Kennismaken
Menu
Sluiten

Vaste activa

Vaste activa zijn onmisbare bezittingen voor een bedrijf, die bijdragen aan de lange termijn operationele capaciteit en groei.

Wat betekent vaste activa?
Vaste activa zijn bezittingen van een bedrijf die bedoeld zijn om langdurig te worden gebruikt, meestal langer dan één jaar. Ze worden niet direct omgezet in contanten binnen de normale bedrijfsvoering en dragen bij aan de productie of levering van goederen en diensten.

Welke vaste activa zijn er?
Er zijn verschillende soorten vaste activa, waaronder:

Materiële vaste activa: Gebouwen, machines, voertuigen, en apparatuur.
Immateriële vaste activa: Patenten, handelsmerken, goodwill, en licenties.
Financiële vaste activa: Langdurige investeringen in andere bedrijven, zoals aandelen of leningen.

Waar staat vaste activa op de balans?
Vaste activa staan aan de activazijde van de balans, meestal onderverdeeld in materiële, immateriële en financiële vaste activa. Ze worden gepresenteerd na de vlottende activa, wat de korte termijn bezittingen van het bedrijf zijn.

Waarom afschrijven op vaste activa?
Afschrijven op vaste activa is belangrijk omdat het de kosten van de activa over hun nuttige levensduur verdeelt. Dit zorgt voor een realistische weergave van de waardevermindering en draagt bij aan een nauwkeurige winstberekening. Afschrijvingen verminderen de boekwaarde van de activa en beïnvloeden de winst- en verliesrekening.

Vaste activa versus Vlottende activa
Vaste Activa: Lange termijn, niet gemakkelijk in contanten om te zetten, zoals gebouwen en machines.
Vlottende Activa: Korte termijn, snel in contanten om te zetten, zoals voorraden, debiteuren, en contant geld.

Wanneer vaste activa activeren?
Vaste activa worden geactiveerd wanneer ze worden aangeschaft of gebouwd en in gebruik worden genomen. De kosten worden geactiveerd op de balans en vervolgens over de levensduur van het actief afgeschreven.

Conclusie
Vaste activa zijn onmisbare bezittingen voor een bedrijf, die bijdragen aan de lange termijn operationele capaciteit en groei. Het is belangrijk om deze activa nauwkeurig te beheren en af te schrijven om de financiële gezondheid en prestaties van het bedrijf correct weer te geven.