Kennismaken
Menu
Sluiten

Een bedrijf overnemen, wat kost dat?

Geplaatst op 21-10-2021

In de vorige blog vertelde onze adviseur Tonny van Dijk  over hoe een bedrijfsovername in zijn werk gaat. Deze blog gaat over de kosten en geeft inzicht in de manieren van waardebepaling, de financiering en de bijkomende kosten. Want wat kost dat? Een bedrijfsovername?

Hoe bepaal je de waarde van een onderneming?

Er zijn veel manieren om de waarde van een bedrijf te bepalen.  Een eenvoudige manier is om de huidige marktwaarde van de activa (bijvoorbeeld bedrijfspand, inventaris, wagenpark) als uitgangspunt te nemen eventueel aangevuld met een bedrag voor de klantenportefeuille of het onderhanden werk. In de agrarische sector wordt veelal de agrarische waarde gebruikt. Dit is een prijs die de opvolger in staat stelt de onderneming voldoende lonend voort te zetten. Een andere, veelgebruikte manier is om een factor te gebruiken. Bijvoorbeeld 4 maal het netto bedrijfsresultaat of EBITDA of 1,5x de jaaromzet. Nadeel van deze methode is dat je leunt op resultaten uit het verleden. Waardoor je geen rekening houdt met toekomstige kasstromen of benodigde investeringen om de winst op peil te houden. Als je bijvoorbeeld een bedrijf koopt op basis van 4 maal de nettowinst met een ernstig verouderd machinepark dat aan vervanging toe is, dan betaal je mogelijk te veel. Heeft het bedrijf een uniek product met een zeer goede marktpositie dan ligt het anders. Het vaststellen van de waarde van een bedrijf is een vak apart.  Tegenwoordig maakt men bij bedrijfswaarderingen vaak gebruik van de discounted cashflow methode, afgekort met DCF-methode.  De DCF-methode is gebaseerd op de realistische te verwachten kasstroom voor de komende drie tot vijf jaar. Hierbij houdt men rekening met onder andere het verleden, de marktpositie en de benodigde investeringen in de onderneming en werkkapitaal om die kasstroom te realiseren. Vervolgens wordt deze kasstroom contant gemaakt aan de hand van een disconteringsvoet. Veelal op basis van de WACC (Weighted Average Cost of Capital, oftewel gewogen gemiddelde kapitaalskosten) De waarde die hieruit volgt is een realistisch bedrag voor de in de toekomst te ontvangen kasstromen. Of het ook de prijs is die uiteindelijk betaald wordt, is vaak een kwestie van onderhandeling. Zoals je merkt vraagt deze methode om de nodige kennis en ervaring. Laat je daarom bijstaan door je accountant of een gespecialiseerde overname-adviseur.

Met welke bijkomende kosten moet ik rekening houden

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Dit is afhankelijk van de aard van de transactie. Een activa/passiva transactie is in de regel eenvoudiger dan een aandelenovername waardoor de kosten lager zijn. Bij een activa/passiva transactie koop je in feite alleen de activa, bijvoorbeeld het pand, de inventaris en voorraad. Staat er veel vastgoed op de balans dat gebruikt wordt voor de bedrijfsvoering, dan is het mogelijk interessant om de aandelen over te nemen. Hiermee voorkom je overdrachtsbelasting omdat je de aandelen koopt. Houdt bij een bedrijfsovername in ieder geval rekening met de kosten van de accountant, notaris, bank en eventuele betrokken adviseurs en advocaten. Hoe complexer de situatie, hoe hoger de kosten. Deze lopen uiteen van enkele duizenden euro’s tot soms wel honderdduizenden euro’s bij grote ondernemingen met complexe structuren.

Maatwerk

Wat een bedrijfsovername kost is niet eenduidig vast te stellen. Dit is van veel factoren afhankelijk. Wel geldt dat hoe eenvoudig of complex de waarde-berekening van een onderneming ook is, de uiteindelijke prijs een uitkomst is van de onderhandeling die daarop volgt. Onderdeel van deze onderhandeling is ook het moment van uitbetalen van de koopsom. Je kunt afspraken maken over het eventueel later betalen van een deel van de koopsom. Soms zelfs bij het behalen van bepaalde doelstellingen. Of doordat de verkoper een deel van de prijs de eerste jaren aan jou leent (verkoperslening). Sta je voor een bedrijfsovername of wil je jouw bedrijf verkopen en wil je eerst weten hoe een bank naar de financiering kijkt? Neem contact op een Eijgen Finance adviseur in de regio. We denken graag met je mee!

Meer artikelen