Kennismaken
Menu
Sluiten

Winst

Winst is waar je als ondernemer naar streeft. De hoogte van de winst bepaalt niet alleen je inkomen maar ook hoe je bedrijf ervoor staat.

Wat is winst?
Winst is een belangrijke financiële term voor elke ondernemer want winst, daar ga je natuurlijk voor. Het is het bedrag dat overblijft nadat alle kosten en uitgaven van een bedrijf zijn afgetrokken van de totale inkomsten. De grootte van de winst bepaalt het succes van je onderneming. Hieronder leggen we uit hoe je winst berekent, waar het op de balans staat, wat winst uit onderneming inhoudt en wanneer een BV (Besloten Vennootschap) interessant kan zijn.

Hoe bereken je winst?
Het berekenen van winst is eenvoudig:
1. Totale inkomsten: Dit is het geld dat je bedrijf verdient uit verkopen en andere inkomstenbronnen.
2. Totale kosten: Dit zijn alle uitgaven die je bedrijf maakt, zoals huur, salarissen, inkoopkosten, marketing, enzovoort.
De formule is: Winst = Totale Inkomsten − Totale Kosten Winst = Totale Inkomsten − Totale Kosten

Als je bijvoorbeeld €100.000 aan inkomsten hebt en €70.000 aan kosten, dan is je winst €30.000.

Is winst uit onderneming inkomen?
Ja, winst uit onderneming wordt beschouwd als inkomen. Voor eenmanszaken en vennootschappen onder firma (VOF) wordt de winst belast als inkomstenbelasting. Bij een BV wordt de winst belast met vennootschapsbelasting, en eventuele uitkeringen aan de aandeelhouders (dividend) worden apart belast.

Waar staat winst op de balans?
Winst zelf staat niet direct op de balans, maar het heeft wel invloed op de balans. De balans bestaat uit activa, passiva en eigen vermogen. De winst van een periode wordt toegevoegd aan het eigen vermogen onder de noemer “ingehouden winsten” of “resultaat lopend boekjaar”.

Wat is winst uit onderneming?
Winst uit onderneming is de winst die voortkomt uit de reguliere bedrijfsactiviteiten. Dit omvat alle inkomsten minus de kosten die direct gerelateerd zijn aan de bedrijfsvoering. Voor zelfstandigen en kleine ondernemers is deze winst het bedrag dat na belastingheffing overblijft als inkomen.

Vanaf welke winst is een BV interessant?
Het oprichten van een BV kan fiscaal voordelig zijn vanaf een bepaalde winst. Hoewel dit bedrag kan variëren, wordt vaak geadviseerd om een BV te overwegen bij een winst van ongeveer €100.000 of meer. Dit komt doordat je bij hogere winsten relatief minder belasting betaalt door de combinatie van vennootschapsbelasting en dividendbelasting, vergeleken met de inkomstenbelasting die je als eenmanszaak zou betalen.

Waarom is winst belangrijk?
Winst is een maatstaf voor de gezondheid en het succes van je onderneming. Het stelt je in staat om te investeren in groei, nieuwe producten of diensten, en biedt een buffer voor moeilijke tijden. Bovendien is winst belangrijk om investeerders aan te trekken en leningen te verkrijgen.