Kennismaken
Menu
Sluiten

Solvabiliteit

De solvabiliteit van een bedrijf geeft aan hoe financieel stabiel het is op de lange termijn. Dit financiële meetinstrument geeft inzicht voor de lange termijn en wordt berekend middels een formule.

Solvabiliteit is een financieel meetinstrument dat de mate aangeeft waarin een bedrijf in staat is op lange termijn aan zijn schuldverplichtingen te voldoen. Het vertegenwoordigt de financiële stabiliteit van een onderneming en is een indicator voor de levensvatbaarheid op de lange termijn. Solvabiliteit meet de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal aan schulden, waarbij een hogere verhouding wijst op een grotere financiële gezondheid. 

Solvabiliteit berekenen
Om de solvabiliteit te berekenen, gebruik je de volgende solvabiliteit formule: 

Solvabiliteit ratio = (Eigen Vermogen / Totaal Vermogen) × 100 

Deze ratio, ook wel bekend als de solvabiliteit ratio, geeft weer welk percentage van het totale vermogen gefinancierd is door de eigenaren en hoeveel door leningen. Het is een indicator van hoe een bedrijf zou presteren onder financiële druk. 

Wat betekent solvabiliteit?
De betekenis van solvabiliteit strekt verder dan cijfers op een balans. Het geeft aan hoe goed een bedrijf gepositioneerd is voor groei en expansie, en hoe goed het potentiële economische schokken kan absorberen. 

Wat is een goede solvabiliteit?
Wat is een goede solvabiliteit? Hoewel de ideale solvabiliteitsratio kan variëren per industrie, wordt over het algemeen aangenomen dat een ratio van 20% of hoger aangeeft dat een bedrijf financieel gezond is. 

Het belang van solvabiliteit voor bedrijven
Solvabiliteit speelt een cruciale rol bij de evaluatie van bedrijven door investeerders en kredietverstrekkers. Een sterke solvabiliteit wijst op een lager risico voor schuldeisers en een grotere kans op investeringen. Het is essentieel voor bedrijven om hun solvabiliteit te onderhouden en te verbeteren, wat kan door het verhogen van het eigen vermogen of het verminderen van de schulden. 

Solvabiliteit en liquiditeit
Vaak worden solvabiliteit en liquiditeit door elkaar gehaald, maar het zijn twee verschillende dingen. Liquiditeit heeft betrekking op de korte termijn en het vermogen van een bedrijf om aan zijn huidige verplichtingen te voldoen, terwijl solvabiliteit kijkt naar de lange termijn en de capaciteit van een bedrijf om aan alle schulden te voldoen.