Kennismaken
Menu
Sluiten

Mogelijkheden in een veranderd financieringslandschap

Geplaatst op 22-04-2021

Het financieringslandschap verandert in hard tempo. Als het gaat om financieringen via traditionele grootbanken pakt dat negatief uit, maar er ontstaan gelukkig ook weer vele nieuwe alternatieven. Als gevolg van (internationale) wet- en regelgeving vallen veel, vooral kleinere, ondernemers buiten de boot als het om een persoonlijke bediening gaat. Het is voor veel banken onrendabel geworden. Het mooie van de markt is dat er veel nieuwe initiatieven zijn ontstaan die deze doelgroep wél willen en kunnen bedienen. Alleen: welke oplossing past bij jouw bedrijf? Dat blijft voor velen een lastige puzzel. 

De MKB-financieringsmarkt verschuift

De rol van banken is veranderd. Banken verstrekken over het algemeen minder financiering dan in het verleden én het gehele aanvraagproces is een stuk complexer geworden. Daarnaast is er een sterke opkomst en groei van non-bancaire financiers. Door ons als intermediairs al geruime tijd omarmd. Zij financieren daar waar de bank ophoudt.

Coronamaatregelen

In coronatijd is alles wel een beetje anders. Grootbanken hebben aan het begin van de crisis adequaat ingegrepen. Massale uitstel van aflossingen en soms ook renteverplichtingen. Hiermee zijn veel ondernemers geholpen. Dit in combinatie met alle regelingen, zoals NOW, TVL en belastinguitstel van de overheid.

Toch hoor je in de media nog veel geluiden over niet geholpen ondernemers. Waar zoek je geld in tijden als deze? In de politiek komt dit signaal gelukkig ook reeds binnen. Zekerheden zitten vaak al vast bij de huisbankier, de ingerichte corona-garantstelling worden mondjesmaat gebruikt. Een positieve uitzondering lijkt er te zijn in de vorm van Qredits die veel kleine ondernemers heeft geholpen.

Nieuwe initiatieven

Gelukkig ontstaan er naast de banken ook van alternatieve geldverstrekkers initiatieven, welke de overheid faciliteert om gebruik te maken van garantieregelingen. Deze maken het makkelijker om financieringen met meer risico te verstrekken. Met de overheidsgaranties kunnen de geldverstrekkers (en dus ook hun funders) bij een eventueel faillissement (een deel van) hun investering terugkrijgen.

Toekomst

Gelukkig investeren veel bedrijven door. Niet iedereen heeft last, sterker nog, sommige ondernemers hebben ‘baat’ bij de pandemie. Daarnaast zijn er ondernemers die inmiddels vooruitkijken naar de afloop van de crisis en zien dat er dan voor hun bedrijf kansen zijn, waar ze nu op moeten voorsorteren.

Wat gaat de komende jaren brengen om je bedrijf succesvol te kunnen financieren? We zien dat actuele informatie meer en meer van belang wordt. Voor veel ondernemers zal door corona de jaarrekening 2020 en waarschijnlijk ook 2021 er anders uit komen te zien dan de jaren daarvoor. De terugkijk naar 2020 laat echter ook zien hoe weerbaar jouw onderneming is in barre tijden als deze. Dit zullen de geldverstrekkers meenemen in hun afwegingen om een financiering te verstrekken. 2020 mag dan wat dat betreft ook gezien worden als een worst-case-scenario. Het aan kunnen leveren van de meest actuele jaarrekening en eventueel tussentijdse cijfers vergen dus ook de juiste afstemming met je accountant.

Daarnaast wordt er meer en meer gekeken naar de actuele transacties op de rekening, de stand van de rekening en het (gemiddelde) kredietgebruik. Slim cashmanagement is in de aanloop naar een financiering noodzakelijk. Daarnaast is advies van een onafhankelijk intermediair een goede oplossing om te zien wat de markt je kan bieden. De adviseurs van Eijgen Finance kunnen je daar bij helpen.

Meer artikelen