Kennismaken
Menu
Sluiten

Wet Excessief Lenen

Specifiek richt de Wet Excessief Lenen bij eigen vennootschap zich op leningen die een DGA en aan hem verbonden personen aangaan bij hun eigen bedrijf. Deze wet stelt een limiet van €500.000 op het totaal van dergelijke leningen.

De Wet Excessief Lenen is ontworpen om te voorkomen dat directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) en hun naaste familie onbeperkt geld kunnen lenen van hun eigen vennootschappen zonder daarbij fiscale grenzen te overschrijden. Deze regelgeving, die vanaf 2024 effectief is geworden, heeft belangrijke gevolgen voor de manier waarop bedrijven en hun eigenaren met bedrijfsfinanciering omgaan.

De Wet Excessief Lenen bij Eigen Vennootschap
Specifiek richt de Wet Excessief Lenen bij eigen vennootschap zich op leningen die een DGA en aan hem verbonden personen aangaan bij hun eigen bedrijf. Deze wet stelt een limiet van €500.000 op het totaal van dergelijke leningen. Indien het totaal van de leningen dit bedrag overschrijdt, wordt het meerdere gezien als een verkapte uitkering van winst, belast in box 2.

De ingangsdatum van de Wet Excessief Lenen is vastgesteld op 1 januari 2024. Het is belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van deze datum en hier rekening mee houden. De wet heeft ook specifieke bepalingen voor verbonden personen, zoals echtgenoten en kinderen, die vaak financieel betrokken zijn bij de vennootschap.

Uitzonderingen en specifieke voorwaarden
Een belangrijke uitzondering op de wet betreft de eigen woning van de DGA. Leningen voor de financiering van een eigen woning vallen buiten deze beperking, mits ze naar behoren zijn geregistreerd bij de fiscus. Dit zorgt ervoor dat DGA’s nog steeds hun eigen woning kunnen financieren zonder de grens van €500.000 te overschrijden.

Toelichting
Om verder in detail te treden is het raadzaam om de toelichting bij de Wet Excessief Lenen te raadplegen. Dit document bevat gedetailleerde uitleg over de beweegredenen achter de wetgeving en de verwachte impact op zowel bedrijven als hun eigenaren.

Conclusie
De Wet Excessief Lenen is een belangrijk wettelijk kader dat ervoor zorgt dat de bedrijfsfinanciering binnen de perken blijft en niet wordt misbruikt voor persoonlijke doeleinden.