Kennismaken
Menu
Sluiten

Zijn er uitzonderingen op de Wet Excessief Lenen?

Een uitzondering hierop is de eigenwoningschuld, leningen voor de financiering van je eigen woning (hoofdverblijf) en waarop je renteaftrek in Box I krijgt. Voor eigenwoningschulden die zijn ontstaan na 31 december 2022 geldt dat er recht van hypotheek moet zijn gevestigd ten behoeve van de eigen B.V. Voor eigenwoningschulden die al bestonden voor 31 december 2022 geldt deze voorwaarde vooralsnog niet.