Kennismaken
Menu
Sluiten

Corporate governance

Corporate governance draagt bij aan een goed functionerend bedrijf en draagt bij aan vertrouwen en efficiëntie in de bedrijfsvoering. Hoewel het niet voor alle bedrijven wettelijk verplicht is, biedt het naleven van corporate governance principes en richtlijnen, zoals vastgelegd in de Nederlandse Corporate Governance Code, duidelijke voordelen. Het helpt bedrijven om transparanter en verantwoordelijker te opereren, wat uiteindelijk kan bijdragen aan hun lange termijn succes.

Wat is corporate governance?
Corporate governance is het systeem waarmee bedrijven worden bestuurd en gecontroleerd. Het omvat de regels, praktijken en processen die bepalen hoe een bedrijf wordt geleid en hoe beslissingen worden genomen. Dit systeem zorgt ervoor dat de belangen van verschillende belanghebbenden zoals aandeelhouders, bestuurders, medewerkers en klanten op een evenwichtige manier worden behartigd. Corporate governance richt zich op transparantie, verantwoordelijkheid, eerlijkheid en de bescherming van aandeelhoudersrechten.

Is corporate governance verplicht?
Corporate governance is niet wettelijk verplicht voor alle bedrijven, maar er zijn wel richtlijnen en codes waaraan bedrijven zich moeten houden, vooral als ze aan een effectenbeurs genoteerd zijn. In Nederland is de Nederlandse Corporate Governance Code van toepassing op beursgenoteerde bedrijven. Deze code bevat principes en best practices voor goed ondernemingsbestuur en stelt eisen aan transparantie, integriteit en controlemechanismen.

Corporate governance versus corporate social responsibility
Corporate governance en corporate social responsibility (CSR) zijn nauw met elkaar verbonden, maar ze zijn niet hetzelfde. Corporate governance richt zich voornamelijk op het interne beheer en de controle van een bedrijf, terwijl CSR gaat over de verantwoordelijkheid van een bedrijf ten opzichte van de maatschappij en het milieu. CSR-initiatieven kunnen deel uitmaken van een bredere corporate governance strategie, waarbij bedrijven niet alleen financiële prestaties nastreven, maar ook rekening houden met hun impact op de samenleving en het milieu.

Wanneer corporate governance code van toepassing?
De Nederlandse Corporate Governance Code is van toepassing op alle bedrijven die aan de Euronext Amsterdam genoteerd zijn. Deze bedrijven zijn verplicht om in hun jaarverslag te verklaren hoe zij de code naleven, volgens het ‘pas toe of leg uit’-principe. Dit betekent dat bedrijven moeten uitleggen hoe ze de code toepassen of, als ze dat niet doen, waarom ze daarvan afwijken. Ook niet-beursgenoteerde bedrijven kunnen ervoor kiezen om de principes van de code vrijwillig toe te passen om hun transparantie en verantwoording te verbeteren.

Conclusie
Corporate governance draagt bij aan een goed functionerend bedrijf en draagt bij aan vertrouwen en efficiëntie in de bedrijfsvoering. Hoewel het niet voor alle bedrijven wettelijk verplicht is, biedt het naleven van corporate governance principes en richtlijnen, zoals vastgelegd in de Nederlandse Corporate Governance Code, duidelijke voordelen. Het helpt bedrijven om transparanter en verantwoordelijker te opereren, wat uiteindelijk kan bijdragen aan hun lange termijn succes. Bedrijven die deze principes omarmen, laten zien dat zij belang hechten aan goed bestuur en het behartigen van de belangen van al hun stakeholders.