Kennismaken
Menu
Sluiten

Het stapelen van financieringen uitgelegd

Geplaatst op 21-03-2023

Voor een financiering voor je bedrijf ga je naar de bank. Dat is de gedachte die bij veel ondernemers nog leeft. Banken financieren het MKB nog steeds, maar zijn strenger geworden en willen minder financieringsrisico lopen. Door financieringsvormen te combineren, ook wel stapelen genoemd, is het toch mogelijk om een volledige financiering op te halen.

Het stapelen van financiering verwijst naar het gebruik van meerdere financieringsbronnen om een bedrijf of project te financieren. Het stapelen van financiering kan bestaan uit het combineren van verschillende soorten financiering, zoals eigen vermogen, schuldfinanciering en subsidies. Een combinatie van leningen, leasing en werkkapitaalfinanciering kan bijvoorbeeld een goede manier zijn om de benodigde middelen te verkrijgen. Een ander voorbeeld is de combinatie van crowdfunding en leningen. Deze combinatie kan vooral nuttig zijn voor startende bedrijven die crowdfunding gebruiken om startkapitaal op te halen en vervolgens een lening afsluiten voor extra groeikapitaal.

Het stapelen van financiering kan voordelen hebben, zoals het vergroten van de financieringsmogelijkheden. Echter het kan ook risico’s met zich meebrengen, zoals het vergroten van de schuldenlast. Hieronder worden de voordelen en risico’s op een rij gezet.

De voordelen van een stapelfinanciering:

  • Verhoogde financieringsmogelijkheden: Door meerdere financieringsbronnen te combineren kan het totale bedrag aan financiering worden vergroot. Dit kan vooral belangrijk zijn wanneer er veel kapitaal nodig is, maar waarvoor het moeilijk is om één enkele bron van financiering te vinden.
  • Diversificatie van financieringsbronnen: Het stapelen van financiering kan zorgen voor een meer gebalanceerde mix van financieringsbronnen. De risico’s van afhankelijkheid van een enkele bron van financiering nemen hierdoor af.
  • Meer flexibiliteit: Door verschillende financieringsbronnen te combineren kan er meer flexibiliteit ontstaan in de financieringsstructuur. In het voorbeeld van de combinatie van een lening van een bank met een investering van een venture capitalist en een subsidie van de overheid kan geschoven worden in de verhouding. Dit kan interessant zijn om het risico op financiële verliezen te verminderen of om de belastingvoordelen van schuldfinanciering te benutten.

De risico’s

  • Hogere schuldenlast: Door meerdere financieringsbronnen te combineren kan de totale schuldenlast toenemen. Dit kan het risico op financiële problemen vergroten als de cashflow niet voldoende is om de schuldverplichtingen na te komen.
  • Verminderde controle: Wanneer meerdere financiers betrokken zijn kan de controle over het bedrijf of project verwateren. Bijvoorbeeld schuldfinanciers kunnen eisen stellen aan het management en beleid, terwijl eigen vermogen verschaffers meer invloed kunnen uitoefenen op de strategische richting van het bedrijf.
  • Complexiteit: Het stapelen van financiering kan de financieringsstructuur complexer maken door meer betrokken partijen en verschillende soorten financiering. Dit kan de administratie en rapportage ingewikkelder maken en meer tijd en middelen vereisen.
  • Mismatch van financieringsbronnen: Het combineren van financieringsbronnen kan leiden tot een mismatch tussen de verschillende financieringsbronnen, waardoor het moeilijk kan zijn om de financieringsstructuur goed te beheren.

Door financieringsbronnen te combineren kan een bedrijf toegang krijgen tot de kapitaalstructuur die nodig is om zijn activiteiten te ondersteunen en te groeien. Dit kan een bedrijf meer flexibiliteit geven en minder afhankelijk maken. Het is echter belangrijk om de financieringsstructuur zorgvuldig te beheren om ervoor te zorgen dat deze goed is afgestemd op de behoeften van het bedrijf en voldoende financiële veerkracht biedt.

De adviseurs van Eijgen Finance kunnen jou helpen om dit goed in beeld te brengen. Wil jij hierover eens van gedachten wisselen of heb je een concrete vraag? Neem gerust contact op.

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Rudy Groeneveld.

Meer artikelen