Kennismaken
Menu
Sluiten

Herfinancieren bij een hoge rente

Geplaatst op 03-04-2023

De rentes zijn het afgelopen jaar flink gestegen. De 5 jaars IRS bijvoorbeeld zat vorig jaar nog onder de 1% en is inmiddels gestegen naar 3,04%. Dit betekent voor een ondernemer dat wanneer de rentevast periode afloopt of een herfinanciering plaats vindt, hij/zij te maken krijgt met een hogere rente. Dit heeft invloed op de maandelijkse uitgaven en daarom is het goed om de nieuwe situatie vooraf goed in beeld te brengen. Wat worden de nieuwe rente- en aflossingsverplichtingen en welke mogelijkheden zijn er om deze te beïnvloeden?

Daarbij is het goed om uit te leggen dat het rentepercentage wat een financier vraagt is opgebouwd uit drie* componenten, de funding, de liquiditeitsopslag en de risico-opslag.

Funding: Dit is de rente die wordt berekend op basis van de kosten die een financier maakt om geld te lenen op de kapitaalmarkt. Deze rente kan variëren afhankelijk van de looptijd en de marktomstandigheden. Als klant heb je hier geen invloed op. De afgelopen periode zijn de rentes op de kapitaalmarkt flink gestegen.

De liquiditeitsopslag: Deze wordt rechtstreeks gelieerd aan de mate waarop de bank in staat is op de kapitaalmarkt geld aan te trekken. Dit verschilt per bank en banken zijn hierin niet transparant omdat dit concurrentie gevoelige informatie is.

Risico opslag: Dit is een extra margedie een financier in rekening brengt om het risico van het verstrekken van een financiering te compenseren. Hoe hoger het risico op het niet kunnen terugbetalen van de financiering, hoe hoger de risico-opslag zal zijn. Op deze risico-opslag heb je als klant wel degelijk invloed.

Om de risico-opslag te bepalen maakt de financier een risico score van jouw bedrijf. Deze wordt bepaald door een combinatie van factoren zoals de bedrijfstak waarin jouw bedrijf opereert, de grootte van het bedrijf en de financiële resultaten. Zorg dat de financier beschikt over de actuele gegevens van jouw bedrijf. Als de afgelopen jaren de financiële resultaten van jouw onderneming zijn verbeterd kan dit een positieve invloed hebben op de risico-opslag.

Een ander onderdeel van de risico-opslag is de waarde van het onderpand in verhouding tot de uitstaande financiering. Hoe hoger de waarde van het onderpand ten opzichte van de financiering, hoe lager de risico-opslag. Een actueel taxatierapport van het onderpand waaruit een hogere waarde blijkt kan dus jouw risico-opslag positief beïnvloeden.

Niet alleen de rente, maar ook de aflossingen zijn onderdeel van de maandelijkse financieringslasten. Het is goed om ook de aflossingen kritisch tegen het licht te houden. Zijn deze nog wel passend in relatie tot de waarde van het onderpand,de ontwikkelingen binnen jouw bedrijf, jouw strategie en de bedrijfstak waarin je actief bent?

Op het moment dat je rentevastperiode afloopt of dat je moet herfinancieren is het belangrijk bovenstaande aspecten goed in beeld te hebben en te beschikken over actuele informatie. Dan kun je namelijk ook vergelijkende offertes opvragen bij andere financiers en de beste keuze maken in financieringsvoorwaarden en condities die bij jouw bedrijf passend zijn. In de huidige markt zijn de verschillen aanzienlijk.

Ook voor verhuurd vastgoed is het van belang om de rentevast periode te monitoren en bij het aflopen van de lening goed te kijken naar de opties. Ga je als eigenaar in op het nieuwe rente aanbod van de bank of is het in de huidige tijd van rente schommelingen verstandig om ook eens verder te kijken? Tijdig actie nemen kan zorgen voor een mooie besparing. Informeer goed wat de mogelijkheden zijn. De adviseurs van Eijgen Finance staan je graag bij om de verschillende opties in beeld te brengen. Neem contact op om vrijblijvend jouw mogelijkheden te bespreken.

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseurs Rudy Groeneveld, Thomas Peters en Eiko Keizer.

* Zie eerdere blog Rente, een ongrijpbaar begrip? Geplaatst op 10-08-22

Meer artikelen