Kennismaken
Menu
Sluiten

Goodwill

Goodwill is in de boekhouding vooral belangrijk bij bedrijfsovernames, het vertegenwoordigt dan de extra waarde die een bedrijf bezit boven op de tastbare activa en passiva.

Goodwill is in de boekhouding vooral belangrijk bij bedrijfsovernames, het vertegenwoordigt dan de extra waarde die een bedrijf bezit boven op de tastbare activa en passiva. Deze waarde kan ontstaan wanneer een bedrijf wordt gekocht voor een prijs die hoger is dan de som van de netto herkenbare activa.

Goodwill betekenis en belang
Goodwill omvat immateriële elementen zoals de merknaam, klantloyaliteit, goede klantrelaties, en intellectueel eigendom die bijdragen aan de winstgeneratie van een bedrijf. Deze factoren kunnen een bedrijf aantrekkelijker maken dan zijn concurrenten en rechtvaardigen de hogere aankoopprijs.

Hoe bereken je goodwill?
Goodwill berekenen gebeurt meestal tijdens het proces van een bedrijfsovername. De formule voor het berekenen van goodwill is als volgt:

Goodwill = Betaalde aankoopprijs − Netto herkenbare activa

Waar de netto herkenbare activa de totale activa minus de passiva van het overgenomen bedrijf zijn, tegen eerlijke marktwaarden.

Afschrijving van goodwill
De behandeling van goodwill op de balans is uniek omdat het een immaterieel vaste activa is dat niet fysiek afschrijft maar wel kan worden afgeschreven voor boekhoudkundige doeleinden. De afschrijving van goodwill was vroeger gebruikelijk over een periode van maximaal 40 jaar, maar tegenwoordig vereisen standaarden zoals IFRS dat bedrijven goodwill jaarlijks testen op waardevermindering in plaats van systematische afschrijving.

Goodwill en fiscaliteit
Fiscaal gezien kan de behandeling van goodwill variëren per rechtsgebied. In veel gevallen is goodwill fiscaal aftrekbaar door de afschrijving ervan over een bepaalde periode, meestal 5 tot 10 jaar. Dit kan een aanzienlijk belastingvoordeel opleveren voor bedrijven na een overname.

Goodwill en bedrijfsovernames
Bij overnames speelt goodwill vaak een sleutelrol; het geeft weer wat de koper bereid is te betalen boven de boekwaarde van het bedrijf, vaak als reflectie van het potentieel voor toekomstige groei en winsten. Goodwill kan bij overname kan significant onderdeel zijn, afhankelijk van hoe waardevol de immateriële activa van het overgenomen bedrijf zijn.

Conclusie
Goodwill is een essentiële post, vooral bij overnames, die de extra waarde weergeeft die een bedrijf heeft door zijn immateriële activa. Het correct toepassen van goodwill is zowel voor kopers als verkopers bij bedrijfsovernames belangrijk, maar ook voor een nette financiële administratie en bij fiscale verplichtingen.