Kennismaken
Menu
Sluiten

Boekwaarde

Geplaatst op 04-06-2024

Stel, je bent eigenaar van een productiebedrijf en je wilt weten hoeveel de machines op papier waard zijn. Het begrijpen van de boekwaarde van machines en ook de bedrijfsmiddelen kan je helpen bij het nemen van beslissingen voor het aangaan van investeringen en financieringen. In deze blog leg ik uit wat boekwaarde is, hoe het wordt berekend, het verschil tussen boekwaarde en marktwaarde, de rol van boekwaarde in beleggingsstrategieën en de voor- en nadelen van boekwaarde analyse.

Wat is boekwaarde?

De boekwaarde is de waarde van een bedrijfsmiddel zoals deze in de boekhouding staat. Dit wordt berekend door de aanschafwaarde van het bedrijfsmiddel te verminderen met de cumulatieve afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. Het geeft aan hoeveel een bedrijfsmiddel nog waard is volgens de boekhouding en biedt inzicht in de nettowaarde van een bedrijfsmiddel van een bedrijf.

Boekwaarde berekenen
Zoals al aangegeven wordt de boekwaarde berekend met een formule:

Boekwaarde = Aanschafwaarde – Cumulatieve Afschrijvingen – Bijzondere Waardeverminderingen 

Laten we een voorbeeld nemen: stel dat je bedrijf een machine heeft gekocht voor € 50.000. Na vijf jaar is er € 20.000 aan afschrijvingen toegepast en er is een bijzondere waardevermindering van

€ 5.000 vanwege schade. De boekwaarde van de machine is dan:

€ 50.000 – € 20.000 – € 5.000 = € 25.000

Dit betekent dat de machine volgens de boekhouding nog € 25.000 waard is. De werkelijke marktwaarde kan anders zijn.

Verschil tussen boekwaarde en marktwaarde

Hoewel de boekwaarde een nuttige maatstaaf is, verschilt deze vaak van de marktwaarde.

Boekwaarde: Gebaseerd op historische kosten minus afschrijvingen en waardeverminderingen. Het geeft de waarde volgens boekhoudkundige berekeningen.

Marktwaarde: De waarde waarvoor het bedrijfsmiddel daadwerkelijk op de markt kan worden verkocht. Deze waarde wordt beïnvloed door factoren zoals vraag en aanbod, economische omstandigheden en de staat van het bedrijfsmiddel.

Bijvoorbeeld een machine die op de balans staat met een boekwaarde van € 25.000 kan een marktwaarde hebben van € 30.000 als deze goed is onderhouden en er veel vraag naar is in de tweedehands markt.

Wanneer de marktwaarde hoger is dan de boekwaarde kun je ervoor kiezen om het bedrijfsmiddel te herwaarderen. Met herwaarderen wordt de boekwaarde van het bedrijfsmiddel aangepast naar de huidige marktwaarde. Hierdoor neemt de waarde van je bezittingen op de balans (activa) toe. Boekhoudkundig dien je dan aan de passiva zijde van de balans een herwaarderingsreserve op te nemen onder het eigen vermogen. De herwaarderingsreserve vormt een onderdeel van het eigen vermogen, maar mag niet vrij worden gebruikt. Als later de waarde van het bedrijfsmiddel weer zou zakken, kan de waardedaling weer ten laste worden genomen van de herwaarderingsreserve.

De rol van boekwaarde in beleggingsstrategieën

De boekwaarde geeft dus redelijk goed de waarde van een bedrijf weer. Hiermee is het een handige tool voor beleggers om te bepalen of een bedrijf over- of ondergewaardeerd is. Deze informatie kan gebruikt worden om een aandeel te kopen of te verkopen. Waardebeleggers kopen over het algemeen bedrijven die onder de boekwaarde noteren. Ze zoeken naar dergelijke kansen in de hoop dat de marktwaarde uiteindelijk zal toenemen.

Daarnaast biedt het kopen van aandelen tegen een prijs die aanzienlijk lager is dan de boekwaarde van de activa een veiligheidsmarge voor het geval dat marktwaarderingen schommelen.

Voor- en nadelen van boekwaarde analyse

Voordelen

  • Eenvoud en duidelijkheid: Boekwaarde van bedrijfsmiddelen is een eenvoudige en begrijpelijke maatstaaf die direct uit de financiële overzichten van een bedrijf kan worden afgeleid.
  • Nuttig voor waardering van activa-intensieve bedrijven: Voor bedrijven met veel fysieke activa, zoals productiebedrijven, kan de boekwaarde een nauwkeurige waardering bieden.

Nadelen

  • Niet altijd actueel: Boekwaarde is gebaseerd op historische kosten en kan verouderd zijn, vooral voor snel veranderende bedrijven of sectoren.
  • Afhankelijk van boekhoudkundige normen: Verschillende boekhoudkundige normen en afschrijvingsmethoden kunnen leiden tot variaties in de gerapporteerde boekwaarde.

Inzicht in de boekwaardes helpt om de balans van je bedrijf goed te kunnen interpreteren en op basis daarvan beslissingen te nemen. De financieringsspecialisten van Eijgen Finance denken daarin graag met je mee. Neem gerust contact op met een specialist bij jou in de regio. Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Rudy Groeneveld.

Veelgestelde vragen

Wat is boekwaarde?

De boekwaarde is de waarde van een bedrijfsmiddel zoals deze in de boekhouding staat. Dit wordt berekend door de aanschafwaarde van het bedrijfsmiddel te verminderen met de cumulatieve afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. Het geeft aan hoeveel een bedrijfsmiddel nog waard is volgens de boekhouding en biedt inzicht in de nettowaarde van een bedrijfsmiddel van een bedrijf.

Hoe bereken je de boekwaarde?

De boekwaarde bereken je met de volgende formule:

Boekwaarde = Aanschafwaarde – Cumulatieve Afschrijvingen – Bijzondere Waardeverminderingen 

Laten we een voorbeeld nemen: stel dat je bedrijf een machine heeft gekocht voor € 50.000. Na vijf jaar is er € 20.000 aan afschrijvingen toegepast en er is een bijzondere waardevermindering van

€ 5.000 vanwege schade. De boekwaarde van de machine is dan:

€ 50.000 – € 20.000 – € 5.000 = € 25.000

Dit betekent dat de machine volgens de boekhouding nog € 25.000 waard is. De werkelijke marktwaarde kan anders zijn.

Wat betekent boekwaarde?

De boekwaarde is de waarde van een bedrijfsmiddel zoals deze in de boekhouding staat.

Hoewel de boekwaarde een nuttige maatstaaf is, verschilt deze vaak van de marktwaarde.

Boekwaarde: Gebaseerd op historische kosten minus afschrijvingen en waardeverminderingen. Het geeft de waarde volgens boekhoudkundige berekeningen.

Marktwaarde: De waarde waarvoor het bedrijfsmiddel daadwerkelijk op de markt kan worden verkocht. Deze waarde wordt beïnvloed door factoren zoals vraag en aanbod, economische omstandigheden en de staat van het bedrijfsmiddel.

Bijvoorbeeld een machine die op de balans staat met een boekwaarde van € 25.000 kan een marktwaarde hebben van € 30.000 als deze goed is onderhouden en er veel vraag naar is in de tweedehands markt.

Wat is boekwaarde einde boekjaar?

De boekwaarde kan aan het begin van het boekjaar anders zijn dan aan het einde van het boekjaar. De peildatum voor het begin van het boekjaar is vaak 1 januari en de peildatum voor het einde van het boekjaar is 31 december.

Meer artikelen