Kennismaken
Menu
Sluiten

Carve out – Wat is het en waarom wordt het gedaan?

Geplaatst op 12-10-2023

Het was een historisch moment in 2019. Philips nam afscheid van licht. Het bedrijf verkocht alle aandelen van Signify, de voormalige lichttak van het bedrijf. De gloeilamp waar het allemaal mee begon en waar Eindhoven haar naam als Lichtstad aan te danken heeft. Philips heeft hiermee afscheid genomen van een bepaald onderdeel van haar bedrijf. Dit wordt ook wel een carve out genoemd.

Wat is carve out?

“Carve out” is een Engelse term die in de zakelijke context wordt gebruikt en verwijst naar het proces waarbij een deel van een bedrijf wordt losgemaakt of afgescheiden om zelfstandig te opereren of om het te verkopen aan een andere partij. Dit kan gebeuren om verschillende redenen. Het kan een strategische keuze zijn van een bedrijf dat zich wil concentreren op de activiteiten die het meest winstgevend zijn. Door een carve out kan een bedrijf andere activiteiten afstoten die niet aansluiten bij deze doelstelling. Soms kan een carve out onderdeel zijn van een bredere herstructurering om bedrijfsprocessen te optimaliseren, kosten te verlagen of inefficiënties aan te pakken. De specifieke redenen voor een carve out kunnen sterk variëren, afhankelijk van de omstandigheden en doelstellingen van het betreffende bedrijf.

Carve out, een gewone bedrijfsovername?

Nee, een carve out is niet hetzelfde als een gewone bedrijfsovername. Het is een gerichte transactie waarbij een specifiek segment of bedrijfsonderdeel wordt afgescheiden van de rest van het bedrijf. Denk hierbij aan een niet langer tot de corebusiness behorend product, dienst of een buitenlandse divisie. Bij een gewone bedrijfsovername koopt een ander bedrijf vaak het hele bedrijf inclusief de activa, verplichtingen en operationele activiteiten. De overgenomen onderneming wordt dan volledig geïntegreerd in de bedrijfsstructuur van de koper. In het geval van een carve out blijft het overblijvende deel van het oorspronkelijke bedrijf na de afsplitsing voortbestaan en gaat door met zijn activiteiten.

De transitieperiode van een carve out
De transitieperiode van een carve out is een kritieke fase in het overnameproces. Tijdens deze periode moeten tal van stappen worden genomen om ervoor te zorgen dat het afgesplitste bedrijf succesvol kan opereren zonder verdere ondersteuning van het moederbedrijf. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste afspraken en activiteiten die in deze periode plaatsvinden:

  • Juridische en financiële afspraken: Het moederbedrijf en het afgesplitste onderdeel moeten overeenstemming bereiken over de definitieve voorwaarden van de carve out, inclusief contracten, eigendomsrechten en financiële regelingen.
  • Operationele afsplitsing: De omvat het in beeld brengen, scheiden en overdragen van activa, passiva, personeel en operationele processen van het moederbedrijf naar het afgesplitste onderdeel.
  • IT-systemen en infrastructuur: Er moet aandacht worden besteed aan het ontkoppelen van IT-systemen en het opzetten van de benodigde infrastructuur voor het afgesplitste bedrijf, inclusief de overdracht van gegevens, softwarelicenties en technische ondersteuning.
  • Personeelszaken: Dit omvat het regelen van de arbeidsvoorwaarden en overeenkomsten voor medewerkers die overgaan naar het afgesplitste bedrijf, evenals het beheren van eventuele reorganisaties of herplaatsingen.
  • Klanten en leveranciers: Het is belangrijk om de relaties met klanten en leveranciers te beheren en ervoor te zorgen dat ze na de carve out met de afgesplitste onderneming blijven samenwerken.
  • Financiële rapportage en boekhouding: Er moeten processen worden vastgesteld voor de financiële rapportage van zowel het moederbedrijf als het afgesplitste bedrijf na de carve out.

De duur van de transitieperiode kan variëren van enkele maanden tot meer dan een jaar, afhankelijk van de complexiteit van de carve out. Een goede planning en coördinatie zijn belangrijk om de overgang soepel te laten verlopen.

Uitbreidingen na een carve out

Na een carve out kunnen verschillende soorten uitbreidingen en groeistrategieën worden overwogen, afhankelijk van de doelstellingen en beschikbare middelen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor uitbreiding. Dit kan doormiddel van organische groei waarbij de klantenkring wordt uitgebreid of nieuwe producten of diensten worden ontwikkeld. Een andere mogelijkheid is acquisities, waarbij  bedrijven worden aangekocht met complementaire activiteiten, om de groei te versnellen.

Welke strategie het afgesplitste bedrijf nastreeft zal afhangen van de marktomstandigheden, doelstellingen en financiële middelen. Het is belangrijk dat het afgesplitste bedrijf een strategisch plan opstelt en implementeert om de ambities te realiseren en haar positie in de markt te versterken na de carve out.

De voordelen van een carve out
Focus
Het afgesplitste bedrijf kan zich volledig richten op haar specifieke markt en activiteiten. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om verder te specialiseren en te innoveren.

Flexibiliteit
Het afgesplitste bedrijf kan haar eigen strategische koers bepalen zonder te worden beperkt door de strategische doelstellingen van het moederbedrijf.

Waardecreatie
Een carve out kan waarde creëren voor zowel het moederbedrijf als het afgesplitste bedrijf. Beide bedrijven kunnen zich namelijk richten op hun kernactiviteiten en dit verder optimaliseren wat een waardestijging voor beide bedrijven tot gevolg kan hebben.

De nadelen van een carve out
Verlies van synergiën
Door de afsplitsing kunnen synergiën tussen het afgesplitste bedrijf en het moederbedrijf verloren gaan. Dit kan voor beide partijen de kosten verhogen en/of de operationele efficiëntie verminderen.

Complexiteit
Het proces van een carve out kan zeer complex en arbeidsintensief zijn. Het kan een uitdagend proces zijn op gebied van juridische, financiële en operationele aspecten.

Tijdslijnen
Het proces van een carve out kan aanzienlijk tijd in beslag nemen. Hierdoor kan er onzekerheid ontstaan onder medewerkers en de aandacht van het management kan worden afgeleid van andere belangrijke activiteiten.

Elke carve out is uniek

Het is belangrijk om een grondige analyse uit te voeren en een zorgvuldige planning te maken voordat een carve out wordt uitgevoerd. De voordelen moeten opwegen tegen de nadelen en de overgang dient zo soepel mogelijk te verlopen. Elk specifiek geval van een carve out zal zijn eigen unieke omstandigheden en uitdagingen hebben. Het is belangrijk om daarvoor tijdig de juiste expertise in te schakelen. Jouw Eijgen adviseur kan daarbij helpen en beschikt over de juiste mensen in zijn netwerk.

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Rudy Groeneveld.

Vind jouw adviseur

Veelgestelde vragen

Wat betekent carve out?

“Carve out” is een Engelse term die in de zakelijke context wordt gebruikt en verwijst naar het proces waarbij een deel van een bedrijf wordt losgemaakt of afgescheiden om zelfstandig te opereren of om het te verkopen aan een andere partij.

Wat is een carve out?

Een carve out is het afstoten van een deel van je bedrijf en kan verschillende redenen hebben. Het kan een strategische keuze zijn van een bedrijf dat zich wil concentreren op de activiteiten die het meest winstgevend zijn. Door een carve out kan een bedrijf andere activiteiten afstoten die niet aansluiten bij deze doelstelling. Soms kan een carve out onderdeel zijn van een bredere herstructurering om bedrijfsprocessen te optimaliseren, kosten te verlagen of inefficiënties aan te pakken.

Meer artikelen