Kennismaken
Menu
Sluiten

Wet Excessief Lenen 2023: Gids voor DGA’s en Partners

Geplaatst op 14-12-2023

In september 2022 hebben wij al een kennisblog geschreven over het wetsvoorstel Excessief Lenen. Inmiddels is deze wet actief en wordt bij de aangifte inkomstenbelasting 2023 voor het eerst gekeken of dit op jou als DGA van toepassing is. In deze kennisblog zetten wij de gevolgen voor je op een rij.

Wet excessief lenen

Op 1 januari 2023 is de wet excessief lenen bij de eigen vennootschap ingegaan. Deze nieuwe wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat directeur groot aandeelhouders (DGA’s) niet onbeperkt geld lenen van hun eigen B.V. zonder daar belasting over te betalen. De afgelopen jaren hebben veel DGA’s overtollige liquiditeiten van hun B.V. uitgeleend aan zichzelf om daarmee privé investeringen te financieren. Dit is een eenvoudige vorm van financieren in privé en de B.V. ontvangt rente over zijn overtollige liquiditeiten. Maar over deze vorm van vermogensverschuiving naar privé wordt geen belasting betaald en daar wil de overheid met de wet excessief lenen wat aan doen. De wet geldt voor alle DGA’s, maar ook voor elke aandeelhouder met een aanmerkelijk belang.

Aanmerkelijk belang en schulddefinities

Iemand heeft een aanmerkelijk belang wanneer je minstens 5% van de aandelen van een B.V. bezit. Er wordt niet alleen gekeken naar de schulden die je zelf hebt bij de B.V., maar ook naar de schulden van de met jou verbonden personen zoals je (schoon)ouders en kinderen. Als jouw kind geld heeft geleend bij jouw B.V. en het kind is zelf geen aanmerkelijkbelanghouder, dan wordt de schuld van je kind (en diens partner) voor zover die meer dan de drempelwaard bedraagt, toegerekend aan jou.

Om de hoogte van de schulden vast te stellen, tellen alle schulden aan je B.V. mee. Heb je schulden bij meerdere eigen B.V.’s? Dan worden deze schulden bij elkaar opgesteld. De meest voorkomende manieren om geld te lenen van je B.V. is middels een lening of een rekening courant verhouding. Het maakt voor toepassing van de wet niet uit om wat voor type lening het gaat en waarvoor deze wordt gebruikt. Het is ook niet belangrijk of er bijvoorbeeld voldoende zekerheden zijn gesteld of niet. Het gaat erom dat er gelden zijn onttrokken aan de B.V.

Ondanks dat een deel van de lening mogelijk wordt belast blijft de schuld altijd in zijn geheel bestaan.

Uitzondering
Een uitzondering hierop is de eigenwoningschuld, leningen voor de financiering van je eigen woning (hoofdverblijf) en waarop je renteaftrek in Box I krijgt. Voor eigenwoningschulden die zijn ontstaan na 31 december 2022 geldt dat er recht van hypotheek moet zijn gevestigd ten behoeve van de eigen B.V. Voor eigenwoningschulden die al bestonden voor 31 december 2022 geldt deze voorwaarde vooralsnog niet.

Drempelwaarde

Het doel van de wet excessief lenen is dat schulden aan je B.V. boven een bepaalde grens, de drempelwaarde, worden belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. De drempelwaarde voor 2023 is vastgesteld op € 700.000,–. Dit bedrag geldt voor jou en je fiscaal partner samen. De drempelwaarde van € 700.000 zal in 2024 worden verlaagd naar € 500.000.

Voorbeeld

Je hebt op 31 december 2023 een lening van € 900.000 van je B.V. Dit is hoger dan de drempelwaarde. In de aangifte inkomstenbelasting 2023 geef je € 200.000 aan als inkomen uit aanmerkelijk belang.

Het meerdere van € 200.000 mag je volgend jaar wel optellen bij je drempelwaarde. Zo hoef je hierover volgend jaar niet nogmaals belasting te betalen. Ga je vervolgens een gedeelte van de lening aflossen dan daalt de drempelwaarde met dat bedrag tot minimaal € 700.000. Deze aflossing tot minimaal de drempelwaarde mag je verrekenen met je inkomen uit aanmerkelijk belang. Of met positief inkomen uit aanmerkelijk belang van het jaar ervoor of van de komende 6 jaar.

Belastingtarief
Het meerdere boven de drempelwaarde van je schulden aan je B.V. wordt in 2023 belast in Box II tegen een tarief van 26,9%. Dit tarief gaat in 2024 wijzigen. Het tarief bedraagt dan voor de eerste € 67.000 inkomsten uit aanmerkelijk belang 24,5%. Over het meerdere ga je een tarief van 31% betalen.

In het eerder genoemde voorbeeld moet er over 2023 een bedrag van € 53.800 belasting worden betaald. Zoals je ziet kan het om flinke bedragen gaan en loont het zich om naar alternatieven te kijken.

Wat kunnen wij voor je doen?

Op 31 december 2023 wordt de hoogte van je schulden aan je B.V. bepaald, dit is de peildatum. Indien je de schuld nog wilt verlagen moet je dat voor deze datum geregeld hebben. Let er ook op dat een woningfinanciering vanuit je eigen B.V. in Box III, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een beleggingspand, meetelt voor de drempelwaarde en valt onder de wet excessief lenen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de schulden aan je eigen B.V. te verlagen, hieronder volgen een paar suggesties:

  • Je kunt een deel van je schuld bij je eigen B.V. herfinancieren bij een bank of vastgoedfinancier. Met de ontvangen lening los je de schuld bij je eigen B.V. af. Wanneer je in Box III over verhuurd onroerend goed bezit kan dit een hele goede oplossing zijn. Wij als Eijgen Finance hebben een aantal exclusieve kanalen om een dergelijke vastgoedfinanciering voor jou te realiseren.
  • De B.V. keert dividend uit en je lost met het ontvangen dividend de schulden aan je B.V. af. Hiermee kun je de schuld wel verlagen onder de drempelwaarde, maar wordt het uitgekeerde dividend alsnog belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. In feite doe je hiermee precies wat de overheid voor ogen heeft.
  • Je kunt de schulden aflossen door privé bezittingen te verkopen aan je B.V., bijvoorbeeld een beleggingspand. Let er wel op dat je dan overdrachtsbelasting en/of BTW verschuldigd bent.
  • Je verkoopt privé bezittingen aan een derde en lost met deze opbrengsten de schulden aan je B.V. af.

Zoals je hebt gelezen heb je nog een paar weken de tijd om actie te ondernemen als de wet excessief lenen op jou van toepassing is. Neem contact op met één van onze adviseurs, wij denken graag met je mee.

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Rudy Groeneveld.

Vind jouw adviseur

Veelgestelde vragen

Hoe worden schulden berekend onder de Wet Excessief Lenen?

Om de hoogte van de schulden vast te stellen, tellen alle schulden aan je B.V. mee. Heb je schulden bij meerdere eigen B.V.’s? Dan worden deze schulden bij elkaar opgesteld. De meest voorkomende manieren om geld te lenen van je B.V. is middels een lening of een rekening courant verhouding. Het maakt voor toepassing van de wet niet uit om wat voor type lening het gaat en waarvoor deze wordt gebruikt. Het is ook niet belangrijk of er bijvoorbeeld voldoende zekerheden zijn gesteld of niet. Het gaat erom dat er gelden zijn onttrokken aan de B.V.

Wat is de Wet Excessief Lenen bij eigen vennootschap?

Op 1 januari 2023 is de wet excessief lenen bij de eigen vennootschap ingegaan. Deze nieuwe wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat directeur groot aandeelhouders (DGA’s) niet onbeperkt geld lenen van hun eigen B.V. zonder daar belasting over te betalen. De afgelopen jaren hebben veel DGA’s overtollige liquiditeiten van hun B.V. uitgeleend aan zichzelf om daarmee privé investeringen te financieren. Dit is een eenvoudige vorm van financieren in privé en de B.V. ontvangt rente over zijn overtollige liquiditeiten. Maar over deze vorm van vermogensverschuiving naar privé wordt geen belasting betaald en daar wil de overheid met de wet excessief lenen wat aan doen. De wet geldt voor alle DGA’s, maar ook voor elke aandeelhouder met een aanmerkelijk belang.

Wat zijn de belastinggevolgen als ik de drempel Wet Excessief Lenen overschrijd?

Het meerdere boven de drempelwaarde van je schulden aan je B.V. wordt in 2023 belast in Box II tegen een tarief van 26,9%. Dit tarief gaat in 2024 wijzigen. Het tarief bedraagt dan voor de eerste € 67.000 inkomsten uit aanmerkelijk belang 24,5%. Over het meerdere ga je een tarief van 31% betalen.

Wie wordt beïnvloed door de €700.000 drempel in de Wet Excessief Lenen?

Het doel van de wet excessief lenen is dat schulden aan je B.V. boven een bepaalde grens, de drempelwaarde, worden belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. De drempelwaarde voor 2023 is vastgesteld op € 700.000,–. Dit bedrag geldt voor jou als DGA en je fiscaal partner samen. Er wordt niet alleen gekeken naar de schulden die je zelf hebt bij de B.V., maar ook naar de schulden van de met jou verbonden personen zoals je (schoon)ouders en kinderen.

Zijn er uitzonderingen op de Wet Excessief Lenen?

Een uitzondering hierop is de eigenwoningschuld, leningen voor de financiering van je eigen woning (hoofdverblijf) en waarop je renteaftrek in Box I krijgt. Voor eigenwoningschulden die zijn ontstaan na 31 december 2022 geldt dat er recht van hypotheek moet zijn gevestigd ten behoeve van de eigen B.V. Voor eigenwoningschulden die al bestonden voor 31 december 2022 geldt deze voorwaarde vooralsnog niet.

Meer artikelen