Kennismaken
Menu
Sluiten

Current ratio; definitie en berekening

Geplaatst op 16-05-2024

Ontdek in deze kennisblog de betekenis van de Current ratio, waarom het belangrijk is voor jouw bedrijf, het verschil met de Quick ratio en hoe je de Current ratio kunt berekenen.

Het belang van de current ratio

Als ondernemer sta je voor verschillende uitdagingen. Eén van die uitdagingen is het managen van je werkkapitaal. Je kunt sturen op het saldo op je rekening-courant maar beter kun je de totale werkkapitaalpositie beoordelen. Hiervoor kun je financiële kengetallen gebruiken. Een handig kengetal is de Current ratio. Maar wat is deze ratio eigenlijk en waarom is deze belangrijk voor een ondernemer?

Wat is current ratio?
Current ratio is een kengetal dat wordt gebruikt om de liquiditeit van een bedrijf te meten. Kort gezegd geeft het een indicatie in hoeverre een bedrijf in staat is om zijn kortlopende verplichtingen te voldoen met behulp van de kortlopende activa. Kortlopende verplichtingen zijn de schulden die binnen een jaar betaald moeten worden, denk hierbij bijvoorbeeld aan belastingen, vakantiegelden, crediteuren en aflossingen. De kortlopende activa zijn de middelen die je hiervoor direct kunt gebruiken (bijvoorbeeld je liquide middelen) of de middelen die binnen één jaar om te zetten zijn in contanten bijvoorbeeld debiteuren, voorraden en overige kortlopende vorderingen.

 

Current ratio berekenen

De formule voor het berekenen van de Current ratio is relatief eenvoudig en als volgt:

Current ratio = kortlopende activa / kortlopende verplichtingen

De uitkomst moet in ieder geval hoger zijn dan 1.

Current ratio versus quick ratio
Naast de Current ratio is de Quick ratio een veelgebruikt kengetal. Het verschil zit in de definitie van de activa. In de Quick ratio worden alleen de meest liquide activa meegenomen in de berekening. De voorraad wordt niet meegenomen omdat het (vaak) wat langer duurt om deze te gelde te maken. Het verschilt per type bedrijf wat de meest handige ratio is. Een bedrijf met verse producten (met een korte voorraadtermijn) zal niet vaak met de Quick ratio werken, een bedrijf met een langdurig productieproces (en dus veel voorraad/ onderhanden projecten) zal vaker de Quick ratio hanteren. De Quick ratio staat ook wel bekend als de acid-test ratio.

Wat is een goede current ratio en wat is het belang hiervan?

Een Current ratio hoger dan 1 geeft aan dat het bedrijf in staat is om zijn kortlopende verplichtingen te voldoen uit de kortlopende activa. Maar dat geeft nog niet aan dat de onderneming ruim in zijn jas zit qua liquiditeit.  Zie het voorbeeld hierna.

Bovenstaand een eenvoudige balans. In eerste instantie lijken de verhoudingen gezond. In deze balans is de Current ratio als volgt:

Current ratio = (100+100+50) / (150+50) = 1,25

Dat lijkt een prima verhouding, maar als de voorraden niet op korte termijn om te zetten zijn in liquide middelen dan kun je een probleem met je crediteuren krijgen. Dat blijkt ook uit de Quick ratio. Die is in dit voorbeeld 0,75. In dit geval moet je als ondernemer keuzes maken welke crediteuren je als eerste betaald en welke kunnen wachten. Een situatie die veel ondernemers waarschijnlijk herkennen maar niet optimaal is. Je wilt als ondernemer toch bezig zijn met je business en niet hoeven na te denken over het betalen van je crediteuren? Stel echter dat de onderneming in dit geval een (ongebruikte) kredietfaciliteit heeft van EUR 50.000 tot EUR 100.000, dan is er echter geen reden voor paniek. Over het algemeen wordt een Current ratio van 1,5 tot 2 als gezond beschouwd, maar dit varieert afhankelijk van de branche en de specifieke omstandigheden van een bedrijf. Heb je een hoge Current ratio doordat je veel liquide middelen hebt, dan is het misschien handig om die in te zetten om extra af te lossen, of te investeren.

Hoe verbeter je de current ratio?

Het verbeteren van de Current ratio kan een uitdaging zijn maar hieronder een aantal tips:

  • Effectief voorraadbeheer: het verlagen van de (overtollige) voorraad om daarmee je crediteuren te verlagen leidt tot een verbetering van de liquiditeit en de ratio,
  • Hetzelfde geldt voor actief debiteurenbeheer. Als je in staat bent om je debiteuren sneller te laten betalen en daarmee je crediteuren te voldoen, leidt dit in de regel tot een betere liquiditeit.

Conclusie
Het goed begrijpen van de Current ratio en daarop sturen kan helpen je werkkapitaal goed te beheren waardoor je financiële positie verstevigd en ruimte creëert wordt om te groeien. Het is echter goed om te realiseren dat de Current ratio een verhoudingsgetal is gebaseerd op balansposities. Als je met je crediteuren afspraken kunt maken over een langere betalingstermijn, waardoor zij in principe je voorraad financieren, kan dit een prima en gezonde oplossing zijn die je Current ratio negatief beïnvloed, maar in jouw specifieke geval goed werkbaar is. Daarnaast kun je een lage Current ratio hebben, maar als je ook een gezonde kredietfaciliteit hebt, is er veelal nog niets aan de hand. Wil je eens doorpraten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met jouw Eijgen adviseur in de regio.

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Tonny van Dijk.

Veelgestelde vragen

Wat is current ratio?

Current ratio is een kengetal dat wordt gebruikt om de liquiditeit van een bedrijf te meten. Kort gezegd geeft het een indicatie in hoeverre een bedrijf in staat is om zijn kortlopende verplichtingen te voldoen met behulp van de kortlopende activa.

Wat is een goede current ratio?

Een current ratio hoger dan 1 geeft aan dat het bedrijf in staat is om zijn kortlopende verplichtingen te voldoen uit de kortlopende activa. Maar dat geeft nog niet aan dat de onderneming ruim in zijn jas zit qua liquiditeit. Over het algemeen wordt een current ratio van 1,5 tot 2 als gezond beschouwd, maar dit varieert afhankelijk van de branche en de specifieke omstandigheden van een bedrijf.

Wat zegt de current ratio?

Een vurrent ratio hoger dan 1 geeft aan dat het bedrijf in staat is om zijn kortlopende verplichtingen te voldoen uit de kortlopende activa. Maar dat geeft nog niet aan dat de onderneming ruim in zijn jas zit qua liquiditeit. Over het algemeen wordt een current ratio van 1,5 tot 2 als gezond beschouwd, maar dit varieert afhankelijk van de branche en de specifieke omstandigheden van een bedrijf. De current ratio geeft dus aan in welke mate je met je bedrijf in staat bent om aan je kortlopende betaalverplichtingen te voldoen.

Hoe bereken je current ratio?

De formule voor het berekenen van de Current ratio is relatief eenvoudig en als volgt:

Current ratio = kortlopende activa / kortlopende verplichtingen

De uitkomst moet in ieder geval hoger zijn dan 1.

Meer artikelen