Kennismaken
Menu
Sluiten

Hypothecaire inschrijving

Geplaatst op 16-04-2024

Een essentieel onderdeel van bedrijfsfinancieringen voor onder andere bedrijfspanden is de hypothecaire inschrijving. Een hypothecaire inschrijving is een juridische handeling waarbij een recht van hypotheek wordt gevestigd op onroerend goed. Dit recht dient als zekerheid voor een lening of andere financiële verplichting. Met andere woorden, het biedt bijvoorbeeld een bank of investeerder het recht om het onroerend goed te verkopen als de leningnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. In deze blog gaan we dieper in op hoe het proces verloopt, de kosten en de fiscale aspecten en het belang van een hypothecaire inschrijving.

Het proces van inschrijving

Rol van de notaris in de inschrijving
Een notaris speelt een belangrijke rol bij het proces van hypothecaire inschrijving. De notaris is verantwoordelijk voor het opstellen en registeren van de hypotheekakte waarin de voorwaarden en rechten van de hypotheeknemer en hypotheekgever worden vastgelegd. De notaris zorgt ervoor dat het proces volgens de wettelijke vereisten verloopt en dat alle betrokken partijen correct worden geïnformeerd.

Inhoud van de hypothecaire inschrijving
De hypotheekakte bevat belangrijke informatie, zoals de identiteit van de hypotheekgever en -nemer, een beschrijving van het onderpand, de hoogte van het bedrag van inschrijving en eventuele voorwaarden of beperkingen.

Kosten en fiscale aspecten

Kosten van een hypothecaire inschrijving
Het inschrijven van een hypotheek brengt kosten met zich mee, waaronder notariskosten, registratiekosten en eventuele administratiekosten van de financier. Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van de hoogte en complexiteit van de inschrijving.

Fiscale aftrekbaarheid van de inschrijvingskosten
In sommige gevallen kunnen de kosten van een hypothecaire inschrijving fiscaal aftrekbaar zijn. Het is belangrijk om met een belastingadviseur te overleggen om te bepalen of en in hoeverre deze kosten in aanmerking komen voor aftrek.

Bank of vaste hypotheek

Vaak wordt een hypotheek ingeschreven tegen de hoogte van de initiële leensom. Deze hoogte kan gedurende de looptijd van de geldlening gelijk blijven. Dat noemt men een bankhypotheek. Daarnaast kun je ook overeenkomen dat de hoogte van de inschrijving afneemt met het leningbedrag. Dat heet een vaste hypotheek. In de praktijk zien we dat banken of investeerders (de hypotheeknemers) boven op het bedrag van de hypothecaire inschrijving altijd nog een percentage nemen voor eventuele achterstallige rente en (uitwinnings)kosten. Dit bedrag mag de hypotheeknemer boven op het hypotheekbedrag vorderen als hij de hypotheek moet uitwinnen. Vaak bedraagt dit percentage 35 tot 45% maar we zien ook percentages van 60% langskomen. De hypotheeknemer moet deze kosten wel kunnen aantonen als hij deze kosten vordert.

Verhoogde hypothecaire inschrijving

Voordelen van een hogere inschrijving
Een verhoogde hypothecaire inschrijving kan gunstig zijn omdat het de mogelijkheid biedt om in de toekomst extra leningen bij dezelfde financier aan te gaan zonder opnieuw een hypotheekakte te moeten opstellen. Dit kan handig zijn als je bedrijf groeit en in de toekomst extra financiering nodig heeft.

Potentiële nadelen en impact op toekomstige leningen
Een hogere hypothecaire inschrijving kan echter ook nadelen met zich meebrengen, zoals een beperking van de beschikbare overwaarde voor andere financiers of hogere kosten bij het wijzigen van de hypotheek in de toekomst. Het is belangrijk om deze aspecten zorgvuldig te overwegen voordat je besluit tot een hogere inschrijving.

 

Informatie opvragen

Informatie over een hypothecaire inschrijving is doorgaans (digitaal) beschikbaar via het kadaster of via de notaris. Het kadaster registreert alle eigendoms- en hypotheekgegevens van onroerend goed. De notaris kan de hypotheekakte verstrekken en een toelichting geven op de inhoud ervan en eventuele vragen beantwoorden.

Het belang van hypothecaire inschrijving
Een hypothecaire inschrijving biedt zowel voor financiers als ondernemers belangrijke voordelen. Voor financiers biedt het zekerheid dat zij hun lening kunnen terug krijgen in geval van wanbetaling. Voor ondernemers biedt het toegang tot financiering tegen gunstige voorwaarden, omdat het risico voor de financier wordt verlaagd.

Kortom, een hypothecaire inschrijving is een essentieel onderdeel van het financieringsproces voor onroerend goed en kan zowel ondernemers als financiers beschermen en voorzien van de nodige zekerheid en rechtszekerheid.

Heb jij ook een zakelijke hypotheek nodig? Neem dan contact op met jouw Eijgen Finance adviseur voor het scherpste en de best passende oplossing op dit moment!

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Rudy Groeneveld.

Veelgestelde vragen

Wat is een hypothecaire inschrijving?

Een hypothecaire inschrijving is een juridische handeling waarbij een recht van hypotheek wordt gevestigd op onroerend goed. Dit recht dient als zekerheid voor een lening of andere financiële verplichting. Een hypothecaire inschrijving vindt plaats bij de notaris.

Wat kost een hypothecaire inschrijving?

Het inschrijven van een hypotheek brengt kosten met zich mee, waaronder notariskosten, registratiekosten en eventuele administratiekosten van de financier. Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van de hoogte en complexiteit van de inschrijving.

Wat betekent hypothecaire inschrijving?

Een hypothecaire inschrijving is een juridische handeling waarbij een recht van hypotheek wordt gevestigd op onroerend goed. Dit recht dient als zekerheid voor een lening of andere financiële verplichting. Een hypothecaire inschrijving vindt plaats bij de notaris.

Meer artikelen