Kennismaken
Menu
Sluiten

Goodwill, wat is het en waarom is het belangrijk?

Geplaatst op 17-07-2023

Tijdens bedrijfsovernames komt vaak de term ‘goodwill’ naar voren. Wat is goodwill, hoe bereken je het en waar moet je op letten? Je leest het allemaal in deze kennisblog.

Wat is goodwill?

Bij de waardering van een bedrijf loop je tegen een aantal zaken aan. De waarde van een pand, machine, voorraad of debiteurenportefeuille is relatief eenvoudig te bepalen. Dat geldt echter niet voor de waarde van je marktaandeel, sterke merknaam of unieke positie in de markt. Deze ‘onzichtbare activa’ staan niet op de balans. De meerwaarde die je hiervoor betaalt noem je goodwill. Van Dale omschrijft het als volgt: ”Commerciële waarde van een zaak als winstgevende onderneming voor zover die berust op haar verworven positie, status, clientèle, enz. boven de intrinsieke waarde, bij het overdoen aan anderen in geld uitgedrukt; -overnamepremie.”

Welke soorten goodwill zijn er?
Er zijn twee soorten goodwill namelijk ondernemingsgoodwill (ook wel zakelijke goodwill) en persoonlijke goodwill. De eerste is gerelateerd aan de onderneming, denk hierbij aan het merk, het klantbestand of bijvoorbeeld het unieke productieproces, recept of octrooi. Persoonlijke goodwill hangt veel meer aan de eigenaar, bijvoorbeeld de skills die hij of zij heeft als advocaat, maar je kunt hierbij ook denken aan unieke vaardigheden van een adviseur op een bepaald vlak, een goede stylist of de relatie van de eigenaar met zijn of haar klanten. Zonder hem/haar verdwijnt deze bekwaamheid waardoor de overnemende partij er niet voor wenst te betalen.

Hoe bereken je goodwill?

Om de waarde van de goodwill te berekenen start je met het bepalen van de ondernemingswaarde (ook wel economische waarde) van het bedrijf.  Er zijn verschillende manieren om dit te berekenen. Zie hiervoor onze eerdere blog: De waardebepaling van een bedrijf – Eijgen Finance. In onderstaand voorbeeld gaan we uit van een ondernemingswaarde van B.V. X van EUR 650.  Deze onderneming heeft de volgende (vereenvoudigde) balans:

De waarde van de goodwill bereken je als volgt: om de economische waarde van de aandelen te berekenen trekken we het vreemde vermogen van de ondernemingswaarde af. Dan kom je op EUR 650 -/- EUR 200 = EUR 450. Het verschil met de boekwaarde van de aandelen (het eigen vermogen) is de goodwill van EUR 175. Dit is een sterk vereenvoudigde berekening, zonder rekening te houden met eventuele fiscale consequenties maar geeft wel een goed beeld.

Wat zijn de bepalende factoren voor de hoogte van de goodwill?

In principe kijk je hiernaar de mate waarin de ondernemingswaarde wordt beïnvloed door bepaalde factoren.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan sectorverwachtingen, hardheid van de toekomstige (vrije) kasstromen, invloed van bepaalde key-personen binnen het bedrijf, afhankelijkheid van leveranciers of afnemers etc.  Daarnaast spelen fiscale aspecten een rol, de relatie tot de koper (familie) en de transactievorm.

Fiscale aspecten van goodwill
Goodwill dient verplicht op de balans opgenomen te worden. Bij een zogenaamde activa transactie mag je er in 10 jaar over afschrijven. Is er echter sprake van een aandelentransactie, dan mag je er fiscaal niet over afschrijven. Verschil zit hem in het feit dat de verkoper bij een activa transactie direct belasting betaalt over de gerealiseerde boekwinst. Bij een aandelentransactie heeft de verkoper geen belaste winst voor de vennootschapsbelasting. In de praktijk leiden deze verschillende vormen van overdracht tot een verschillende koopsom.

Goodwill versus badwill
Badwil of negatieve goodwill ontstaat wanneer de koper minder betaald dan de intrinsieke waarde van de aandelen. Badwill ontstaat soms achteraf, als blijkt dat er toch zaken binnen de onderneming anders zijn dan verwacht, maar het kan ook vooraf al bekend zijn. Badwill kan bijvoorbeeld ontstaan bij schadeclaims, reputatieschade of fraude binnen het bedrijf.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Duitse chemiebedrijf Bayer dat in 2018 het Amerikaanse Monsanto kocht, dat eigenaar was van de onkruidverdelger Roundup. Na overname kwamen er duizenden rechtszaken nadat bleek dat er een kankerverwekkend middel was gebruikt. In zo’n geval kun je je voorstellen dat er geen sprake is van goodwill maar badwill.

Het bepalen van de goodwill is niet eenvoudig en sterk afhankelijk van de waardering van de onderneming. Daarnaast spelen fiscale kwesties een rol. Schakel bij een overname dus vooral een deskundige in. De adviseurs van Eijgen Finance denken graag met je mee!

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Tonny van Dijk.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt goodwill berekend in de horeca?

Op deze vraag valt geen eenduidig of algemeen antwoord te geven. Het taxeren van een horeca onderneming is heel anders dan een taxatie van een onderneming uit een andere branche. De waarde van goodwill bij een horeca onderneming is zeer afhankelijk van verschillende factoren zoals winstgevendheid, locatie en overheidsbepalingen ter plaatse, courantheid, verwachtingen omtrent groei en potentie, gewildheid, naamsbekendheid en ga zo maar door.

De waarderingsmethoden variëren van vuistregels op basis van een bepaalde factor maal de omzet of de (genormaliseerde) nettowinst tot discounted cashflow methode (puur rekenkundig). Het is raadzaam om bij de waardering voorafgaand aan de overname altijd een gespecialiseerde adviseur in te schakelen.

 

Moet goodwill verplicht geboekt worden?

Ja, goodwill moet altijd geboekt worden op de balans. De afschrijving dient te worden gematcht aan de verwachte “gebruiksduur”.

Waar staat goodwill op de balans?

Goodwill op de balans van de onderneming wordt doorgaans gepresenteerd onder de Vaste Activa, als immateriële vaste activa. De afschrijving ten laste van het jaarlijkse resultaat vindt doorgaans plaats op basis van een periode van 10 jaar.

Wanneer is goodwill fiscaal aftrekbaar?

Allereerst moet er wel sprake zijn van een feitelijk betaald bedrag aan goodwill. We spreken over goodwill voor een onderneming, als er sprake is van een verschil tussen de daadwerkelijke prijs die betaald wordt voor een onderneming en de waarde waarvoor het in de boeken stond. Doorgaans bij een activa-passiva transactie wordt dit verschil betaald door de koper van de onderneming met het oog op verschillende factoren en omstandigheden die de overname voor de koper aantrekkelijk maken (zoals naamsbekendheid, groei van de onderneming, potentie etc).

Die betaalde goodwill is fiscaal aftrekbaar voor de koper, maar uitsluitend bij een activa-passiva transactie. Bij een aandelentransactie is fiscale aftrek goodwill niet mogelijk. Echter, als de koper na de overname zou besluiten de gekochte onderneming inclusief de goodwill in te brengen in een besloten vennootschap, ontstaat er in beginsel wel fiscaal aftrekbare goodwill, namelijk in die BV.

Meer artikelen