Kennismaken
Menu
Sluiten
Cash pooling

In de kennisblog van deze week leggen we uit wat Cash Pooling is en hoe het precies werkt. We leggen uit wanneer je cash pooling kunt toepassen en welk effect dat heeft.

Werkkapitaal, de ruggengraat van elk bedrijf.

In deze kennisblog ontdek je waarom werkkapitaal zo cruciaal is voor een bedrijf. We leggen uit hoe werkkapitaal invloed heeft op een bedrijf en hoe het idealiter moet worden beheerd.

Wat zegt omloopsnelheid over jouw bedrijf?

Het is een veel gehoorde financiële term, de omloopsnelheid van je debiteuren, crediteuren en voorraden. Maar wat zegt het nou precies? En wat kun je ermee als ondernemer? In deze kennisblog wordt antwoord gegeven op alle vragen rondom omloopsnelheid.

Goodwill, wat is het en waarom is het belangrijk?

Tijdens bedrijfsovernames komt vaak de term ‘goodwill’ naar voren. Wat is goodwill, hoe bereken je het en waar moet je op letten? Je leest het allemaal in deze kennisblog.

Wat is investeren en hoe begin je ermee?

Investeren is een breed begrip. Bij investeren denken wij meteen aan ondernemers die investeren in hun bedrijf. Door het aanschaffen van machines, aannemen van personeel of het duurzaam maken van hun bedrijfspand. Maar investeren is een veel groter begrip. Je kunt met geld investeren maar ook met tijd, inzet of kennis. Je kunt investeren in je bedrijf maar ook in jezelf, je woonomgeving of je gezin. Denk bijvoorbeeld aan het helpen van je kind bij het maken van huiswerk, dit is een investering van tijd in de toekomst van je kind.

Gevolgen wijzigingen Box III stelsel voor de vastgoedbelegger

Vanaf 2026 wil het kabinet overgaan naar een nieuw box III belastingsysteem dat is gebaseerd op werkelijk rendement. Voor de overgangsperiode van 2023 tot en met 2025 is voor box III een tijdelijke wetgeving ingevoerd met een nieuwe rekenmethode voor het rendement. Deze rekenmethode is gebaseerd op de werkelijke vermogensmix.

Daarnaast wijzigt de zogenaamde leegwaarderatio aanzienlijk. De leegwaarderatio geeft recht op verlaging van de WOZ-waarde. Deze mag je toepassen op onroerend goed dat verhuurd is aan mensen met huurbescherming en hangt af van de huuropbrengst in relatie tot de WOZ-waarde. De factor waarmee je de WOZ-waarde mag aanpassen wijzigt aanzienlijk.  Welke gevolgen heeft dit voor jou als vastgoedbelegger? Dat wordt uitgelegd aan de hand van een voorbeeld.

Wat is vastgoed?

Vastgoed is een ander woord voor onroerend goed. Met onroerend goed bedoelen we zowel de grond als alle gebouwen, woningen, commerciële en industriële complexen die zich op dat stuk grond bevinden.
Alle panden en zaken die op een duurzame manier met de grond verenigd zijn vallen onder onroerend goed.

Er wordt in vastgoed geïnvesteerd of belegd omdat dit vaak een stabiele vorm van inkomsten oplevert die weinig last heeft van inflatie. Maar wat wordt hier precies mee bedoeld? En wat komt er allemaal bij kijken? Dat wordt in deze blog verder uitgelegd.

Wat zijn liquide middelen?

Wanneer valt een bedrag onder liquide middelen op de balans? Waarom is het belangrijk om als ondernemer liquide middelen tot je beschikking te hebben? En waarom zijn liquide middelen niet hetzelfde als eigen vermogen?

Stuk voor stuk belangrijke vragen wanneer je de balans van je onderneming beter wilt begrijpen.

Ben je benieuwd naar de antwoorden op deze vragen over liquide middelen? Wij hebben alles voor je uiteengezet in deze kennisblog.

Management buy-in, alle ins en outs

Stel je hebt de afgelopen jaren in loondienst met succes een bijdrage geleverd aan de groei van diverse bedrijven. Wat is dan de volgende stap? Ga je weer opzoek naar een nieuwe carrièrestap of is het tijd om met een goed doordacht plan toch die ´´ondernemerskriebel´´ te volgen.

Je kunt starten met het briljante plan wat ontstaan is tijdens de BBQ op de camping, het nadeel is een onzekere periode waarbij veel drempels genomen moeten worden. Een bestaand bedrijf overnemen via een Management Buy In (MBI) kan dan een logische stap zijn.

Deze keuze maak je vaak voor de lange termijn en je wilt zeker weten dat de inkoop een verstandige keuze is. Een goede voorbereiding en ondersteuning is hierbij essentieel.

Alles wat je moet weten over een Management buy-out

Heb je er wel eens aan gedacht dat je best het bedrijf waar je nu werkt over zou willen nemen? Je maakt al heel wat jaren deel uit van de onderneming en van het managementteam. Je hebt de eigenaar van de onderneming er wel eens over gehoord, de tijd om het bedrijf over te dragen komt dichterbij maar er is geen opvolging binnen de familie. Verkopen is een optie maar liever niet aan een vreemde om de overgang ook voor het personeel zo goed mogelijk te laten verlopen.

Je ziet het wel voor je om eigenaar te worden van de zaak maar hoe pak je dat aan? En wat is de onderneming eigenlijk waard? Je zou ineens heel anders met je werkgever om tafel zitten. Hoe voer je overnamegesprekken en hoe kun je de overname het beste financieren? Er komt veel kijken bij een management buy-out.

Wat is een overbruggingsfinanciering?

We zien het vaker. Ondernemers die een grote investering doen, deze (deels) financieren maar dan door de BTW in de problemen komen.

Je hebt bijvoorbeeld een nieuwe machine aangekocht en deze gefinancierd middels lease. Maar ook de BTW dient eerst betaald te worden en kan daarna pas terug gevraagd worden. Hierdoor kun je tijdelijk krap komen te zitten. En dan gaat de belastingdienst ook nog vragen stellen waarom je ineens zoveel terugvraagt.

Of je bent als vastgoedbelegger bezig met een transformatie waar veel geld in gaat zitten. In deze situaties kun je een zogenaamde overbruggingsfinanciering goed gebruiken. In deze kennisblog lees je hoe een overbruggingsfinanciering werkt en hoe het kan helpen bij het overbruggen van financiële uitdagingen tijdens zakelijke veranderingen en groei. 

Investeren in startups

Je hebt vermogen opgebouwd en daar wil je mee investeren. Als particuliere investeerder kun je jouw vermogen op verschillende manieren aan het werk zetten. Denk bijvoorbeeld aan beleggen, investeren via crowdfunding of investeren in startups. Oud ondernemers die vermogen hebben opgebouwd met een eigen succesvolle onderneming zijn vaak geïnteresseerd in het helpen van jonge ondernemers met een vruchtbaar plan, zogenaamde startups. Deze investeerders, ook wel Angel Investors genoemd, investeren niet alleen met geld in startups maar ook met ervaring.  Een interessante vorm van investeren, vaak met een hoger rendement maar mét de bijbehorende risico’s.

Wat is cashflow en hoe bereken je het?

‘Cash is King’ is een uitspraak die regelmatig voorbijkomt. Met cash (geld) kun je namelijk zelf bepalen wanneer de rekeningen te betalen en investeringen te doen. Het kan natuurlijk voorkomen dat er in een bepaalde periode niet voldoende cash is om alle rekening te betalen, maar voor een langere periode houdt een bedrijf dit niet vol. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in de toekomstige cashflow van je bedrijf. Met name als je bedrijf snel groeit, seizoengevoelig is, veel investeringen moet doen of in een moeilijke periode zit.

Wat te doen met spaargeld?

Overal lees je dat de rente flink stijgt als gevolg van onzekerheid op de financiële markten. Helaas zie je dit nog maar beperkt terug in de rentevergoeding op je spaarrekening. Banken zijn nog terughoudend met het verhogen van hun spaarrentes, iedere dag dat ze dit uitstellen levert immers geld op. Met de huidige inflatie kost sparen je nog steeds geld.

Herfinancieren bij een hoge rente

De rentes zijn het afgelopen jaar flink gestegen. De 5 jaars IRS bijvoorbeeld zat vorig jaar nog onder de 1% en is inmiddels gestegen naar 3,04%. Dit betekent voor een ondernemer dat wanneer de rentevast periode afloopt of een herfinanciering plaats vindt, hij/zij te maken krijgt met een hogere rente. Dit heeft invloed op de maandelijkse uitgaven en daarom is het goed om de nieuwe situatie vooraf goed in beeld te brengen. Wat worden de nieuwe rente- en aflossingsverplichtingen en welke mogelijkheden zijn er om deze te beïnvloeden?

Daarbij is het goed om uit te leggen dat het rentepercentage wat een financier vraagt is opgebouwd uit drie* componenten, de funding, de liquiditeitsopslag en de risico-opslag.

Funding: Dit is de rente die wordt berekend op basis van de kosten die een financier maakt om geld te lenen op de kapitaalmarkt. Deze rente kan variëren afhankelijk van de looptijd en de marktomstandigheden. Als klant heb je hier geen invloed op. De afgelopen periode zijn de rentes op de kapitaalmarkt flink gestegen.

De liquiditeitsopslag: Deze wordt rechtstreeks gelieerd aan de mate waarop de bank in staat is op de kapitaalmarkt geld aan te trekken. Dit verschilt per bank en banken zijn hierin niet transparant omdat dit concurrentie gevoelige informatie is.

Risico opslag: Dit is een extra margedie een financier in rekening brengt om het risico van het verstrekken van een financiering te compenseren. Hoe hoger het risico op het niet kunnen terugbetalen van de financiering, hoe hoger de risico-opslag zal zijn. Op deze risico-opslag heb je als klant wel degelijk invloed.

Om de risico-opslag te bepalen maakt de financier een risico score van jouw bedrijf. Deze wordt bepaald door een combinatie van factoren zoals de bedrijfstak waarin jouw bedrijf opereert, de grootte van het bedrijf en de financiële resultaten. Zorg dat de financier beschikt over de actuele gegevens van jouw bedrijf. Als de afgelopen jaren de financiële resultaten van jouw onderneming zijn verbeterd kan dit een positieve invloed hebben op de risico-opslag.

Een ander onderdeel van de risico-opslag is de waarde van het onderpand in verhouding tot de uitstaande financiering. Hoe hoger de waarde van het onderpand ten opzichte van de financiering, hoe lager de risico-opslag. Een actueel taxatierapport van het onderpand waaruit een hogere waarde blijkt kan dus jouw risico-opslag positief beïnvloeden.

Niet alleen de rente, maar ook de aflossingen zijn onderdeel van de maandelijkse financieringslasten. Het is goed om ook de aflossingen kritisch tegen het licht te houden. Zijn deze nog wel passend in relatie tot de waarde van het onderpand,de ontwikkelingen binnen jouw bedrijf, jouw strategie en de bedrijfstak waarin je actief bent?

Op het moment dat je rentevastperiode afloopt of dat je moet herfinancieren is het belangrijk bovenstaande aspecten goed in beeld te hebben en te beschikken over actuele informatie. Dan kun je namelijk ook vergelijkende offertes opvragen bij andere financiers en de beste keuze maken in financieringsvoorwaarden en condities die bij jouw bedrijf passend zijn. In de huidige markt zijn de verschillen aanzienlijk.

Ook voor verhuurd vastgoed is het van belang om de rentevast periode te monitoren en bij het aflopen van de lening goed te kijken naar de opties. Ga je als eigenaar in op het nieuwe rente aanbod van de bank of is het in de huidige tijd van rente schommelingen verstandig om ook eens verder te kijken? Tijdig actie nemen kan zorgen voor een mooie besparing. Informeer goed wat de mogelijkheden zijn. De adviseurs van Eijgen Finance staan je graag bij om de verschillende opties in beeld te brengen. Neem contact op om vrijblijvend jouw mogelijkheden te bespreken.

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseurs Rudy Groeneveld, Thomas Peters en Eiko Keizer.

* Zie eerdere blog Rente, een ongrijpbaar begrip? Geplaatst op 10-08-22

Waarmee kunnen we je helpen?