Kennismaken
Menu
Sluiten

Overcreditering, geldt dit ook voor bedrijven?

Geplaatst op 24-11-2022

Stel je voor, je bent als ondernemer een financiering van EUR 500.000 aangegaan voor de groei van je bedrijf en hebt met dit bedrag een tweede vestiging geopend. Na een jaar blijkt dat je door de krapte op de arbeidsmarkt geen goed personeel kunt vinden. De beoogde groei met de tweede vestiging komt niet van de grond. Je komt in de financiële problemen om de aangegane lening terug te betalen. Had de kredietverstrekker jou als ondernemer moeten behoeden voor dit risico? Is hier sprake van overcreditering?

Daarbij is het belangrijk om eerst te bepalen wat overcreditering is. Eigenlijk is het vrij eenvoudig. Wanneer iemand meer geld heeft geleend dan hij op basis van zijn financiële draagkracht kan dragen, is er sprake van overcreditering. Iemand kan hierdoor in financiële problemen komen en dat dient een kredietverstrekker op voorhand proberen te voorkomen. De kredietverstrekker dient onderzoek te doen naar de financiële positie van diegene die de financiering aanvraagt. Indien uit dit onderzoek blijkt dat het financieel onverantwoord is, mag een kredietverstrekker geen financiering verstrekken. Dit is vastgelegd in de wet Wft artikel 4:34 en wordt in de volksmond ook wel zorgplicht genoemd. Echter het opmerkelijke aan deze wet is dat deze specifiek voor consumenten is.

Maar wat is er dan geregeld voor bedrijven? In de wet eigenlijk niets. Een financiering wordt niet gezien als een complex product waarvoor speciale kennis is vereist. Van een ondernemer wordt geacht dat hij deze kennis bezit dan wel dat hij nader onderzoek doet om deze kennis te vergaren. Voor het voorbeeld zoals hierboven vermeld is jurisprudentie van de rechtbank aanwezig waarin wordt gesteld dat dit tot het ondernemersrisico behoort. De ondernemer was op basis van een vooraf opgestelde prognose in staat om de maandelijkse financieringslasten te berekenen. Het niet behalen van de beoogde groei en de bijbehorende omzet is niet gelegen in de hoogte van de lening, maar in andere (markt)omstandigheden.

Ondanks dit dient een bank wel altijd zorgvuldig onderzoek te doen of een bedrijf de financieringslasten kan dragen. Om deze reden is door de Nederlandse Vereniging van Banken de Gedragscode Klein zakelijke Financiering opgesteld. Onder klein zakelijke klanten worden ondernemingen met een omzet van maximaal EUR 5.000.000 verstaan. Klein zakelijke klanten beschikken over het algemeen niet over de financiële kennis en ervaring die bij grotere bedrijven wel aanwezig is. De Gedragscode houdt hier rekening mee en verschaft duidelijkheid over wat een klant mag verwachten van een bank wanneer zij een financiering afsluiten. Ook klachtenafhandeling is onderdeel van de Gedragscode. De hele Gedragscode is te vinden op Gedragscode Kleinzakelijke Financiering (nvb.nl).

Twijfel je over het aangaan van een financiering? Bij Eijgen Finance denken we graag met je mee zodat je rustig kunt slapen van je beslissing. We kunnen een gedegen analyse voor je maken om het risico op overcreditering als ondernemer te verkleinen. Vind jouw Eijgen Finance adviseur: Adviseurs – Eijgen Finance.

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Rudy Groeneveld.

Meer artikelen