Kennismaken
Menu
Sluiten
Het stapelen van financieringen uitgelegd

Voor een financiering voor je bedrijf ga je naar de bank. Dat is de gedachte die bij veel ondernemers nog leeft. Banken financieren het MKB nog steeds, maar zijn strenger geworden en willen minder financieringsrisico lopen. Door financieringsvormen te combineren, ook wel stapelen genoemd, is het toch mogelijk om een volledige financiering op te halen.

Het stapelen van financiering verwijst naar het gebruik van meerdere financieringsbronnen om een bedrijf of project te financieren. Het stapelen van financiering kan bestaan uit het combineren van verschillende soorten financiering, zoals eigen vermogen, schuldfinanciering en subsidies. Een combinatie van leningen, leasing en werkkapitaalfinanciering kan bijvoorbeeld een goede manier zijn om de benodigde middelen te verkrijgen. Een ander voorbeeld is de combinatie van crowdfunding en leningen. Deze combinatie kan vooral nuttig zijn voor startende bedrijven die crowdfunding gebruiken om startkapitaal op te halen en vervolgens een lening afsluiten voor extra groeikapitaal.

Het stapelen van financiering kan voordelen hebben, zoals het vergroten van de financieringsmogelijkheden. Echter het kan ook risico’s met zich meebrengen, zoals het vergroten van de schuldenlast. Hieronder worden de voordelen en risico’s op een rij gezet.

De voordelen van een stapelfinanciering:

De risico’s

Door financieringsbronnen te combineren kan een bedrijf toegang krijgen tot de kapitaalstructuur die nodig is om zijn activiteiten te ondersteunen en te groeien. Dit kan een bedrijf meer flexibiliteit geven en minder afhankelijk maken. Het is echter belangrijk om de financieringsstructuur zorgvuldig te beheren om ervoor te zorgen dat deze goed is afgestemd op de behoeften van het bedrijf en voldoende financiële veerkracht biedt.

De adviseurs van Eijgen Finance kunnen jou helpen om dit goed in beeld te brengen. Wil jij hierover eens van gedachten wisselen of heb je een concrete vraag? Neem gerust contact op.

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Rudy Groeneveld.

De voor- en nadelen van crowdfunding

Recent behaalde een bekend crowdfundplatform de grens van EUR 500 miljoen verstrekte geldleningen. Maar hoe werkt crowdfunding? En wat zijn de voor- en nadelen?

Bij crowdfunding financiert een groep investeerders een project. De instapdrempel is laag, vak kun je al mee investeren vanaf EUR 100,-, dus de groep investeerders kan groot zijn. Investeerders zijn over het algemeen, maar niet uitsluitend, particulieren. Via een online platform schrijft men in op een project op basis van de gegeven informatie en eventueel beantwoorde vragen. Looptijden variëren van zes maanden tot 10 jaar. Vaak wordt crowdfunding ingezet voor zakelijke financiering, maar er zijn ook crowdfunding platformen voor (persoonlijke) goede doelen.

Als je als ondernemer denkt aan crowdfunding om jouw investering mee te financieren is het belangrijk om je propositie helder te hebben. Daarnaast is actueel inzicht in je resultaten belangrijk en ook een onderbouwde prognose. Je kunt zelf een crowdfundplatform benaderen, maar om goed voor de dag te komen en kans van slagen zo groot mogelijk te maken, is het raadzaam een Eijgen adviseur in te schakelen. Na beoordeling en goedkeuring van jouw aanvraag wordt er in overleg een pitch gemaakt waarna het project gepubliceerd wordt. Het project staat eerst (verplicht) twee dagen online voordat er op ingeschreven kan worden. Goede projecten worden in de regel binnen een paar uur tot een paar dagen volgeschreven. Daarna worden de gelden bij de investeerders geïnd, de (zekerheids)documenten opgemaakt en vervolgens de financiering verstrekt.

Voordelen van crowdfunding:
Onze ervaring met crowdfunding is dat men praktischer dan een bank in de wedstrijd zit. Men zoekt echt naar de mogelijkheden. Daarnaast zijn de grote platforms snel met een terugkoppeling en is stapelen van financiering mogelijk. Dit kan je leencapaciteit vergroten. Verder kun je als bedrijf een incentive meegeven, dit werkt goed als je bijvoorbeeld aan consumenten levert, je geeft dan bijvoorbeeld als restaurant een kortingsvoucher of een eerste gratis bakje koffie. Je crowdfund campagne is hierdoor meteen ook een marketingcampagne. Als laatste is crowdfunding een mooie financieringsvorm voor het financieren van startende ondernemers en innovaties.

Nadelen van crowdfunding:
Er kleven ook enkele nadelen aan crowdfunding. De grootste is dat je bedrijfsinformatie online gepresenteerd wordt waardoor iedereen (die is aangesloten bij het platform) de informatie kan bekijken. Aansluiten bij een platform is in de regel relatief eenvoudig, dus ook je concurrent zou jouw resultaten kunnen bekijken. Ander nadeel is dat de kosten (rente, afsluitkosten en administratiekosten) hoger zijn dan bij een traditionele bank. Als laatste zijn niet alle crowdfundplatforms even professioneel, het is dus van belang om een platform te kiezen dat is aangesloten bij een keurmerk.

Sinds november 2022 moeten crowdfundplatforms aan Europese regels voldoen. De verwachting is dat dit zal leiden tot een consolidatie in de markt en er in Nederland enkele (grote) platforms over zullen blijven.

Heb je ook investeringsplannen? En wil je weten of crowdfunding een optie is? Neem gerust contact op met één van onze Eijgen adviseurs. We helpen je graag vooruit!

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Tonny van Dijk.

Het belang van een financieringsmemorandum

Een producent in de metaalindustrie neemt een concurrent over en betaalt de overnamesom met behulp van een financiering. Dit is zomaar een voorbeeld van een financieringsaanvraag waarbij een goed financieringsmemorandum van belang is. Om de kans op een succesvolle financieringsaanvraag zo groot mogelijk te maken is het van belang dat mogelijke financiers of investeerders beschikken over duidelijke, juiste en volledige informatie. Om hierin te voorzien wordt een zogenaamd financieringsmemorandum opgesteld.

Een goed financieringsmemorandum is belangrijk omdat het de basis vormt voor het aantrekken van een financiering voor jouw bedrijf of project. Het memorandum dient als informatiebron voor potentiële financiers of investeerders. Het moet nauwkeurig, overtuigend en professioneel worden opgesteld om de kans te vergroten op het verkrijgen van financiering. Geen wollige taal maar beknopte tekst met conclusies op basis van de feiten.  Dit draagt bij aan het vertrouwen van investeerders in jouw bedrijf of project. Het is belangrijk om een realistisch beeld te schetsen van jouw bedrijf of project.

De inhoud van een financieringsmemorandum is afhankelijk van de specifieke financieringsbehoefte van het bedrijf of project en de aard van financiering die wordt gezocht. Over het algemeen bevat een financieringsmemorandum de volgende informatie:

  1. Bedrijfsachtergrond: een korte beschrijving van de geschiedenis van het bedrijf, de kernactiviteiten en de branche waarin het bedrijf actief is.
  2. Bedrijfsstrategie: een uitleg van de plannen en doelstellingen van het bedrijf zoals bijvoorbeeld de groeistrategie, verkoop en marketingplannen. Hoe wil het bedrijf zich onderscheiden en bekend staan bij haar klanten.
  3. Marktanalyse: een beschrijving van de economische ontwikkelingen en de specifieke ontwikkelingen in de branche waarin het bedrijf actief is en de invloed daarvan op het bedrijf.
  4. Informatie over de aandeelhoudersstructuur: een overzicht van de aandeelhoudersstructuur, waaronder de verdeling van de aandelen en eventuele belangrijke aandeelhouders.
  5. Managementteam: een beschrijving van de ervaring en de kwalificaties van het managementteam, zoals de achtergrond van de sleutelfiguren en hun relevantie voor het bedrijf.
  6. Investering en financieringsplan: een beschrijving van de investeringsbehoefte van het bedrijf of project inclusief de bedragen en de manier waarop deze investering betaald of gefinancierd worden.
  7. Financiële analyse: een analyse van de inkomsten en uitgaven van het bedrijf. Dit bestaat onder andere uit de historische en geprognotiseerde winst en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten. Hierin kunnen verschillende scenario’s worden uitgewerkt.
  8. Zekerheden: een weergave en analyse van de zekerheden die het bedrijf kan bieden aan een financier, zoals het hypotheekrecht op een bedrijfspand of de verpanding van inventaris en debiteuren.
  9. Bijlagen: organogram, contracten, financiële verklaringen en andere relevante documenten die aanvullende informatie bieden over het bedrijf of project.

Zoals je ziet betreft het een uitgebreid document. De adviseurs van Eijgen Finance zijn gespecialiseerd in het opstellen van een financieringsmemorandum en stellen deze regelmatig samen voor klanten. Wil je jouw bedrijf of project ook overtuigend en professioneel presenteren aan financiers of investeerders? Neem dan eens vrijblijvend contact op met een Eijgen Finance adviseur bij jou in de buurt. We helpen je graag verder!

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Rudy Groeneveld.

De kracht van een hoog energielabel

Sinds januari 2021 zijn er nieuwe regels van toepassing voor de bepaling van een energielabel voor een huis. Elk huis heeft een label welke loopt van A tot G om zo de energie zuinigheid aan te tonen. Woningen met een A++++ label (groen) zijn het energiezuinigst en de minst zuinige woningen krijgen een G-label (rood). Op ieder label staat aangegeven welke mogelijkheden er zijn om de woning energiezuiniger te maken. Voorbeelden kunnen zijn het plaatsen van dubbelglas, de aanleg van zonnepanelen op het dak of een hybride cv ketel.

In 2015 heeft de overheid iedere woningeigenaar een voorlopig energielabel toegezonden. Het voorlopige energielabel was een inschatting op basis van gegevens uit het Kadaster. In de praktijk kan een woning echter een beter of slechter energielabel hebben (bron NVM). Het voorlopige energielabel is per eind 2020 niet meer zichtbaar en vanaf dat moment zijn er dus nieuwe regels van kracht. Een van de nieuwe regels houdt in dat de aanvraag van een label niet meer digitaal verloopt maar dat een energie adviseur ter plekke de woning bekijkt en een rapportage opmaakt. Bij verkoop van een woning is het verplicht om een geldig energielabel te tonen en bij verhuur van een woning is dit ook het geval. Het label geeft immers meer duidelijkheid over de energielasten en het wooncomfort.

Verduurzaming van een woning is niet alleen van belang om het verbruik aan energie te beperken, het is ook een stuk belangrijker geworden bij de verkoop van een woning. Door de significant gestegen prijzen voor gas en elektra is deze ontwikkeling versnelt. Huizen met een goed energielabel worden sneller en beter verkocht. Een woning met energielabel C brengt nu gemiddeld 11,6 procent meer op dan een vergelijkbare woning met label G. Met de huidige gemiddelde woningprijs leidt dat tot bijna 50.000 euro verschil (bron: NOS).

Conclusie: Verduurzaming van een huis is niet alleen goed voor de energierekening en het milieu, maar ook goed voor de verkoopwaarde van je woning!

Er zijn uitzonderingen op de regel. Onderstaand overzicht geeft aan bij welk type gebouw een energielabel verplicht is en bij welke type gebouw niet.

Gebouwen met een verplicht energielabel:

Gebouwen waarvoor geen energielabel verplichting geldt:

Een eerste stap is het controleren van het huidige energielabel. Je kunt op EP-Online controleren welk energielabel jouw pand nu heeft. Heb je energielabel A, B of C? Dan hoef je op dit moment niets te doen. Heb je een lager energielabel dan is er werk aan de winkel. Een energielabel mag niet meer online verstrekt worden, hiervoor schakel je een energie adviseur in. Deze adviseur komt langs om het huidige label te bepalen en in kaart te brengen welke mogelijkheden tot verduurzamen je op het pand hebt.

Het kan heel goed zijn dat je een financiering nodig hebt om de verduurzamingsmaatregelen uit te kunnen voeren. Hiervoor zijn tegenwoordig talloze alternatieven voor de traditionele bank. Bovendien kun je gebruik maken van subsidies en fiscale maatregelen. We helpen je hierbij graag verder!

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Thomas Peters.

Verduurzamen met de BMKB-Groen regeling

De overheid helpt jou als ondernemer te verduurzamen. Daarom heeft zij de BMKB-regeling (in de volksmond staatsgarantie) uitgebreid met een speciale groenregeling, de BMKB-Groen, ook wel BMKB-G. Deze regeling geeft een financier extra zekerheid bij het verstrekken van financiering ten behoeve van verduurzaming. Bijvoorbeeld wanneer je jouw bedrijfspand wilt verduurzamen naar minimaal Label C of wilt investeren in bedrijfsmiddelen opgenomen in de EIA-energielijst, zoals ledverlichting of een warmtepomp.

Het verschil tussen BMKB en BMKB-Groen
Een normale staatsgarantielening dekt 50% van het te investeren bedrag en heeft een looptijd van zes jaar. De BMKB-Groen dekt 75% af en heeft een maximale looptijd van twaalf jaar. Bovendien is de provisie op een BMKB-G lager.

Jouw voordeel: een financier zal eerder bereid zijn om jouw groene investeringen, die in de regel een lange terugverdientijd hebben, te financieren. Daarnaast kan het inzetten van deze regeling aanzienlijk in het rentetarief schelen omdat de financier meer zekerheid verkrijgt. De verwachting is dat de grootbanken deze regeling vanaf Q1 volgend jaar kunnen aanbieden. Er zijn op dit moment wel een aantal non-bancaire financiers die er al klaar voor zijn.

Gebruik maken van deze regeling? Dat kan via Eijgen Finance. Neem gerust contact op met een Eijgen Finance adviseur bij jou in de buurt.

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Tonny van Dijk.

Waarmee kunnen we je helpen?