dit is een investering van tijd in de toekomst van je kind.

Gevolgen wijzigingen Box III stelsel voor de vastgoedbelegger

Vanaf 2026 wil het kabinet overgaan naar een nieuw box III belastingsysteem dat is gebaseerd op werkelijk rendement. Voor de overgangsperiode van 2023 tot en met 2025 is voor box III een tijdelijke wetgeving ingevoerd met een nieuwe rekenmethode voor het rendement. Deze rekenmethode is gebaseerd op de werkelijke vermogensmix.

Daarnaast wijzigt de zogenaamde leegwaarderatio aanzienlijk. De leegwaarderatio geeft recht op verlaging van de WOZ-waarde. Deze mag je toepassen op onroerend goed dat verhuurd is aan mensen met huurbescherming en hangt af van de huuropbrengst in relatie tot de WOZ-waarde. De factor waarmee je de WOZ-waarde mag aanpassen wijzigt aanzienlijk.  Welke gevolgen heeft dit voor jou als vastgoedbelegger? Dat wordt uitgelegd aan de hand van een voorbeeld.

Wat is vastgoed?

Vastgoed is een ander woord voor onroerend goed. Met onroerend goed bedoelen we zowel de grond als alle gebouwen, woningen, commerciële en industriële complexen die zich op dat stuk grond bevinden.
Alle panden en zaken die op een duurzame manier met de grond verenigd zijn vallen onder onroerend goed.

Er wordt in vastgoed geïnvesteerd of belegd omdat dit vaak een stabiele vorm van inkomsten oplevert die weinig last heeft van inflatie. Maar wat wordt hier precies mee bedoeld? En wat komt er allemaal bij kijken? Dat wordt in deze blog verder uitgelegd.

Wat zijn liquide middelen?

Wanneer valt een bedrag onder liquide middelen op de balans? Waarom is het belangrijk om als ondernemer liquide middelen tot je beschikking te hebben? En waarom zijn liquide middelen niet hetzelfde als eigen vermogen?

Stuk voor stuk belangrijke vragen wanneer je de balans van je onderneming beter wilt begrijpen.

Ben je benieuwd naar de antwoorden op deze vragen over liquide middelen? Wij hebben alles voor je uiteengezet in deze kennisblog.

Management buy-in, alle ins en outs

Stel je hebt de afgelopen jaren in loondienst met succes een bijdrage geleverd aan de groei van diverse bedrijven. Wat is dan de volgende stap? Ga je weer opzoek naar een nieuwe carrièrestap of is het tijd om met een goed doordacht plan toch die ´´ondernemerskriebel´´ te volgen.

Je kunt starten met het briljante plan wat ontstaan is tijdens de BBQ op de camping, het nadeel is een onzekere periode waarbij veel drempels genomen moeten worden. Een bestaand bedrijf overnemen via een Management Buy In (MBI) kan dan een logische stap zijn.

Deze keuze maak je vaak voor de lange termijn en je wilt zeker weten dat de inkoop een verstandige keuze is. Een goede voorbereiding en ondersteuning is hierbij essentieel.

Alles wat je moet weten over een Management buy-out

Heb je er wel eens aan gedacht dat je best het bedrijf waar je nu werkt over zou willen nemen? Je maakt al heel wat jaren deel uit van de onderneming en van het managementteam. Je hebt de eigenaar van de onderneming er wel eens over gehoord, de tijd om het bedrijf over te dragen komt dichterbij maar er is geen opvolging binnen de familie. Verkopen is een optie maar liever niet aan een vreemde om de overgang ook voor het personeel zo goed mogelijk te laten verlopen.

Je ziet het wel voor je om eigenaar te worden van de zaak maar hoe pak je dat aan? En wat is de onderneming eigenlijk waard? Je zou ineens heel anders met je werkgever om tafel zitten. Hoe voer je overnamegesprekken en hoe kun je de overname het beste financieren? Er komt veel kijken bij een management buy-out.

Wat is een overbruggingsfinanciering?

We zien het vaker. Ondernemers die een grote investering doen, deze (deels) financieren maar dan door de BTW in de problemen komen.

Je hebt bijvoorbeeld een nieuwe machine aangekocht en deze gefinancierd middels lease. Maar ook de BTW dient eerst betaald te worden en kan daarna pas terug gevraagd worden. Hierdoor kun je tijdelijk krap komen te zitten. En dan gaat de belastingdienst ook nog vragen stellen waarom je ineens zoveel terugvraagt.

Of je bent als vastgoedbelegger bezig met een transformatie waar veel geld in gaat zitten. In deze situaties kun je een zogenaamde overbruggingsfinanciering goed gebruiken. In deze kennisblog lees je hoe een overbruggingsfinanciering werkt en hoe het kan helpen bij het overbruggen van financiële uitdagingen tijdens zakelijke veranderingen en groei. 

Waarmee kunnen we je helpen?