Kennismaken
Menu
Sluiten

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is een schatting van de marktwaarde van onroerend goed en wordt vastgesteld door de gemeente op 1 januari van het voorgaande jaar.

In de wereld van vastgoed speelt de WOZ-waarde een grote rol voor vastgoedeigenaren. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken en wordt gebruikt voor het vaststellen van de onroerend goed belasting maar ook de waarde perceptie van het vastgoed op de markt.

Wat is WOZ waarde?
De WOZ-waarde is een schatting van de marktwaarde van onroerend goed en wordt vastgesteld door de gemeente op 1 januari van het voorgaande jaar. Deze WOZ-waarde is belangrijk omdat het de basis vormt voor het berekenen van verschillende belastingen, waaronder onroerendezaakbelasting (OZB), waterschapsbelasting, en inkomstenbelasting via het eigenwoningforfait.

Hoe vraag je de WOZ-waarde op?
De WOZ-waarde kan opgevraagd worden via het online WOZ-waardeloket van de gemeente, een service die in de meeste gevallen gratis is.

WOZ-waarde bekendmaking
De bekendmaking van de WOZ-waarde vindt jaarlijks plaats, meestal in de eerste maanden van het nieuwe jaar. Voor dit jaar is de peildatum, de datum waarop de waarde wordt bepaald, 1 januari vorig jaar.

Het bepalen van de WOZ-waarde
De gemeente bepaalt de WOZ-waarde door een analyse van verschillende factoren, waaronder de locatie van het onroerend goed, de grootte, het bouwjaar en recente verkoopprijzen van vergelijkbare objecten in de omgeving. Het berekenen van de WOZ-waarde is een complex proces dat tot doel heeft een zo accuraat mogelijke marktwaarde te schatten.