Kennismaken
Menu
Sluiten

Liquiditeit

Liquiditeit is een financiële term die aangeeft in hoeverre een bedrijf in staat is om zijn korte termijn verplichtingen te voldoen.

Liquiditeit, wat is dat?

Liquiditeit is een financiële term die aangeeft in hoeverre een bedrijf in staat is om zijn korte termijn verplichtingen te voldoen. Met andere woorden, het gaat erom hoeveel geld een onderneming direct beschikbaar heeft om bijvoorbeeld rekeningen, salarissen en andere kosten te betalen. Liquiditeit is cruciaal voor de dagelijkse bedrijfsvoering en de financiële gezondheid van een onderneming.

Wanneer is liquiditeit goed?

De liquiditeit van een bedrijf is goed wanneer het voldoende middelen heeft om al zijn korte termijn verplichtingen te voldoen zonder in financiële problemen te komen. Dit betekent dat een onderneming altijd over genoeg contant geld of gemakkelijk opneembare activa moet beschikken om onverwachte kosten of financiële tegenvallers op te vangen. Een veelgebruikte maatstaf hiervoor is de current ratio, waarbij een ratio van 1 of hoger meestal als gezond wordt beschouwd.

Waarom is liquiditeit belangrijk?

Liquiditeit is belangrijk omdat het de continuïteit van je bedrijf waarborgt. Zonder voldoende liquiditeit kun je mogelijk je rekeningen niet betalen, wat kan leiden tot boetes, renteverhogingen en schade aan je zakelijke relaties. Bovendien kan een gebrek aan liquiditeit betekenen dat je geen gebruik kunt maken van zakelijke kansen, zoals het investeren in groei of het kopen van voorraden tegen gunstige prijzen.

Waar bestaat liquiditeit uit?

Liquiditeit bestaat uit alle middelen die snel en eenvoudig in geld kunnen worden omgezet. Dit omvat:

  • Contant geld: Het geld dat direct beschikbaar is in de kas.
  • Banktegoeden: Het geld dat direct opneembaar is van de bankrekening.
  • Kortlopende vorderingen: Het geld dat je nog moet ontvangen van klanten (debiteuren).
  • Kortlopende beleggingen: Beleggingen die snel en eenvoudig in contant geld kunnen worden omgezet, zoals verhandelbare effecten.

Hoe liquiditeit berekenen?

Liquiditeit kan op verschillende manieren berekend worden, maar de meest gebruikte maatstaven zijn de current ratio en de quick ratio.

Current Ratio:

Current Ratio = Vlottende Activa / Kortlopende Verplichtingen

Quick Ratio:

Quick Ratio = Vlottende Activa − Voorraden / Kortlopende Verplichtingen

Beide ratio’s geven een beeld van de mate waarin je bedrijf in staat is om korte termijn schulden te betalen met beschikbare middelen.

Hoe verbeter je liquiditeit?

Het verbeteren van de liquiditeit kan op verschillende manieren:

  1. Verbeter Debiteurenbeheer: Zorg ervoor dat klanten sneller betalen door duidelijke betaalvoorwaarden te stellen en eventueel kortingen te bieden voor snelle betalingen.
  2. Voorraadbeheer: Beheer je voorraad efficiënt om te voorkomen dat te veel kapitaal vastzit in onverkochte producten.
  3. Kostenbeheer: Houd je kosten onder controle en stel prioriteiten bij uitgaven.
  4. Financiering: Overweeg korte termijn financieringsopties zoals een kredietlijn bij de bank om een tijdelijke liquiditeitskrapte op te vangen.
  5. Verkoop van Activa: Verkoop onnodige of inefficiënte activa om snel contant geld vrij te maken.

Conclusie

Liquiditeit is een essentieel aspect van de financiële gezondheid van je bedrijf. Het zorgt ervoor dat je in staat bent om korte termijn verplichtingen te voldoen en onverwachte kosten op te vangen. Door een goed begrip van je liquiditeit en door actief maatregelen te nemen om deze te verbeteren, kun je de continuïteit en groei van je onderneming waarborgen.