Kennismaken
Menu
Sluiten

Wat zegt omloopsnelheid over jouw bedrijf?

Geplaatst op 28-08-2023

Het is een veel gehoorde financiële term, de omloopsnelheid van je debiteuren, crediteuren en voorraden. Maar wat zegt het nou precies? En wat kun je ermee als ondernemer? In deze kennisblog wordt antwoord gegeven op alle vragen rondom omloopsnelheid.

Wat is omloopsnelheid

De omloopsnelheid verwijst naar de snelheid waarmee een bedrijf zijn voorraad verkoopt, de debiteuren betaalt of de crediteuren worden betaald. Het is een financiële maatstaaf die wordt gebruikt om te meten hoe efficiënt een bedrijf met deze zaken omgaat. Het is belangrijk om op te merken dat de omloopsnelheid aanzienlijk kan variëren tussen verschillende sectoren. Om een goed vergelijk te kunnen maken zijn er maatstaven beschikbaar voor bedrijven die in dezelfde branche actief zijn.

Debiteuren en crediteuren

Debiteuren en crediteuren zijn termen die voorkomen op de financiële balans van een bedrijf. Ze hebben betrekking op de openstaande betalingen van klanten en nog te betalen rekeningen aan leveranciers.

Debiteuren zijn klanten of afnemers van een bedrijf die goederen of diensten hebben gekocht, maar nog niet hebben betaald. Crediteuren zijn leveranciers of verkopers aan een bedrijf aan wie het bedrijf geld verschuldigd is vanwege aankopen die nog niet betaald zijn.

Het beheren van debiteuren en crediteuren is een belangrijk onderdeel van het financiële beheer van een bedrijf. Een gezonde cashflow wordt bevorderd door een efficiënt debiteurenbeheer, waarbij ervoor gezorgd wordt dat klanten tijdig betalen. Een goed crediteurenbeheer is daarbij ook belangrijk om te zorgen dat de rekeningen tijdig worden betaald om betalingsachterstanden te voorkomen.

Omloopsnelheid debiteuren

De omloopsnelheid van de debiteuren laat zien hoe snel een debiteur betaalt. De formule hiervoor is:

Omloopsnelheid debiteuren = Debiteuren / Omzet * 365 dagen

Er wordt dus berekend hoeveel dagen de debiteuren openstaan. Hierbij geldt hoe korter ze openstaan, hoe meer geld het bedrijf beschikbaar heeft. Als debiteuren langer open staan kan dit duiden op moeilijkheden bij het innen van openstaande vorderingen, wat kan leiden tot liquiditeitsproblemen en mogelijk een verhoogd risico op oninbare vorderingen.

Voorbeeld omloopsnelheid debiteuren

Stel dat we een bedrijf genaamd XYZ Electronics hebben, dat elektronische apparaten verkoopt. Laten we aannemen dat hun omzet gedurende het afgelopen jaar EUR 500.000 bedroeg. De debiteurenstand op de balans bedroeg EUR 40.000.

Om de omloopsnelheid van de debiteuren te berekenen gebruiken we de formule:

EUR 40.000 / EUR 500.000 * 365 dagen = 29,2. Dit betekent dat klanten van XYZ Electronics gemiddeld met 29,2 dagen betalen.

Omloopsnelheid crediteuren

De omloopsnelheid van de crediteuren laat zien hoe snel een bedrijf zijn rekeningen betaalt.

Omloopsnelheid crediteuren = Crediteuren / Kostprijs van de omzet * 365 dagen

Er wordt dus berekend hoeveel dagen een bedrijf zijn rekeningen heeft openstaan. Hierbij geldt hoe langer ze openstaan, hoe meer geld het bedrijf beschikbaar heeft. Maar een korte omloopsnelheid van de crediteuren (dus snel betalen van de rekeningen) kan ook voordelen hebben. In sommige gevallen kan dan gebruik worden gemaakt van betalingskortingen en een korte omloopsnelheid heeft een positief effect op de relatie met leveranciers en het bedrijfsimago.

Voorbeeld omloopsnelheid crediteuren

Hetzelfde bedrijf XYZ Electronics had het afgelopen jaar EUR 200.000 inkoopkosten van de verkochte goederen. De crediteurenstand op de balans bedroeg EUR 30.000.

Om de omloopsnelheid van de crediteuren te berekenen gebruiken we de formule:

EUR 30.000 / EUR 200.000 * 365 dagen = 54,75. Dit betekent dat XYZ Electronics gemiddeld met 54,75 dagen zijn rekeningen betaald.

Voorraden en omloopsnelheid

De omloopsnelheid van voorraden is een financiële ratio die de efficiëntie aangeeft waarmee een bedrijf zijn voorraden om zet in verkopen gedurende een bepaalde periode.

Omloopsnelheid voorraden = Voorraden / Kostprijs van de omzet  * 365 dagen

Hiermee bereken je het aantal dagen dat de producten op voorraad liggen bij een bedrijf.

Het is belangrijk om de omloopsnelheid van voorraden te vergelijken met vergelijkbare bedrijven in dezelfde branche, omdat het optimale niveau van omloopsnelheid kan variëren tussen verschillende sectoren. Een bedrijf dat bederfelijke goederen verkoopt, zoals voedsel, moet een hogere omloopsnelheid hebben dan een bedrijf dat duurzame goederen verkoopt, zoals meubels.

Over het algemeen geldt dat een goede balans moet worden gevonden tussen een hoge omloopsnelheid van voorraden en tegelijkertijd voldoende voorraad aan te houden om aan de vraag van de klant te kunnen voldoen.

Voorbeeld voorraden en omloopsnelheid

We nemen weer hetzelfde bedrijf XYZ Electronics dat het afgelopen EUR 200.000 inkoopkosten van de verkochte goederen had. De voorraadstand op de balans bedroeg EUR 75.000.

Om de omloopsnelheid van de voorraad te berekenen gebruiken we de formule:

EUR 75.000 / EUR 200.000 * 365 dagen = 137. Dit betekent dat de goederen die XYZ Electronics inkoopt gemiddeld 137 dagen op voorraad liggen.

Hoe verbeter je de omloopsnelheid

Het verbeteren van de omloopsnelheid van debiteuren, crediteuren en voorraden is belangrijk voor een efficiënter gebruik van het werkkapitaal en verbetering van de liquiditeit van een bedrijf. Hier zijn enkele strategieën die kunnen helpen om de omloopsnelheid te verbeteren:

  • Duidelijke en tijdige facturering: Zorg voor duidelijke en nauwkeurige facturen die tijdig naar klanten worden gestuurd. Verstuur de factuur direct nadat de producten zijn geleverd of diensten zijn verleend.
  • Snelle opvolging van openstaande facturen: Houd de betalingstermijnen goed in de gaten en neem snel contact op met klanten over openstaande facturen. Stuur vriendelijke herinneringen en geef duidelijke betalingstermijnen aan.
  • Kortingen voor vroege betalingen: Moedig klanten aan om snel te betalen door kortingen of beloningen aan te bieden voor vroege betalingen.

Andersom bij crediteuren kun je hier gebruik van maken bij leveranciers. Door rekeningen snel te betalen kun je vaak korting krijgen.

  • Vraagvoorspelling en voorraadplanning: Zorg voor een nauwkeurige vraagvoorspelling en analyse van historische verkoopgegevens om de voorraadniveaus beter af te stemmen op de werkelijke vraag. Hierdoor worden voorraadtekorten en overtollige voorraad verminderd.
  • Just-in-time (JIT) voorraadbeheer: Implementeer een JIT-voorraadbeheersysteem waarbij voorraden op het juiste moment worden aangevuld, net voordat ze nodig zijn voor productie of verkoop. Dit vermindert de behoefte aan grote opslagruimtes, minimaliseert de opslagkosten en vermindert de hoeveelheid geld die vastzit in onnodige voorraad.
  • Optimaliseer betalingsvoorwaarden: Onderhandel met leveranciers over gunstige betalingsvoorwaarden. Probeer langere betalingstermijnen te verkrijgen om de betalingen uit te stellen zonder extra kosten. Zorg er echter voor dat je aan de overeengekomen betalingstermijn houdt om een goede relatie met de leveranciers te behouden.

De adviseurs van Eijgen Finance kunnen niet alleen een financiering voor je regelen maar zijn ook bedrijfskundig adviseurs. Kijk bijvoorbeeld eens samen naar je jaarcijfers, welke conclusies kun je hieruit trekken? Waar kun je verbeteren en optimaliseren?. Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met één van onze adviseurs voor eenmalig advies of periodiek.

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Rudy Groeneveld.

Veelgestelde vragen

Hoe bereken je de omloopsnelheid van de voorraad?

De omloopsnelheid van voorraden is een financiële ratio die de efficiëntie aangeeft waarmee een bedrijf zijn voorraden om zet in verkopen gedurende een bepaalde periode.

Omloopsnelheid voorraden = Voorraden / Kostprijs van de omzet  * 365 dagen

Hiermee bereken je het aantal dagen dat de producten op voorraad liggen bij een bedrijf.

Hoe bereken je het gemiddelde debiteurensaldo?

Het gemiddelde debiteurensaldo bereken je als volgt:
Omzet gedeeld door de gemiddelde debiteurentermijn = gemiddeld debiteurensaldo.

Een hoog debiteurensaldo kan een remmende werking hebben op de groei van je bedrijf. Vaak kun je het debiteurensaldo verlagen door meer focus te hebben op het debiteurenbeheer. Begin met het inzichtelijk maken van de huidige gemiddelde betalingstermijn van je debiteuren:
Gemiddeld debiteurensaldo in een jaar gedeeld door verkopen op rekening keer 365.

Probeer de krediettermijn rond 30 dagen gemiddeld te houden voor een gezond debiteurensaldo.

Wat is de omloopsnelheid?

De omloopsnelheid verwijst naar de snelheid waarmee een bedrijf zijn voorraad verkoopt, de debiteuren betaalt of de crediteuren worden betaald. Het is een financiële maatstaaf die wordt gebruikt om te meten hoe efficiënt een bedrijf met deze zaken omgaat.

Wat zegt de omloopsnelheid van het totaal vermogen?

De omloopsnelheid van het totaal vermogen geeft inzicht in hoe efficiënt het vermogensgebruik is van een onderneming.

Meer artikelen

Waarmee kunnen we je helpen?