Kennismaken
Menu
Sluiten

Het belang van stakeholders

Geplaatst op 21-11-2023

Er wordt veel gesproken over het belang van stakeholders voor een onderneming. Maar wat is een stakeholder precies? En waarom is het hebben van stakeholders zo belangrijk? In deze kennisblog geven we een heldere uitleg. Niet alleen van de betekenis maar ook over de effecten van goede stakeholders ten opzichte van je bedrijfssucces en de reputatie van je onderneming.

“Achter sterke merken schuilen betrokken bedrijven” Will Hutton

Stakeholder is een Engelse term, welke met betrekking tot het bedrijfsleven in het Nederlands ‘belanghebbende’ betekent. Wanneer we over stakeholders praten, dan bedoelen we dus mensen en partijen die belang hebben en betrokken zijn bij jouw onderneming. Mensen die er belang bij hebben dat jouw bedrijf goed loopt, succes heeft en groeit. De term gaat echter nog wel wat verder dan alleen een belang hebben bij, de betrokken personen hebben namelijk zelf ook invloed op de prestaties van het bedrijf.

Wie zijn stakeholders?

In het kader van deze kennisblog kijken we naar de definitie van stakeholders binnen de context van het MKB. Een stakeholder is iemand die belang heeft bij het functioneren van jouw onderneming maar ook zelf invloed heeft op het functioneren ervan. Het is dus een wisselwerking en deze wisselwerking is ook meteen de reden waarom het zo belangrijk is om wijs om te gaan met de stakeholders van jouw bedrijf.

Het is dan eerst belangrijk om te weten wie jouw stakeholders precies zijn. Stakeholders kunnen globaal ingedeeld worden in drie groepen, primaire stakeholders, secundaire stakeholders en het brede publiek:

Primaire stakeholders zijn:
– Medewerkers
– Klanten
– Leveranciers
– Investeerders/beleggers
– Relaties

Secundaire stakeholders zijn onder andere:
– Overheid
– Politiek
– Pers
– Vakbonden
– Influencers

Het brede publiek omvat:
– Nieuwe medewerkers
– Nieuwe klanten
– Nieuwe leveranciers
– Nieuwe investeerders/beleggers
– Nieuwe relaties

Het belang van stakeholders

Het belang van deze drie groepen verschilt. Hoe dichter de groep stakeholders bij het bedrijf betrokken is, hoe groter het belang. Als voorbeeld nemen we de medewerkers van een bedrijf. Wanneer het goed gaat met het bedrijf waar ze werken geeft dat een grotere kans op een baangarantie, op goede werkomstandigheden, draagt het bij aan een fijne werksfeer en maken bijvoorbeeld tevreden klanten het werk voor iedereen leuker. Medewerkers hebben zelf ook veel invloed op het succes van het bedrijf waar ze werken. Immers wanneer een medewerker steken laat vallen dan kan dat invloed hebben op de tevredenheid van klanten, leveranciers of op de werksfeer. Wanneer klanten en leveranciers praten over hun slechte ervaringen dan is dat geen goede reclame en kan het reputatieschade opleveren. Vervolgens kan het nieuwe klanten ervan weerhouden om bij het bedrijf te kopen.

Secundaire stakeholders hebben weer andere belangen die iets verder van het bedrijf af staan. Deze groep heeft een minder persoonlijke band met het bedrijf en komen vaak op voor de belangen van een groep primaire stakeholders. De invloed van deze groep op de reputatie van het bedrijf is wel groot omdat het om partijen gaat die groots kunnen communiceren en hun bevindingen ook groots kenbaar kunnen maken aan het brede publiek. Deze laatste categorie, het brede publiek, staat het verst van het bedrijf af maar kan wel degelijk invloed hebben. Denk bijvoorbeeld aan actievoerders die vervuiling van een bedrijf aan het licht willen brengen of de omwonenden van Schiphol.

Het belang van goede stakeholderrelaties
Relaties met de verschillende stakeholders zijn cruciaal voor een bedrijf. Je kunt je voorstellen dat een werknemer die zich positief uitspreekt over het bedrijf ook een positieve invloed heeft op bijvoorbeeld de werving van nieuwe medewerkers. Een klant die tevreden is over de samenwerking is als een ambassadeur voor de onderneming en kan daarmee potentiële klanten over de streep trekken om ook zaken te doen. Een leverancier waar een goede relatie mee opgebouwd is zal eerder een stapje harder voor het bedrijf lopen of net een betere prijs bieden.

Als we naar bedrijven kijken die een succesvol stakeholdersbeleid voeren, dan zien we dat daar ingezet wordt op wederkerigheid en dat er over en weer een goede communicatielijn is gecreëerd. Met elke stakeholder onderhoud je een relatie en een relatie houdt geen stand als er geen sprake is van wederkerigheid. Een goede relatie houdt ook in dat je aandacht besteed aan het contact en een plezierige vorm van communiceren tot stand brengt. Je zou kunnen zeggen dat wederkerigheid en goede communicatie de sleutel zijn tot succes als het om stakeholders gaat.

Het managen van stakeholderrelaties

Hoe meer stakeholders je hebt, hoe onoverzichtelijker het kan zijn om al die relaties goed te managen. Hoe zorg je er nu voor dat je precies weet wie je stakeholders zijn en zorg je dat alle relaties goed blijven? Om schade te voorkomen kun je een stakeholderonderzoek uitvoeren. Wanneer er al sprake is van reputatieschade dan is het zeker raadzaam om een stakeholderonderzoek uit te voeren. Met de resultaten van een dergelijk onderzoek krijg je inzicht waar je op kunt anticiperen.

Een stakeholderonderzoek wordt vaak uitgevoerd door een onafhankelijke partij die door middel van een enquête een zo breed mogelijke groep stakeholders ondervraagd. Het doel is om niet alleen de stemming te inventariseren maar ook om erachter te komen wat elke groep stakeholders belangrijk vindt binnen de relatie.

Stappenplan voor een gedegen stakeholderonderzoek
Stap 1: Inventariseer zo volledig mogelijk wie je stakeholders zijn en deel ze in een categorie in.
Stap 2: Schakel een onafhankelijke partij in voor het onderzoek.
Stap 3: Geef het onderzoeksbureau een duidelijke opdracht mee. Is je doel bijvoorbeeld het herstellen van vertrouwen of wil je graag grip krijgen op een bepaalde groep stakeholders en heb je geen idee hoe dat aan te pakken? Het doel van het onderzoek bepaald welke vragen er gesteld moeten worden.
Stap 4: Betrek zoveel mogelijk stakeholders bij de rapportage.
Stap 5: Gebruik de uitkomsten van het onderzoek om de strategie van de onderneming te toetsen.
Stap 6: Maak een gedegen plan om daar waar nodig de relatie met stakeholders te optimaliseren en draag zorg voor de opvolging ervan.

Voortdurende betrokkenheid

Het managen van alle stakeholders is een aanhoudend proces en vereist een lange termijn strategie. Het is belangrijk om op voorhand te monitoren en niet pas te acteren wanneer er al reputatieschade of verlies van waardevolle relaties is voorgevallen. Een goed management van stakeholders voorkomt onnodige reputatieschade, voorkomt het verlies van waardevolle relaties en zorgt voor een algemeen positief effect op de onderneming.

Deze informatieve kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Franke Twerda.

Vind jouw adviseur

Veelgestelde vragen

Waarom zijn stakeholders belangrijk?

Stakeholders hebben invloed op de reputatie van een bedrijf, op de prestaties van het bedrijf en op het functioneren ervan. Een goed management van stakeholders voorkomt onnodige reputatieschade, voorkomt het verlies van waardevolle relaties en zorgt voor een algemeen positief effect op de onderneming.

Wat is de betekenis van stakeholders?

Stakeholder is een Engelse term, welke met betrekking tot het bedrijfsleven in het Nederlands ‘belanghebbende’ betekent. Wanneer we over stakeholders praten, dan bedoelen we dus mensen en partijen die belang hebben en betrokken zijn bij jouw onderneming. Mensen die er belang bij hebben dat jouw bedrijf goed loopt, succes heeft en groeit. De term gaat echter nog wel wat verder dan alleen een belang hebben bij, de betrokken personen hebben namelijk zelf ook invloed op de prestaties van het bedrijf.

Wie zijn stakeholders?

Stakeholders kunnen globaal ingedeeld worden in drie groepen, primaire stakeholders, secundaire stakeholders en het brede publiek:

Primaire stakeholders zijn:
Medewerkers, klanten, leveranciers, investeerders/beleggers, relaties

Secundaire stakeholders zijn onder andere:
Overheid, politiek, pers, vakbonden, influencers

Brede publiek omvat:
Nieuwe medewerkers, nieuwe klanten, nieuwe leveranciers, nieuwe investeerders/beleggers, nieuwe relaties

Meer artikelen