Kennismaken
Menu
Sluiten

MKB winstvrijstelling

De MKB winstvrijstelling is een belangrijke regeling die ondernemers helpt om hun belastingdruk te verlagen door een deel van hun winst vrij te stellen van belasting.

Wat is MKB winstvrijstelling?
De MKB winstvrijstelling is een fiscale regeling in Nederland die ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) een belastingvoordeel biedt. Deze regeling stelt een deel van de winst vrij van belasting, waardoor ondernemers minder inkomstenbelasting hoeven te betalen.

Hoe werkt MKB winstvrijstelling?
De MKB winstvrijstelling werkt als volgt:

Berekening: Eerst wordt de winst van de onderneming berekend na aftrek van de ondernemersaftrek, zoals de zelfstandigenaftrek.
Vrijstelling: Vervolgens wordt een percentage van deze winst vrijgesteld van belasting. Dit percentage wordt elk jaar vastgesteld door de Belastingdienst.

Voor wie is MKB winstvrijstelling?
De MKB winstvrijstelling is bedoeld voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen en winst uit onderneming genieten. Dit zijn vaak eenmanszaken, vennootschappen onder firma (VOF), en commanditaire vennootschappen (CV).

Wanneer MKB winstvrijstelling 2023?
De MKB winstvrijstelling geldt voor het hele belastingjaar 2023. Ondernemers kunnen de vrijstelling toepassen bij het indienen van hun aangifte inkomstenbelasting over 2023.

Hoeveel is MKB winstvrijstelling in 2023?
In 2023 bedraagt de MKB winstvrijstelling 14% van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Dit betekent dat 14% van de winst wordt vrijgesteld van belasting.

MKB winstvrijstelling bij verlies
Als een ondernemer verlies lijdt, wordt de MKB winstvrijstelling toegepast op het negatieve resultaat. Dit kan resulteren in een grotere verrekening van het verlies in toekomstige jaren, wat het belastingvoordeel kan vergroten.

Conclusie
De MKB winstvrijstelling is een belangrijke regeling die ondernemers helpt om hun belastingdruk te verlagen door een deel van hun winst vrij te stellen van belasting. Het is een waardevol instrument voor ondernemers in het MKB om hun financiële positie te versterken en meer te kunnen investeren in hun bedrijf.