Kennismaken
Menu
Sluiten

DSCR

De DSCR is een veelgebruikte maatstaf voor ondernemers om te begrijpen hoe goed hun bedrijf in staat is om schulden af te lossen. Een DSCR van 1,25 of hoger wordt over het algemeen als gezond beschouwd.

Wat is DSCR?
De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) is een belangrijke financiële term die veel wordt gebruikt door ondernemers en financiële adviseurs. Het geeft aan of een bedrijf in staat is om zijn schulden af te lossen met de inkomsten die het genereert. Kort gezegd, de DSCR laat zien hoeveel keer een bedrijf zijn schuldbetalingen kan dekken met zijn operationele winst.

Hoe bereken je DSCR?
Het berekenen van de DSCR is eenvoudig. Je deelt de operationele winst van het bedrijf door de totale schuldbetalingen (inclusief rente en aflossingen). De formule ziet er als volgt uit:

DSCR = Operationele winst / Totale schuldbetalingen

Stel dat een bedrijf een operationele winst heeft van €100.000 en jaarlijkse schuldbetalingen van €70.000. De berekening zou dan zijn:

DSCR = €100.000 / €70.000 =1,43

Dit betekent dat het bedrijf 1,43 keer zijn schuldbetalingen kan dekken met zijn operationele winst.

Wat is een goede DSCR?
Een goede DSCR varieert per sector en kredietverstrekker, maar over het algemeen wordt een DSCR van 1,25 of hoger als gezond beschouwd. Dit betekent dat het bedrijf voldoende inkomsten genereert om zijn schulden te betalen en nog een buffer heeft voor onverwachte uitgaven. Een DSCR onder de 1,0 duidt op mogelijke financiële problemen, aangezien het bedrijf niet genoeg inkomsten heeft om zijn schulden af te lossen.

DSCR versus ICR
Een vergelijkbare maatstaf is de Interest Coverage Ratio (ICR), die specifiek kijkt naar het vermogen van een bedrijf om alleen de rente op zijn schulden te betalen, zonder rekening te houden met de aflossing van de hoofdsom. De formule voor de ICR is:

ICR = Operationele winst / Rentebetalingen

Hoewel beide ratios de financiële gezondheid van een bedrijf beoordelen, biedt de DSCR een completer beeld omdat het zowel rente als aflossingen omvat, terwijl de ICR alleen naar de rentebetalingen kijkt.

Conclusie
De DSCR is een veelgebruikte maatstaf voor ondernemers om te begrijpen hoe goed hun bedrijf in staat is om schulden af te lossen. Een DSCR van 1,25 of hoger wordt over het algemeen als gezond beschouwd. Door de DSCR te vergelijken met de ICR, kunnen bedrijven een volledig beeld krijgen van hun financiële gezondheid en vermogen om aan schuldenverplichtingen te voldoen.