Kennismaken
Menu
Sluiten

Investeren in vastgoed

Geplaatst op 27-11-2023

Eijgen Finance helpt ondernemers en vastgoedbeleggers bij het investeren in vastgoed. Dit doen wij niet alleen door de financiering te regelen voor een vastgoedproject, maar ook door de ondernemer te begeleiden en adviseren in de zaken eromheen. Voordat je gaat investeren in vastgoed is het namelijk belangrijk eerst goed onderzoek te doen, je eigen financiële doelen, je risicotolerantie en tijdshorizon goed in beeld te hebben. Investeren in vastgoed kent een aantal voordelen. Het heeft een stabiele en voorspelbare inkomstenstroom door de huurinkomsten. Dit levert een constante kasstroom op, vooral als het pand goed verhuurd is.

Vastgoed kan dienen als een goede bescherming tegen inflatie. In tijden van inflatie stijgen vaak de huurprijzen en de waarde van het vastgoed. Over het algemeen vertoont vastgoed de neiging om in waarde te stijgen na verloop van tijd. Je hebt als vastgoedbelegger ook de mogelijkheid om waarde toe te voegen doormiddel van renovaties, uitbreiding of herontwikkeling. Ook kan vastgoed dienen als waardevolle diversificatie in een beleggingsportefeuille met aandelen of obligaties. Om je op weg te helpen gaan wij in deze blog verder in op de verschillende investeringsmogelijkheden in vastgoed.

Investeringsmogelijkheden uitgelicht

Je hebt verschillende mogelijkheden om te investeren of beleggen in vastgoed. Hieronder worden de mogelijkheden voor je op een rij gezet.

Investeren in vastgoed
Dit is het rechtstreeks kopen van onroerend goed, zoals een woning, appartement of commercieel pand. Het doel is om huurinkomsten te genereren door het verhuren van het pand en potentiële waardestijging op lange termijn te realiseren. Investeren in vastgoed vereist een aanzienlijke kapitaalinvestering en je bent verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het pand. Nadelen zijn de beperkte spreiding en daardoor afhankelijkheid van één of enkele huurders.

Vastgoedbeleggingsfondsen
Dit zijn beleggingsfondsen die investeren in een portefeuille van vastgoed. Het kan gaan om fondsen die zich richten op residentieel vastgoed, commercieel vastgoed of een mix van beide. Vastgoedbeleggingsfondsen bieden diversificatie en stellen beleggers in staat om met een relatief kleine investering toegang te krijgen tot de vastgoedmarkt. Beleggingsfondsen worden beheerd door professionele fondsbeheerders die het vastgoed selecteren, beheren en de huurinkomsten uitkeren aan beleggers.

Financieren van vastgoed
Beleggers kunnen (een deel van) hun vermogen investeren door vastgoedprojecten te financieren.  De belegger treedt dan als financier op en krijgt recht van hypotheek op het vastgoed. De vergoeding bestaat uit rente en er worden afspraken gemaakt over de aflossing van de financiering. Een voorbeeld hiervan is JILD waarbij je als investeerder maandelijks de rente krijgt uitgekeerd en geen omkijken hebt naar de administratie.

Crowdfunding voor vastgoed
Via crowdfunding kunnen beleggers met kleinere bedragen bijdragen aan de financiering van vastgoedprojecten en een rendement behalen op basis van de prestaties van het project. Het is belangrijk om de risico’s en voorwaarden van elke crowdfundingcampagne zorgvuldig te beoordelen voordat je investeert.

Exchange Traded Fund (ETF’s)
Dit is een beleggingsfonds dat via de beurs verhandeld wordt. Het is gericht op de vastgoedsector en binnen deze fondsen wordt geïnvesteerd in verschillende vastgoed gerelateerde activa. Dit kunnen vastgoedaandelen in REIT’s zijn (zie hieronder), vastgoedbedrijven, vastgoedontwikkelaars of vastgoedbeheerders. Er wordt een gediversifieerde portefeuille aangehouden waardoor beleggers kunnen profiteren van potentiële waardegroei, dividendopbrengsten en diversificatie. Je kunt kiezen uit verschillende vastgoed ETF’s met elk hun eigen focus, bijvoorbeeld geografisch of een specifiek segment.

Real Estate Investment Trusts (REIT’s)
REIT’s zijn beursgenoteerde bedrijven die investeren in diverse soorten vastgoed. Ze bieden beleggers de mogelijkheid om indirect te investeren in vastgoed door aandelen van de REIT te kopen op de beurs. REIT’s hebben de verplichting om een groot deel van hun inkomsten als dividend aan aandeelhouders uit te keren. Ze zijn hierdoor aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar een regelmatige inkomstenstroom.

Voordelen van vastgoed ETF’s

Investeren in vastgoed middels ETF’s en REIT’s zijn relatief onbekende manieren van beleggen in vastgoed. Deze twee methoden lichten we daarom extra toe.

Voordelen van vastgoed ETF’s

Vastgoed Exchange Traded Funds kunnen verschillende voordelen bieden voor beleggers, zoals;

  • Diversificatie: door te investeren in een vastgoed ETF krijg je als belegger toegang tot een gevarieerde portefeuille van vastgoedactiva. Dit betreffen niet alleen vastgoedaandelen maar ook aandelen in vastgoedontwikkelaars en vastgoedbeheerders. Op deze manier spreid je het risico.
  • Liquiditeit: ETF’s worden verhandeld op de beurs, waardoor je als belegger gemakkelijk kunt kopen of verkopen tijdens de handelsuren. Je bent daardoor flexibeler en je kunt je liquiditeiten inzetten of eruit halen op het moment dat jij dat wilt. Bij de aan of verkoop van vastgoed is dat doorgaans lastiger.
  • Dividendopbrengsten: in veel vastgoed ETF’s zijn ook REIT’s (vastgoedaandelen) opgenomen en die hebben de verplichting om een groot deel van hun inkomsten als dividend uit te keren. Hierdoor kun je als belegger profiteren van stabiele dividendopbrengsten.
  • Transparantie: de portefeuilles van ETF’s worden regelmatig gepubliceerd, waardoor je als belegger inzicht hebt in de activa waarin ze investeren. Dit maakt het gemakkelijker te begrijpen waar je geld naartoe gaat.

Hoewel vastgoed ETF’s veel voordelen kan bieden, moet je als belegger steeds zorgvuldig overwegen welke ETF’s het beste aansluiten bij jouw doelen.

REIT’s eenvoudig gemaakt

Een Real Estate Investment Trust (REIT) is opgericht volgens specifieke regelgeving en biedt beleggers de mogelijkheid om indirect in vastgoed te investeren zonder zelf direct vastgoed aan te schaffen. Een Equity REIT bezit en beheert commercieel vastgoed, zoals kantoren, winkelcentra, appartementsgebouwen en andere soorten vastgoed. Een dergelijke REIT genereert inkomsten uit huur en waardestijging van het vastgoed. Een andere vorm is een Mortgage REIT. In tegenstelling tot een Equity REIT investeert een Mortgage REIT in hypotheken en hypotheek gerelateerde effecten in plaats van fysiek vastgoed. Ze verdienen geld door rente te ontvangen op de hypotheken die ze bezitten of door hypotheek gerelateerde effecten te kopen en verkopen. De belangrijkste kenmerken zijn de verplichting van een REIT om een groot deel van de inkomsten als dividend uit te keren en dat ze verhandeld worden op de beurs en dus relatief eenvoudig te aan- en verkopen zijn.

Wel is het belangrijk te weten dat REIT’s onderhevig zijn aan marktschommelingen en specifieke risico’s die verband houden met vastgoed.

Risico’s en beheer

Vastgoedbeleggingen kunnen mooie voordelen bieden, maar gaan ook gepaard met specifieke risico’s.

  1. Marktvolatiliteit: net als andere markten kan de waarde van vastgoed fluctueren als gevolg van economische schommelingen, rentetarieven en marktvraag en aanbod.
  2. Leegstand en operationele risico’s: leegstand kan leiden tot verlies van huurinkomsten. Daarnaast kunnen er onverwachte kosten ontstaan voor onderhoud, renovatie, belastingen en verzekeringen. Dit kan het rendement aanzienlijk beïnvloeden.
  3. Renterisico: veranderingen in rentetarieven hebben invloed op de financieringskosten van vastgoed. Dat is nu aan de orde met de gestegen rentetarieven. Dit heeft enerzijds effect op het rendement maar beïnvloed anderzijds ook de aantrekkelijkheid van vastgoed als investering. En dat heeft weer zijn invloed op de waarde.
  4. Liquiditeitsrisico: vastgoed is over het algemeen minder snel liquide te maken als andere beleggingen. Wanneer snel liquiditeiten benodigd zijn kan dit uit vastgoed moeilijker beschikbaar worden gemaakt.
  5. Economische en politieke factoren: externe factoren zoals recessies, politieke beslissingen en veranderende wet- en regelgeving kunnen de vastgoedmarkt beïnvloeden.

Het is belangrijk dat je deze risico’s begrijpt en een grondige analyse doet voordat je gaat investeren in vastgoed. Door de juiste keuzes te maken die aansluiten bij jouw doelen, risicotolerantie en tijdshorizon is een vastgoedbelegging een goede manier om te investeren. Laat je hierin bijstaan door een betrouwbare partner. De adviseurs van Eijgen Finance staan voor je klaar om je hierin te ondersteunen.

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Rudy Groeneveld.

Vind jouw adviseur

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik investeren in vastgoed?

Er zijn verschillende manieren om te investeren in vastgoed, denk aan het kopen van vastgoed, investeren in vastgoed beleggingsfondsen, het financieren van vastgoed, investeren in crowdfunding voor vastgoed, investeren in Exchange Traded Funds (ETF’s) of investeren in Real Estate Investment Funds (REIT’s). Aan al deze verschillende opties kleven voor- maar ook nadelen. Het is belangrijk te kijken welke vorm van investeren het beste bij jou past.

Meer artikelen