Kennismaken
Menu
Sluiten

DSCR uitgelegd

Geplaatst op 07-03-2024

Een term die je ongetwijfeld tegenkomt bij het aanvragen van een zakelijke lening is “DSCR”. Maar wat betekent het eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? In deze blog gaan we dieper in op het kengetal DSCR (Debt Service Coverage Ratio) en hoe het jou kan helpen om weloverwogen financiële beslissingen te nemen.


Wat is DSCR

Laten we beginnen met de basis. DSCR staat voor Debt Service Coverage Ratio, in het Nederlands vertaald als de financieringslasten dekking. Dit kengetal geeft aan in hoeverre jouw bedrijf in staat is om de rente en aflossingen van een lening te betalen uit de vrije kasstroom. Met andere woorden, het laat zien of jouw onderneming voldoende kasstroom genereert om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

Hoe bereken je de DSCR?
De berekening van de DSCR is gelukkig niet zo complex als het op het eerste gezicht lijkt. De formule voor DSCR is:

Vrije kasstroom / (rente+ aflossingsverplichtingen op jaarbasis)

Laten we deze formule in eenvoudige termen ontleden. De vrije kasstroom is de winst (na VpB) +/- mutaties werkkapitaal + afschrijvingen +rente +/- investeringen. ‘De ‘rente’ is het bedrag dat je per jaar betaalt voor geleend geld, en ‘aflossing’ is het bedrag dat je terugbetaalt aan de lening verstrekker(s).

Laten we een voorbeeld nemen om het concreter te maken. Stel dat jouw bedrijf een vrije kasstroom van €100.000 heeft, de rente op leningen is €15.000 en de aflossing is €35.000. Dan is de DSCR als volgt:

100.000 / (15.000+35.000) = 2.00.

Een DSCR van 2,0 betekent dat jouw bedrijf 2,0 keer zoveel vrije kasstroom genereert als nodig is om de rente en aflossing van de financiering te dekken. Hoe hoger de DSCR, hoe beter.

Wat is een gezonde DSCR ratio?

Nu je weet hoe je de DSCR berekent, vraag je je misschien af wat een gezonde DSCR-ratio is. Een DSCR van 1,0 betekent dat je precies genoeg winst hebt om de rente en aflossing te dekken, maar er is geen ruimte voor onverwachte kosten of tegenvallers. Een DSCR onder 1,0 geeft aan dat je niet genoeg verdient om aan je financiële verplichtingen te voldoen.

Over het algemeen wordt een DSCR van 1,2 als het absolute minimum beschouwd voor een gezonde financiële situatie. Dit betekent dat je 1,2 keer zoveel winst genereert als nodig is om je leningsverplichtingen te dekken. Een DSCR van 1,5 of hoger wordt echter als comfortabeler beschouwd, waardoor je meer speelruimte hebt voor onvoorziene omstandigheden.

Stel je voor dat jouw bedrijf een DSCR van 1,5 heeft. Dit betekent dat je uit de vrije kasstroom 1,5 keer je leningsverplichtingen kunt dekken. Het geeft je niet alleen gemoedsrust, maar het maakt ook indruk op potentiële geldschieters. Ze zien dat jouw bedrijf financieel gezond is en minder risico met zich meebrengt.

Het belang van DSCR bij een financiering
Je vraagt je misschien af waarom DSCR zo cruciaal is bij het aanvragen van financiering voor jouw bedrijf. Het antwoord is simpel: het geeft geldschieters inzicht in de financiële gezondheid van jouw onderneming en het risico dat ze nemen bij het verstrekken van een lening.

Geldschieters willen er zeker van zijn dat ze hun geld terugkrijgen, inclusief rente. Door de DSCR te analyseren, kunnen ze inschatten of jouw bedrijf in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen zonder in de problemen te komen. Een gezonde DSCR verhoogt de kans op het verkrijgen van financiering tegen gunstige voorwaarden.

Daarnaast dient een sterke DSCR ook als een interne waarschuwingsindicator voor jou als ondernemer. Het geeft aan wanneer het tijd is om je bedrijfsstrategie te heroverwegen of kosten te verminderen als de DSCR begint te dalen. Door proactief te handelen, kun je financiële problemen voorkomen en de groei van jouw bedrijf stimuleren.

Een krachtig instrument

Samenvattend kunnen we stellen dat de berekening van de DSCR eenvoudig is, maar de uitkomst heel krachtig. Niet alleen als tool voor het krijgen van een zakelijke financiering maar ook als interne graadmeter.

Een gezonde DSCR is belangrijk, niet alleen bij het aantrekken van financiering, maar ook als een intern kompas voor jouw bedrijfsfinanciën. Het geeft je de zekerheid dat je in staat bent om aan je financiële verplichtingen te voldoen en biedt ruimte voor groei en veerkracht.

Blijf de DSCR in de gaten houden, optimaliseer waar nodig, en je zult ontdekken dat het niet alleen een kengetal is, maar een krachtig instrument om jouw bedrijf financieel succesvol te maken. Financieren met vertrouwen, dat is waar DSCR om draait.

Voor meer informatie en persoonlijk advies over jouw specifieke situatie, nodigen we je uit om contact op te nemen met Eijgen Finance, jouw partner in financiële groei.

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Tonny van Dijk.

Veelgestelde vragen

Hoe bereken je de DSCR?

De formule voor DSCR is:

Vrije kasstroom / (rente+ aflossingsverplichtingen op jaarbasis)

Laten we deze formule in eenvoudige termen ontleden. De vrije kasstroom is de winst (na VpB) +/- mutaties werkkapitaal + afschrijvingen +rente +/- investeringen. ‘De ‘rente’ is het bedrag dat je per jaar betaalt voor geleend geld, en ‘aflossing’ is het bedrag dat je terugbetaalt aan de lening verstrekker(s).

Wat betekent DSCR?

Een gezonde DSCR betekent dat je in staat bent om aan betaalverplichtingen te voldoen. De DSCR toont potentiële investeerders het risico dat ze nemen bij het verstrekken van een lening en intern is het een waarschuwingsindicator.

Wat is de DSCR?

DSCR staat voor Debt Service Coverage Ratio, in het Nederlands vertaald als de financieringslasten dekking. Dit kengetal geeft aan in hoeverre jouw bedrijf in staat is om de rente en aflossingen van een lening te betalen uit de vrije kasstroom. Met andere woorden, het laat zien of jouw onderneming voldoende kasstroom genereert om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

Wat is een gezonde DSCR?

Een DSCR van 1,0 betekent dat je precies genoeg winst hebt om de rente en aflossing te dekken, maar er is geen ruimte voor onverwachte kosten of tegenvallers. Een DSCR onder 1,0 geeft aan dat je niet genoeg verdient om aan je financiële verplichtingen te voldoen.

Over het algemeen wordt een DSCR van 1,2 als het absolute minimum beschouwd voor een gezonde financiële situatie. Dit betekent dat je 1,2 keer zoveel winst genereert als nodig is om je leningsverplichtingen te dekken. Een DSCR van 1,5 of hoger wordt echter als comfortabeler beschouwd, waardoor je meer speelruimte hebt voor onvoorziene omstandigheden.

Meer artikelen