Kennismaken
Menu
Sluiten

Due diligence

Met een Due diligence onderzoek worden risico's op voorhand beperkt. Bijvoorbeeld bij een fusie, een bedrijfsovername of voordat je klant kunt worden bij een bank.

Due diligence is een grondig onderzoek dat voorafgaat aan een bedrijfstransactie, zoals een fusie, overname of investering. Het is een risico beoordelingsproces waarmee potentiële investeerders of kopers zich verzekeren van alle relevante informatie over de financiële, commerciële, operationele en juridische status van een bedrijf. 

Due diligence onderzoek
Een due diligence onderzoek is een diepgaande analyse die verricht wordt om een volledig inzicht te krijgen in het bedrijf. Het omvat de evaluatie van financiële gegevens, marktpositie, compliance met wet- en regelgeving, en andere kritieke factoren die de waarde en het potentieel van een bedrijf bepalen. 

Customer Due Diligence
Customer Due Diligence (CDD), ook bekend als client due diligence, is het proces waarbij bedrijven de identiteit van hun klanten verifiëren en de risico’s inschatten die een zakelijke relatie met hen kunnen meebrengen. Dit is vooral belangrijk in de financiële sector en bij bedrijven die onderworpen zijn aan anti witwasregelgeving. 

Financial Due Diligence
Bij financial due diligence worden de financiële aspecten van een bedrijf nauwkeurig onderzocht. Dit omvat het beoordelen van balansen, winst- en verliesrekeningen, cashflowoverzichten en financiële prognoses. 

Commercial en Technical Due Diligence
Commercial due diligence richt zich op de markt, klanten, concurrenten en de algehele bedrijfsomgeving. Technical due diligence, aan de andere kant, beoordeelt de technische haalbaarheid en risico’s verbonden aan een bedrijf zijn fysieke en technische assets. 

Vendor Due Diligence
Vendor due diligence is het proces dat wordt uitgevoerd door de verkopende partij om informatie over hun bedrijf transparant te maken aan potentiële kopers. Het helpt bij het versnellen van het verkoopproces en het verhogen van het vertrouwen. 

Ketenverantwoordelijkheid
In het kader van due diligence is ketenverantwoordelijkheid het beoordelen van risico’s in de toeleveringsketen. Dit is cruciaal voor bedrijven om te verzekeren dat hun partners, leveranciers en onderaannemers aan relevante standaarden en wetgeving voldoen.