Kennismaken
Menu
Sluiten

Pandrecht, wat is het en hoe werkt het?

Geplaatst op 25-06-2024

De meeste financiers willen bij het verstrekken van een financiering zekerheden om zo de kans te vergroten dat bij onvoorziene omstandigheden de financiering wordt terugbetaald. Zo kan bijvoorbeeld je bedrijfspand dienen als zekerheid als dit met hypotheek bezwaard wordt. Wanneer de lening niet uit de kasstroom kan worden terugbetaald, kan de financier het pand executoir veilen.
Een andere vorm van zekerheid is pandrecht. Pandrecht komt voor bij het financieren van andere zaken als vastgoed, zoals inventaris en bedrijfsauto’s, maar ook debiteuren en voorraad.

Wat is pandrecht?

Pandrecht is een zakelijk zekerheidsrecht dat een schuldeiser (pandhouder) het recht geeft om een bezitting van de schuldenaar (pandgever) te verkopen als de schuld niet wordt terugbetaald. Dit recht kan worden gevestigd op verschillende soorten bezittingen, zoals roerende zaken, vorderingen en aandelen.

Soorten pandrecht
Er zijn twee hoofdtypen pandrecht: stil pandrecht en openbaar pandrecht.
• Stil Pandrecht (Bezitsovergangloos of Vuistloos Pandrecht):
Dit type pandrecht wordt niet openbaar gemaakt aan derden. De pandgever blijft in het bezit van het verpande goed en kan dit blijven gebruiken. Het stil pandrecht moet geregistreerd worden bij een notaris of in een onderhandse akte.
• Openbaar Pandrecht:
Bij openbaar pandrecht wordt het pandrecht wel aan derden kenbaar gemaakt. Je ziet dit factormaatschappijen doen, dan moet je als debiteur op een rekening betalen die van de factormaatschappij is. Dit kan door middel van een notariële akte of door inschrijving in een openbaar register. De pandhouder kan in dit geval ook het verpande goed in zijn bezit nemen.

Pandrecht vestigen
Het vestigen van pandrecht verloopt in drie stappen:
1. Geldige titel:
Er moet een geldige juridische grond zijn voor het vestigen van het pandrecht, zoals een leningsovereenkomst.
2. Beschikkingsbevoegdheid:
De pandgever moet bevoegd zijn om het goed te verpanden. Dit betekent dat hij eigenaar moet zijn van het goed en gerechtigd is om het pandrecht te vestigen.
3. Vestigingshandeling:
Het pandrecht wordt formeel gevestigd door een notariële akte of een geregistreerde onderhandse akte. Bij stil pandrecht moet de akte worden geregistreerd bij de Belastingdienst.

Pandrecht op aandelen en vorderingen

Pandrecht kan ook worden gevestigd op aandelen en vorderingen:
• Aandelen:
Het pandrecht op aandelen moet worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap. De pandhouder krijgt dan rechten die afhankelijk zijn van de afspraken in de pandakte.
• Vorderingen:
Voor het verpanden van vorderingen moet de debiteur van de verpande vordering op de hoogte worden gesteld bij openbaar pandrecht. Bij stil pandrecht hoeft dit niet, maar de registratie van de pandakte bij de belastingdienst is wel verplicht.

Juridische aspecten
Het is belangrijk om van te voren goed na te denken over de consequenties van pandrecht. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij een faillissement? Of wanneer er meerdere pandhouders zijn? Door afspraken vooraf goed vast te leggen kunnen juridische geschillen worden voorkomen.
• Prioriteit:
Bij meerdere pandhouders is de volgorde van registratie bij de belastingdienst bepalend voor de prioriteit bij uitwinning.
• Faillissement:
In geval van faillissement van de pandgever behoudt de pandhouder zijn recht, mits het pandrecht correct is gevestigd.
• Geschillen:
Juridische geschillen kunnen ontstaan over de waarde van het verpande goed en de rechten van andere schuldeisers.

Verpandingsverboden

11 juni 2024 werd de wet op verpandingsverboden goedgekeurd. Grote marktpartijen (bijvoorbeeld supermarktconcerns) hebben in hun algemene voorwaarden staan dat de vorderingen op hen niet verpand mogen worden. Dit remt de kredietverlening op partijen die veel aan hen leveren. Dit mag sinds 11 juni niet meer waardoor ook deze partijen beter te financieren zijn.

Conclusie
Pandrecht is een middel voor kredietverstrekkers om hun risico’s te beheersen. Wanneer je als ondernemer een zakelijke financiering afsluit met pandrecht, dan is het belangrijk om te weten wat pandrecht precies inhoudt en wat de consequenties ervan zijn wanneer pandrecht in werking wordt gesteld. Meer weten over pandrecht of sparren met jouw Eijgen adviseur? Bel gerust!

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Bert Hof.

Veelgestelde vragen

Wat is pandrecht?

Pandrecht is een zakelijk zekerheidsrecht dat een schuldeiser (pandhouder) het recht geeft om een bezitting van de schuldenaar (pandgever) te verkopen als de schuld niet wordt terugbetaald. Dit recht kan worden gevestigd op verschillende soorten bezittingen, zoals roerende zaken, vorderingen en aandelen.

Wat is pandrecht op aandelen?

Pandrecht kan ook worden gevestigd op aandelen:
Het pandrecht op aandelen moet worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap. De pandhouder krijgt dan rechten die afhankelijk zijn van de afspraken in de pandakte.

Wat is stil pandrecht?

Stil Pandrecht (ook wel Bezitsovergangloos of Vuistloos Pandrecht genoemd):
Dit type pandrecht wordt niet openbaar gemaakt aan derden. De pandgever blijft in het bezit van het verpande goed en kan dit blijven gebruiken. Het stil pandrecht moet geregistreerd worden bij een notaris of in een onderhandse akte.

Hoe vestig je een pandrecht?

Het vestigen van pandrecht verloopt in drie stappen:
1. Geldige Titel:
Er moet een geldige juridische grond zijn voor het vestigen van het pandrecht, zoals een leningsovereenkomst.
2. Beschikkingsbevoegdheid:
De pandgever moet bevoegd zijn om het goed te verpanden. Dit betekent dat hij eigenaar moet zijn van het goed en gerechtigd is om het pandrecht te vestigen.
3. Vestigingshandeling:
Het pandrecht wordt formeel gevestigd door een notariële akte of een geregistreerde onderhandse akte. Bij stil pandrecht moet de akte worden geregistreerd bij de Belastingdienst.

Meer artikelen