Kennismaken
Menu
Sluiten

Wat is cashflow en hoe bereken je het?

Geplaatst op 24-04-2023

‘Cash is King’ is een uitspraak die regelmatig voorbijkomt. Met cash (geld) kun je namelijk zelf bepalen wanneer de rekeningen te betalen en investeringen te doen. Het kan natuurlijk voorkomen dat er in een bepaalde periode niet voldoende cash is om alle rekening te betalen, maar voor een langere periode houdt een bedrijf dit niet vol. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in de toekomstige cashflow van je bedrijf. Met name als je bedrijf snel groeit, seizoengevoelig is, veel investeringen moet doen of in een moeilijke periode zit.

Wat is cashflow?

De cashflow, ook wel kasstroom genoemd, is het verschil tussen het geld dat binnenkomt en uitgaat in een bepaalde periode. Het is een belangrijke maatstaaf voor de financiële gezondheid van je bedrijf, omdat het aangeeft hoeveel liquide middelen er beschikbaar zijn om de dagelijkse rekeningen te betalen, investeringen te doen of schulden af te betalen.

Cashflow en winst

Cashflow en winst zijn beide belangrijke financiële maatstaven, maar ze geven verschillende informatie weer. Winst is het bedrag dat overblijft nadat alle kosten van je bedrijf zijn afgetrokken van de omzet. Aan de andere kant meet cashflow de hoeveelheid geld die in en uit je bedrijf gaat gedurende een bepaalde periode. Je bedrijf kan bijvoorbeeld winstgevend zijn, maar tegelijkertijd liquiditeitsproblemen hebben. Dit kan gebeuren als je bedrijf grote investeringen doet die veel cash uit het bedrijf halen, maar op de lange termijn zullen zorgen voor winstgevendheid.

 

Positieve en negatieve cashflow

Een positieve cashflow betekent dat er meer geld binnenkomt dan dat er uit gaat gedurende een bepaalde periode. Er zijn dan voldoende liquide middelen om de dagelijkse rekeningen te betalen, te investeren en schulden af te lossen.

Bij een negatieve cashflow is dat precies andersom, dan gaat er meer geld uit. Er komen dan onvoldoende liquide middelen binnen voor alle verplichtingen. Als deze situatie voortduurt kan je bedrijf uiteindelijk failliet gaan. Het is belangrijk te vermelden dat een negatieve cashflow niet altijd betekent dat een bedrijf financieel ongezond is. Sommige bedrijven investeren bijvoorbeeld zwaar in groei en nieuwe projecten, wat tijdelijk kan leiden tot een negatieve cashflow. In deze gevallen is een bedrijf wel financieel gezond, zolang het vooruitzicht op een toekomstige positieve cashflow goed is en er voldoende reserves zijn om de negatieve cashflow op te vangen. Een negatieve cashflow moet je goed monitoren om tijdig maatregelen te nemen als de situatie verslechterd of te lang duurt.

Cashflow berekenen met een rekenvoorbeeld

Er zijn twee manieren om de cashflow te berekenen. De uitkomst voor beide methodes is hetzelfde als de periode waarover de berekening plaats vindt ook hetzelfde is, dus bijvoorbeeld per maand of per jaar.

  1. Directe methode: inkomende geldstroom minus uitgaande geldstroom. Hiermee wordt inzichtelijk welke bedragen er binnenkomen en uitgaan over een bepaalde periode. Dit wordt ook wel een liquiditeitsprognose genoemd en maakt praktisch inzichtelijk hoe de geldstromen lopen.
  2. Indirecte methode: de basis hiervoor zijn de jaarcijfers en het begint met het nettoresultaat uit de winst- en verliesrekening. Vervolgens worden aanpassing gemaakt voor non-cash posten zoals afschrijvingen en voorzieningen. Ten slotte worden veranderingen in werkkapitaal, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten toegevoegd. Met deze methode kun je analyseren hoe de geldstromen zijn verdeeld in operationele en niet-operationele activiteiten en geeft antwoord op hoe jouw cashflow is opgebouwd. Hieronder volgt een (vereenvoudigd) rekenvoorbeeld.

Je bedrijf heeft een nettoresultaat van € 100.000 over het boekjaar 2022. De afschrijvingen bedroegen € 50.000 en er was een voorziening getroffen van € 10.000. De waarde van de voorraad nam toe met € 20.000, de debiteuren namen af met € 5.000 en de crediteuren namen toe met € 8.000.

In 2022 heb je geïnvesteerd in een nieuwe machine voor € 250.000. Hiervoor is een financiering aangetrokken van € 200.000. Hierop is dit jaar al € 20.000 afgelost.

Nettoresultaat€ 100.000
Afschrijvingen+€ 50.000
Mutatie voorzieningen+€ 10.000
Bruto operationele cashflow€ 160.000
Verandering in voorraad– € 20.000
Verandering in debiteuren+ € 5.000
Verandering in crediteuren+ € 8.000
Verandering in overige kortlopende vorderingen/schulden€ 0
Netto operationele cashflow€ 153.000
Investeringen– € 250.000
Financieringen+ € 200.000
Aflossing– € 20.000
Vrije cashflow€ 83.000

Tips voor een betere cashflow

Naast inzicht in de cashflow van je bedrijf zijn er mogelijkheden om je cashflow te verbeteren. De adviseurs van Eijgen Finance kunnen jou hierbij helpen. Hieronder volgen enkele tips om de cashflow van je bedrijf te verbeteren.

  • Verhoging van de omzet: Dit kan onder andere door het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, het verhogen van de verkoopprijs, het verhogen van het aantal klanten of het aantal verkopen per klant.
  • Verlaging van de kosten: Het efficiënter maken van het bedrijfsproces, het onderhandelen van betere deals met leveranciers en het verlagen van de overheadkosten zijn voorbeelden om de kosten te verlagen.
  • Facturatieproces van je bedrijf optimaliseren: Een efficiënt facturatieproces zorgt ervoor dat de facturen op tijd worden verstuurd en dat klanten ook op tijd betalen. Dit kan worden bereikt door het automatiseren van het facturatieproces en sturen van herinneringen aan klanten.
  • Verkorten van de betalingstermijn voor afnemers: Door klanten te stimuleren om sneller te betalen kan de cashflow worden verbeterd. Dit kan door kortere betalingstermijnen te hanteren en klanten te belonen die op tijd betalen.
  • Effectief voorraadbeheer: Het beheersen van de voorraad is een belangrijke factor voor de cashflow. Door te zorgen voor een optimaal voorraadbeheer kan de omloopsnelheid van de voorraad worden verbeterd en is hier minder cashflow voor nodig.
  • Financieringsmogelijkheden: Het gebruik van verschillende financieringsopties kan helpen om de cashflow te verbeteren. Voorbeelden zijn factoring om de debiteuren snel liquide te maken of (operational) leasing van activa in plaats van kopen.

De adviseurs van Eijgen Finance gaan graag met jou in gesprek om voor jouw bedrijf de mogelijkheden in beeld te brengen.

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Rudy Groeneveld.

Veelgestelde vragen

Hoe bereken ik cashflow?

Directe methode: inkomende geldstroom minus uitgaande geldstroom. Hiermee wordt inzichtelijk welke bedragen er binnenkomen en uitgaan over een bepaalde periode. Dit wordt ook wel een liquiditeitsprognose genoemd en maakt praktisch inzichtelijk hoe de geldstromen lopen.

Indirecte methode: de basis hiervoor zijn de jaarcijfers en het begint met het nettoresultaat uit de winst- en verliesrekening. Vervolgens worden aanpassing gemaakt voor non-cash posten zoals afschrijvingen en voorzieningen. Ten slotte worden veranderingen in werkkapitaal, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten toegevoegd. Met deze methode kun je analyseren hoe de geldstromen zijn verdeeld in operationele en niet-operationele activiteiten en geeft antwoord op hoe jouw cashflow is opgebouwd.

Rekenvoorbeeld:

Je bedrijf heeft een nettoresultaat van € 100.000 over het boekjaar 2022. De afschrijvingen bedroegen € 50.000 en er was een voorziening getroffen van € 10.000. De waarde van de voorraad nam toe met € 20.000, de debiteuren namen af met € 5.000 en de crediteuren namen toe met € 8.000.

In 2022 heb je geïnvesteerd in een nieuwe machine voor € 250.000. Hiervoor is een financiering aangetrokken van € 200.000. Hierop is dit jaar al € 20.000 afgelost.

Nettoresultaat€ 100.000
Afschrijvingen+€ 50.000
Mutatie voorzieningen+€ 10.000
Bruto operationele cashflow€ 160.000
Verandering in voorraad– € 20.000
Verandering in debiteuren+ € 5.000
Verandering in crediteuren+ € 8.000
Verandering in overige kortlopende vorderingen/schulden€ 0
Netto operationele cashflow€ 153.000
Investeringen– € 250.000
Financieringen+ € 200.000
Aflossing– € 20.000
Vrije cashflow€ 83.000

 

Waarom is cashflow belangrijk?

Cashflow is belangrijk om je bedrijf gezond te houden en te laten groeien. Met een gezonde cashflow kun je alle rekeningen op tijd betalen. Zo kun je voorraad inkopen wanneer dat nodig is en heb je geld om handen voor bijvoorbeeld marketing. Hoe meer je uitgeeft hoe belangrijker het is om inzicht te hebben in de cashflow (de geldstromen) van je onderneming.

Wat is cashflow?

De cashflow, ook wel kasstroom genoemd, is het verschil tussen het geld dat binnenkomt en uitgaat in een bepaalde periode. Het is een belangrijke maatstaaf voor de financiële gezondheid van je bedrijf, omdat het aangeeft hoeveel liquide middelen er beschikbaar zijn om de dagelijkse rekeningen te betalen, investeringen te doen of schulden af te betalen.

Meer artikelen