Kennismaken
Menu
Sluiten

Een familiebedrijf overnemen

Geplaatst op 13-02-2024

Op het platform Twentse familiebedrijven staan interessante verhalen over hoe familiebedrijven hun bedrijf aansturen, hun successen en valkuilen. Verhalen waarin vaak meerdere generaties binnen een bedrijf centraal staan. Een van de grootste uitdagingen voor een familiebedrijf is het vinden van een geschikte opvolger. Maar hoe geef je de overname van een familiebedrijf vorm? Welke stappen moet je nemen en wat zijn de valkuilen en risico’s? Daar gaan wij in deze blog verder op in.


Verschillen overname familiebedrijf ten opzichte van andere bedrijven

De overname van familiebedrijven verschilt op diverse manieren van de overname van andere bedrijven. In een familiebedrijf spelen vaak persoonlijke relaties, geschiedenis en familiedynamiek een rol. Dit kan de emotionele betrokken van de partijen vergroten. Dit kan zowel een voordeel als een uitdaging zijn. Familiebedrijven hebben vaak een unieke bedrijfscultuur en gedeelde waarden die verder gaan dan puur zakelijke aspecten. Er is een sterke focus op continuïteit en lange termijnplanning. Het behoud van de nalatenschap en het kunnen voortzetten van het bedrijf door toekomstige generaties kunnen belangrijke overwegingen zijn die niet altijd aanwezig zijn bij niet-familiebedrijven. Bij een overname van een familiebedrijf is het belangrijk deze aspecten goed in beeld te hebben en onderdeel te laten zijn van het overnameproces.

Mogelijkheden overdracht aan de volgende generatie

De overdracht van een familiebedrijf aan de volgende generatie kan zowel een complex proces als een kans zijn om de continuïteit van het familiebedrijf te waarborgen. Een vroegtijdige planning is daarbij belangrijk. Begin zo vroeg mogelijk met de planning van de overdracht om een goede strategie te ontwikkelen en mogelijke obstakels tijdig in beeld te hebben. Maak een duidelijk opvolgingsplan waarin de volgende generatie wordt betrokken. Betrek de toekomstige leiders vroegtijdig in het bedrijf en geef ze de mogelijkheid relevante opleidingen te volgen en ervaringen op te doen om hen aan de benodigde vaardigheden en kennis te helpen.

Laat een professionele waardering van het bedrijf uitvoeren om de reële marktwaarde vast te stellen, wat belangrijk is voor een eerlijke en transparante overdracht. Werk samen met fiscale adviseurs om een effectieve fiscale planning te maken, waarmee belastingen tot een minimum worden beperkt. Overweeg een geleidelijk overdracht van verantwoordelijkheden en eigendom om de overname voor zowel de huidige als toekomstige generatie makkelijker te maken. Onderzoek verschillende financieringsmogelijkheden voor de overname, zoals interne financiering vanuit de winst, externe financiering via leningen of investeerders, of een combinatie van beide. Stel een familieovereenkomst op die de afspraken, rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken familieleden duidelijk definieert om mogelijke conflicten te voorkomen.

Voer regelmatig evaluaties uit van het overdrachtsproces en pas de plannen indien nodig aan. Flexibiliteit hierin is belangrijk gezien de veranderende omstandigheden in de loop van de tijd. Door deze stappen te doorlopen en een zorgvuldige aanpak te volgen, kun je de overdracht van het familiebedrijf aan de volgende generatie optimaliseren en een succesvolle voortzetting van het bedrijf waarborgen

Valkuilen en tips bij overname van een familiebedrijf

De overname van een familiebedrijf kent ook valkuilen en risico’s. Hier volgen enkele valkuilen en tips voor een succesvolle bedrijfsovername.

Valkuilen

 1. Emotionele betrokkenheid: emoties kunnen hoog oplopen in familiezaken. Dit kan leiden tot conflicten en verstoringen van de zakelijke besluitvorming.
 2. Gebrek aan professionaliteit: het kan verleidelijk zijn om informeel om te gaan met zaken binnen een familiebedrijf, maar een gebrek aan professionaliteit kan de groei en efficiëntie belemmeren.
 3. Onrealistisch verwachtingen: zowel de overnemende partij als de overdragende partij kunnen onrealistische verwachtingen hebben, zoals de waarde van het bedrijf of de rol van familieleden.
 4. Gebrek aan planning: een gebrek aan een duidelijke strategie en planning kan leiden tot problemen tijdens de overgangsperiode, zoals financiële tegenvallers of verlies van klanten.
 5. Juridische en financiële complicaties: familiezaken kunnen ingewikkelde juridische en financiële structuren hebben met belastingen en nalatenschap kwesties die tijdens het overnameproces moeten worden opgelost.

Tips

Zorg voor een open en eerlijke communicatie tussen alle partijen. Bespreek verwachtingen, doelen en zorgen om misverstanden te voorkomen. Definieer ook duidelijk de rollen en verantwoordelijkheden van familieleden die betrokken zijn bij het bedrijf en scheid zakelijke en persoonlijke aangelegenheden. Werk daarbij samen met juridische, financiële en zakelijke adviseurs die ervaring hebben met familiebedrijven en bedrijfsovernames. In de tussentijd moet het bedrijf doordraaien. Zorg ervoor dat de kernwaarden en klantrelaties van het bedrijf behouden blijven om de continuïteit te waarborgen.

Familiestatuut

Een familiestatuut is een document dat specifiek is ontworpen voor familiebedrijven om de relaties, waarden, doelstelling en structuur van de familie en het bedrijf te reguleren. Het doel van een familiestatuut is het voorkomen en oplossen van conflicten binnen de familie en het bedrijf, en het waarborgen van een soepele overgang van generatie op generatie. Elementen die vaak in een familiestatuur worden opgenomen zijn:

 • Missie, visie en waarden
 • Bedrijfsdoelstellingen
 • Governancestructuur
 • Eigenaarschap en aandelenstructuur
 • Opvolgingsplanning
 • Werknemersbetrokkenheid
 • Conflictoplossing
 • Toetreding en vertrek van familieleden
 • Compensatie en dividenden

Kosten overname familiebedrijf

De kosten van het overnemen van een familiebedrijf kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de omvang van het bedrijf, de branche en de overnamestructuur. De belangrijkste kostenposten waarmee rekening moet worden gehouden bij de overname zijn de overnameprijs, due dilligence kosten, transactiekosten, financieringskosten, belastingen en vergoeding voor adviseurs. Het is goed deze kosten vooraf in beeld te brengen en te budgetteren. Een grondige voorbereiding, inclusief een realistische inschatting van de kosten en mogelijke risico’s, is cruciaal voor een succesvolle overname.

Begin tijdig met de voorbereiding voor een bedrijfsovername. Betrek de familieleden in dit proces en informeer goed wat de mogelijkheden zijn. De adviseurs van Eijgen Finance staan je graag bij om je op weg te helpen en verschillende opties in beeld te brengen.

Neem contact op met één van onze overname adviseurs om je op financieel, juridisch en belastingtechnisch bij te staan met advies.

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Rudy Groeneveld.

Veelgestelde vragen

Hoe neem je een familiebedrijf over?

De overdracht van een familiebedrijf aan de volgende generatie kan zowel een complex proces als een kans zijn om de continuïteit van het familiebedrijf te waarborgen. Een vroegtijdige planning is daarbij belangrijk. Begin zo vroeg mogelijk met de planning van de overdracht om een goede strategie te ontwikkelen en mogelijke obstakels tijdig in beeld te hebben. Maak een duidelijk opvolgingsplan waarin de volgende generatie wordt betrokken. Betrek de toekomstige leiders vroegtijdig in het bedrijf en geef ze de mogelijkheid relevante opleidingen te volgen en ervaringen op te doen om hen aan de benodigde vaardigheden en kennis te helpen.

Hoeveel kost het om een familiebedrijf over te nemen?

De kosten van het overnemen van een familiebedrijf kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de omvang van het bedrijf, de branche en de overnamestructuur. De belangrijkste kostenposten waarmee rekening moet worden gehouden bij de overname zijn de overnameprijs, due dilligence kosten, transactiekosten, financieringskosten, belastingen en vergoeding voor adviseurs. Het is goed deze kosten vooraf in beeld te brengen en te budgetteren. Een grondige voorbereiding, inclusief een realistische inschatting van de kosten en mogelijke risico’s, is cruciaal voor een succesvolle overname.

Waar moet ik op letten wanneer ik een familiebedrijf wil overnemen?

Zorg voor een open en eerlijke communicatie tussen alle partijen. Bespreek verwachtingen, doelen en zorgen om misverstanden te voorkomen. Definieer ook duidelijk de rollen en verantwoordelijkheden van familieleden die betrokken zijn bij het bedrijf en scheid zakelijke en persoonlijke aangelegenheden. Werk daarbij samen met juridische, financiële en zakelijke adviseurs die ervaring hebben met familiebedrijven en bedrijfsovernames. In de tussentijd moet het bedrijf doordraaien. Zorg ervoor dat de kernwaarden en klantrelaties van het bedrijf behouden blijven om de continuïteit te waarborgen.

Meer artikelen