Kennismaken
Menu
Sluiten

EBITDA

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization en fungeert als maatstaf voor de operationele prestaties van een bedrijf.

In de wereld van bedrijfsfinanciën speelt EBITDA een fundamentele rol als maatstaf voor de operationele prestaties van een bedrijf. De term staat voor ‘Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization’, In het Nederlands is dat het bedrijfsresultaat vóór rente, belastingen en afschrijvingen op materiele- en immateriële activa.   

Wat is EBITDA?
EBITDA geeft inzicht in de operationele winstgevendheid van een onderneming door de inkomsten te berekenen zonder de kosten van rente, belastingen en afschrijvingen. Het is een indicator die vaak wordt gebruikt om de vergelijking tussen verschillende bedrijven gemakkelijker te maken, omdat het de invloed van financierings- en boekhoudkundige beslissingen uitsluit. 

EBITDA Berekenen
Er zijn twee gangbare methoden om EBITDA te berekenen, elk met een ander startpunt en met gebruik van gegevens uit de winst-en-verliesrekening. 

 Volgens de formule Nettowinst + Rentelasten + Belastingen + Afschrijvingen + Afboekingen + Bijzondere resultaten.  

Of volgens de formule Brutowinst – Operationele kosten 

EBITDA Betekenis
De toegevoegde waarde van EBITDA ligt in het vermogen om een beeld te geven van de operationele prestaties, los van financiële en fiscale strategieën en niet-contante kosten zoals afschrijvingen. Dit is waardevol voor investeerders en kredietverstrekkers die willen weten hoe goed een bedrijf het doet voordat financiële overwegingen meespelen.  

EBITDA Marge
De EBITDA marge is een prestatie graadmeter die de EBITDA uitdrukt als een percentage van de totale omzet. Dit geeft de efficiëntie weer waarmee een bedrijf zijn operationele processen uitvoert. Een hogere EBITDA marge duidt doorgaans op een grotere operationele efficiëntie en winstpotentieel. 

Wat is een gezonde EBITDA?
Een gezonde EBITDA verschilt per industrie, maar over het algemeen is een positieve EBITDA die jaar op jaar groeit een goed teken. Het duidt op een bedrijf dat zijn core business efficiënt beheert. Beleggers en analisten kijken ook naar de stabiliteit en duurzaamheid van de EBITDA om de gezondheid van een bedrijf te beoordelen. 

Conclusie
EBITDA is een belangrijke term in de financiële wereld en geeft belangrijke inzichten in de operationele prestaties van een onderneming. Het biedt belangrijke informatie voor investeerders, kredietverstrekkers en bedrijfseigenaren. Door te begrijpen wat EBITDA is en hoe deze te gebruiken, kun je betere beslissingen nemen over investeringen en de algemene financiële gezondheid van een bedrijf.