Kennismaken
Menu
Sluiten

Het belang van een financieringsmemorandum

Geplaatst op 07-02-2023

Een producent in de metaalindustrie neemt een concurrent over en betaalt de overnamesom met behulp van een financiering. Dit is zomaar een voorbeeld van een financieringsaanvraag waarbij een goed financieringsmemorandum van belang is. Om de kans op een succesvolle financieringsaanvraag zo groot mogelijk te maken is het van belang dat mogelijke financiers of investeerders beschikken over duidelijke, juiste en volledige informatie. Om hierin te voorzien wordt een zogenaamd financieringsmemorandum opgesteld.

Een goed financieringsmemorandum is belangrijk omdat het de basis vormt voor het aantrekken van een financiering voor jouw bedrijf of project. Het memorandum dient als informatiebron voor potentiële financiers of investeerders. Het moet nauwkeurig, overtuigend en professioneel worden opgesteld om de kans te vergroten op het verkrijgen van financiering. Geen wollige taal maar beknopte tekst met conclusies op basis van de feiten.  Dit draagt bij aan het vertrouwen van investeerders in jouw bedrijf of project. Het is belangrijk om een realistisch beeld te schetsen van jouw bedrijf of project.

De inhoud van een financieringsmemorandum is afhankelijk van de specifieke financieringsbehoefte van het bedrijf of project en de aard van financiering die wordt gezocht. Over het algemeen bevat een financieringsmemorandum de volgende informatie:

  1. Bedrijfsachtergrond: een korte beschrijving van de geschiedenis van het bedrijf, de kernactiviteiten en de branche waarin het bedrijf actief is.
  2. Bedrijfsstrategie: een uitleg van de plannen en doelstellingen van het bedrijf zoals bijvoorbeeld de groeistrategie, verkoop en marketingplannen. Hoe wil het bedrijf zich onderscheiden en bekend staan bij haar klanten.
  3. Marktanalyse: een beschrijving van de economische ontwikkelingen en de specifieke ontwikkelingen in de branche waarin het bedrijf actief is en de invloed daarvan op het bedrijf.
  4. Informatie over de aandeelhoudersstructuur: een overzicht van de aandeelhoudersstructuur, waaronder de verdeling van de aandelen en eventuele belangrijke aandeelhouders.
  5. Managementteam: een beschrijving van de ervaring en de kwalificaties van het managementteam, zoals de achtergrond van de sleutelfiguren en hun relevantie voor het bedrijf.
  6. Investering en financieringsplan: een beschrijving van de investeringsbehoefte van het bedrijf of project inclusief de bedragen en de manier waarop deze investering betaald of gefinancierd worden.
  7. Financiële analyse: een analyse van de inkomsten en uitgaven van het bedrijf. Dit bestaat onder andere uit de historische en geprognotiseerde winst en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten. Hierin kunnen verschillende scenario’s worden uitgewerkt.
  8. Zekerheden: een weergave en analyse van de zekerheden die het bedrijf kan bieden aan een financier, zoals het hypotheekrecht op een bedrijfspand of de verpanding van inventaris en debiteuren.
  9. Bijlagen: organogram, contracten, financiële verklaringen en andere relevante documenten die aanvullende informatie bieden over het bedrijf of project.

Zoals je ziet betreft het een uitgebreid document. De adviseurs van Eijgen Finance zijn gespecialiseerd in het opstellen van een financieringsmemorandum en stellen deze regelmatig samen voor klanten. Wil je jouw bedrijf of project ook overtuigend en professioneel presenteren aan financiers of investeerders? Neem dan eens vrijblijvend contact op met een Eijgen Finance adviseur bij jou in de buurt. We helpen je graag verder!

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Rudy Groeneveld.

Meer artikelen